REST Resource: enterprises.webApps

ทรัพยากร: เว็บแอป

เว็บแอป

การแสดง JSON
{
 "name": string,
 "title": string,
 "startUrl": string,
 "icons": [
  {
   object (WebAppIcon)
  }
 ],
 "displayMode": enum (DisplayMode),
 "versionCode": string
}
ช่อง
name

string

ชื่อของเว็บแอป ซึ่งเซิร์ฟเวอร์สร้างขึ้นระหว่างการสร้างในแบบฟอร์ม enterprises/{enterpriseId}/webApps/{packageName}

title

string

ชื่อของเว็บแอปตามที่แสดงให้ผู้ใช้เห็น (เช่น ท่ามกลางรายการแอปพลิเคชันอื่นๆ หรือเป็นป้ายกำกับสำหรับไอคอน)

startUrl

string

URL เริ่มต้น ซึ่งก็คือ URL ที่ควรโหลดเมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชัน

icons[]

object (WebAppIcon)

รายการไอคอนสำหรับเว็บแอป ต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 1 รายการ

displayMode

enum (DisplayMode)

โหมดการแสดงผลของเว็บแอป

versionCode

string (int64 format)

เวอร์ชันปัจจุบันของแอป

โปรดทราบว่าเวอร์ชันนี้อาจเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตลอดอายุของเว็บแอป ขณะที่ Google จะดูแลภายในเพื่อให้เว็บแอปเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

WebAppIcon

ไอคอนสำหรับเว็บแอป รูปแบบที่รองรับ ได้แก่ png, jpg และ webp

การแสดง JSON
{
 "imageData": string
}
ช่อง
imageData

string

ไบต์จริงของรูปภาพในสตริงที่เข้ารหัส base64url (c.f. RFC4648 ส่วนที่ 5 "การเข้ารหัสพื้นฐาน 64 ด้วย URL และชื่อไฟล์ที่ปลอดภัยสำหรับชื่อไฟล์")

 • รูปภาพจะเป็นประเภท png หรือ jpg ก็ได้
 • รูปภาพควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • รูปภาพควรมีขนาด 512x512

DisplayMode

โหมดการแสดงผลของเว็บแอป

Enum
DISPLAY_MODE_UNSPECIFIED ไม่ใช้
MINIMAL_UI เปิดเว็บแอปที่มีชุดองค์ประกอบ UI ของเบราว์เซอร์ให้น้อยที่สุดเพื่อควบคุมการนำทางและดู URL ของหน้าเว็บ
STANDALONE เปิดเว็บแอปเพื่อให้มีรูปลักษณ์เหมือนแอปพลิเคชันเนทีฟแบบสแตนด์อโลน องค์ประกอบ UI ของเบราว์เซอร์และ URL หน้าเว็บจะมองไม่เห็น แต่แถบสถานะของระบบและปุ่มย้อนกลับจะปรากฏให้เห็น
FULL_SCREEN เปิดเว็บแอปแบบเต็มหน้าจอโดยไม่มีส่วนควบคุมที่ปรากฏ องค์ประกอบ UI ของเบราว์เซอร์, URL ของหน้าเว็บ, แถบสถานะของระบบ และปุ่มย้อนกลับจะมองไม่เห็น และเว็บแอปจะใช้พื้นที่แสดงผลที่มีอยู่ทั้งหมด

วิธีการ

create

สร้างเว็บแอป

delete

ลบเว็บแอป

get

รับเว็บแอป

list

แสดงรายการเว็บแอปสำหรับองค์กรที่ระบุ

patch

อัปเดตเว็บแอป