نمونه کد SDK خدمات Google Play

فهرست‌های زیر زبان‌هایی را که نمونه کد SDK سرویس‌های Google Play برای آن‌ها در دسترس است، مشخص می‌کند:

مدیر تبلیغات

AdMob

AdMob برای Firebase

اطلاع

فروشگاه بلوک

کرونت

FIDO

Firebase Cloud Messaging

Google Analytics برای Firebase

Google Cast

Google Fit

Google Maps SDK

بازی های گوگل پلی

Google Play Instant

Google Pay API

ورود به سیستم گوگل

مکان و زمینه (شامل APIهای شناسایی فعالیت، Geofencing و Sleep)

کیت ام ال

همین نزدیکی

SafetyNet Attestation API

وظایف

سیستم عامل بپوشید