Genel Bakış

Android Enterprise, iş yerlerinde Android cihaz ve uygulamaların kullanımını sağlamak için Google öncülüğünde yürütülen bir girişimdir. Program, geliştiricilerin kurumsal mobilite yönetimi (EMM) çözümlerine Android desteğini entegre etmeleri için API'ler ve başka araçlar sunar. Bu site geliştiricilere programla ilgili genel bilgiler ve bir Android Enterprise çözümü oluşturmaya başlamak için gereken arka plan bilgilerini sunmaktadır.Android cihazlar: Yönetim kullanım alanları

Bu bölümde, yönetilen dağıtımları desteklemek için Android'de kullanılabilen yönetim seçenekleri açıklanmaktadır. EMM çözümünüzde aşağıdaki seçeneklerin herhangi birini veya tümünü desteklemek için Android Enterprise'ın araçlarını ve hizmetlerini kullanabilirsiniz.Android'i EMM çözümünüze entegre edin

Android Enterprise çözümü üç bileşenin birleşiminden oluşur: EMM konsolunuz, Android Device Policy ve Managed Google Play.

EMM konsolu

EMM çözümleri genellikle EMM konsolu biçiminde olur. Bu konsol, BT yöneticilerinin kuruluşlarını, cihazlarını ve uygulamalarını yönetmesine olanak tanıyan, sizin geliştirdiğiniz bir web uygulamasıdır. Konsolunuzu, Android'de bu işlevleri desteklemek için Android Enterprise tarafından sağlanan API'ler ve kullanıcı arayüzü bileşenleriyle entegre edersiniz.

Android Device Policy

Bir kuruluşun EMM konsolunuz üzerinden yönettiği tüm Android cihazlar kurulum sırasında Android Device Policy'yi yüklemelidir. Android Device Policy, Android tarafından sunulan ve EMM konsolunuzda ayarladığınız yönetim politikalarını cihazlara otomatik olarak uygulayan bir uygulamadır.

Managed Google Play

Şekil 5. Managed Google Play.

Managed Google Play, Android Enterprise çözümleri için uygulama yönetimi özelliklerini kolaylaştırır. Google Play'in bilinen kullanıcı deneyimi ve uygulama mağazası özelliklerini, kuruluşlar için özel olarak tasarlanmış bir dizi yönetim özelliğiyle birleştirir.

Managed Google Play, BT yöneticilerine aşağıdaki gibi özellikler sunmak için EMM konsolunuza yerleştirilebilir:

  • Herkese açık uygulama arama
  • Özel uygulama yayınlama
  • Web uygulaması yayınlama
  • Uygulama organizasyonu

Yönetilen cihazlarda, Managed Google Play, kuruluşun uygulama mağazasıdır. Arayüz Google Play'e benzer. Kullanıcılar uygulamalara göz atabilir, uygulama ayrıntılarını görüntüleyebilir ve yükleyebilir. Google Play'in herkese açık sürümünün aksine kullanıcılar, Managed Google Play'den yalnızca kuruluşlarının kendileri için onayladığı uygulamaları yükleyebilir.Android EMM yaşam döngüsü özellikleri

Bu bölümde, EMM çözümünüze entegre edebileceğiniz temel özelliklere bir genel bakış sunulmaktadır.

Yeni kuruluşlara ilk katılım

Android Enterprise, yeni kuruluşlara katılmanız için API'ler ve online bir kurulum akışı sağlar. Bir kuruluş ilk katılım sürecini tamamladığında onun için bir Enterprise kaynağı oluşturursunuz.

İki tür kurumsal bağlantı vardır: Managed Google Play Accounts grubu ve Managed Google alanları.

Cihazların ve iş profillerinin temel hazırlığını yapma

Temel hazırlık, bir Android cihazı yönetim için ayarlama işlemidir. Bu işlem genellikle kurulum ayrıntılarının (örneğin, kurumsal kablosuz ağ kimlik bilgileri) cihaza aktarılmasını ve Android Device Policy'nin yüklenmesini içerir. Temel hazırlık yöntemlerinin tam listesi için Özellik listesine göz atın.

Cihazları yönetin

Bir cihaz veya iş profilinin temel hazırlığı yapıldıktan sonra cihaz veya iş profili yönetilmeye hazır hale gelir. Android Management API aracılığıyla Android, 80'den fazla cihaz ve uygulama yönetimi politikasını destekler. Temel hazırlık sırasında yüklenen yönetim uygulaması olan Android Device Policy, API'de ayarlanan politikaları cihazlara uygular:

  1. Bir cihazın veya iş profilinin temel hazırlığı yapıldığında Android Management API cihaza benzersiz bir cihaz kimliği atar.
  2. BT yöneticileri, cihaz ve uygulama yönetimi politikalarını yapılandırmak için Android Management API ile entegre bir EMM konsolu kullanır.
  3. BT yöneticileri bu politikaları belirli cihazlara veya iş profillerine (belirli cihaz kimlikleri) atar.
  4. Android Management API, politikaları belirtilen cihaz kimliklerine gönderir.
  5. Android Device Policy, her cihazda veya iş profilinde Android Management API'den aldığı politikaları uygular.

Android Management API ve Android Device Policy, 4. ve 5. adımları otomatik olarak işler. Diğer bir deyişle, politika ayarlarının cihazlara iletilmesi için herhangi bir geliştirme çalışması gerekmez.

Uygulamaları yönetme

Managed Google Play iframe sayesinde, minimum entegrasyon çabasıyla EMM konsolunuzda uygulama keşfi, özel uygulama yayınlama, web uygulaması yayınlama ve uygulama düzenleme işlemlerini destekleyebilirsiniz.

Android Management API, uygulama dağıtımını Cihazları yönetme bölümünde açıklanan politikaya dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirir. API, iki temel uygulama dağıtımı yöntemini destekler: cihazın Managed Play Store uygulamasına uygulama ekleme veya bir uygulamayı cihaza uzaktan yükleme.


Sonraki konu: Çözümünüzü geliştirme