Informacje o wersjach

11 lipca 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Firebase Crashlytics
  • Vertex AI for Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja do wersji play-services-auth-blockstore (16.3.1) rozwiązuje problemy ze zgodnością, które występują w przypadku pakietu SDK przeznaczonego na AndroidaX.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.3
 • com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.3.1

8 lipca 2024 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-games-v2 (20.1.2) rozwiązują problemy ze zgodnością, które występują, gdy interfejsy API usług gier Play są używane w grach stworzonych za pomocą Unreal Engine.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.2

2 lipca 2024 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-games-v2 (20.1.1) zawierają poprawkę błędu, który powodował awarię wersji aplikacji błyskawicznej podczas próby uzyskania dostępu do interfejsów API usług gier Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.1

27 czerwca 2024 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.2.0

25 czerwca 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:19.0.0

24 czerwca 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth-blockstore obejmuje wersję interfejsu RestoreCredential API.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.3.0

20 czerwca 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Vertex AI for Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.2
 • com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.2

4 czerwca 2024 r.

 • Biblioteka play-services-appsearch jest teraz ogólnodostępna. Ta biblioteka udostępnia interfejsy API umożliwiające przechowywanie uporządkowanych danych w scentralizowanej bazie danych AppSearch udostępnianej przez Usługi Google Play. Umożliwia to udostępnianie danych między aplikacjami na podstawie konfiguracji listy kontroli dostępu dostarczonej przez klienta. Udostępnianie danych między aplikacjami jest opcjonalne i wymaga wyraźnej konfiguracji dewelopera podczas korzystania z interfejsów API AppSearch.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appsearch:16.0.0

30 maja 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dataconnect:16.0.0-alpha04
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.2

29 maja 2024 r.

 • Najnowsze aktualizacje kilku bibliotek obejmują te zmiany:

  • Zmieniono minSdkVersion na 21.
  • Zaktualizowaliśmy zależności od bibliotek play-services-base, play-services-basement i play-services-tasks do najnowszych wersji.

  Pełną listę bibliotek, których dotyczy problem, znajdziesz w sekcji „Udostępnione artefakty”.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:23.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pal:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.2.0

23 maja 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth wprowadza te zmiany:

  • Dodaje do interfejsu AuthorizationRequest.Builder nowy interfejs API [addResourceParameter], aby umożliwić przekazywanie niestandardowych parametrów zasobów do interfejsu Authorization API.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fitness obejmuje wersję Recording API na urządzeniach mobilnych.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.2.0

13 maja 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-vertexai:16.0.0-beta01

9 maja 2024 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.1.0

2 maja 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • Zmniejsz numer wersji funkcji interfejsu API beginSignIn(), aby działał ze starszymi wersjami pakietu APK usług Google Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:33.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:5.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:25.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.1

17 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-cloud-messaging zawiera te zmiany:

  • Dodaliśmy nową metodę setRetainProxiedNotifications pozwalającą określić, czy dane dotyczące powiadomień przesyłanych przez serwer proxy mają być przechowywane.
  • Dodaliśmy nową metodę pobierania danych dotyczących powiadomienia przesłanego przez serwer proxy (getProxiedNotificationData).

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.2.0

16 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy API związane z logowaniem jednym dotknięciem, zapisywaniem hasła i logowaniem przez Google.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-base zawiera te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy API związane z Logowaniem przez Google.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido zawiera te zmiany:

  • Zaktualizowaliśmy klasę danych żądań i odpowiedzi, tak aby była chroniona przez klasę danych ByteString zamiast byte[], tak aby była stała.
  • Dodano prawidłowe adnotacje @Nullable i @NonNull do parametrów interfejsu API.
  • Do obiektu PublicKeyCredentialCreationOptions dodaliśmy nowy konstruktor, który akceptuje ciąg JSON.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.12
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:21.0.0

11 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.2

8 kwietnia 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.2.0

1 kwietnia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games-v2 wprowadza te zmiany:

  • Usunięto wycofane interfejsy.
  • Dodaliśmy obsługę szybkiego przełączania profili.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:20.0.0

21 marca 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.11.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.6.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.6.1

7 marca 2024 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

 • We wrześniu 2024 r. pakiety SDK Firebase Ads (artefakty firebase-ads i firebase-ads-lite) przestaną być publikowane. Zamiast tego użyj pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida.

  Te artefakty Firebase nie dostarczały własnych plików binarnych i były tylko otaczającym ich zależnościami. Wprowadzamy tę zmianę, aby zapewnić Ci większą kontrolę nad zależnościami, które dodajesz do aplikacji. Więcej informacji o tej zmianie i o tym, jak przejść na pakiet SDK do reklam mobilnych Google na Androida, znajdziesz w odpowiedziach na najczęstsze pytania w dokumentacji Firebase.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.4
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.3

5 marca 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0

28 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.2
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.3

26 lutego 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0

20 lutego 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1

15 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth (wersja 21.0.0) zawiera te istotne zmiany powodujące niezgodność:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.11

8 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest już najnowsza wersja wtyczki google-services na Androida (wersja 4.4.1). Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.2
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta12
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.1
 • com.google.gms:google-services:4.4.1

1 lutego 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-service-auth-api-phone zwiększa wersję zależności play-services-basement z 18.0.1 do 18.0.2.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2

22 stycznia 2024 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-location wprowadza te zmiany:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.1.0

18 stycznia 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.1

4 stycznia 2024 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0

26 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0

18 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02

14 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0-beta01

7 grudnia 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.10.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.4.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.4.0

6 grudnia 2023 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.6.0

4 grudnia 2023 r.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-cast, play-services-cast-framework i play-services-cast-tv obejmują te zmiany:

  • Zaktualizowano w zależności od modelu androidx.mediarouter:mediarouter:1.6.0-beta01. Ta zmiana sprawi, że pole MediaRouteButtons będzie zawsze widoczne domyślnie.

  • Zmiana, która ma na celu zmniejszenie liczby sytuacji, w których wykrywanie urządzeń przesyłających rozpoczyna się automatycznie bez działania ze strony użytkownika.

  • Dodano CastOptions.Builder#setSessionTransferEnabled, aby określić, czy aplikacja nadawcy ma wyświetlać urządzenia przesyłające, gdy przełącznik wyjścia jest włączony. Wartością domyślną jest true.

  • Dodaliśmy nowe wersje klasy CastButtonFactory#setUpMediaRouteButton, które zwracają Tasks, których aplikacje mogą nasłuchiwać w celu powodzenia lub odrzucenia zgłoszenia.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Cast Android Sender.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1

16 listopada 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-pay (wersja 16.4.0) obejmuje te zmiany związane z obsługą funkcji e-pieniędzy:

  • Dodano EmoneyReadiness.

  • Dodano EmoneyReadinessStatus.

  • Dodaliśmy nową metodę checkReadinessForEmoney dla aplikacji z listy dozwolonych funkcji e-pieniędzy, która pozwala sprawdzić, czy Usługi Google Play są gotowe do obsługi e-pieniędzy.

  • Dodaliśmy nową metodę notifyEmoneyCardStatusUpdate dla aplikacji z listy dozwolonych funkcji obsługi e-pieniędzy, która służy do powiadamiania Usług Google Play o niektórych zmianach stanu karty do obsługi e-pieniędzy.

  • Dodaliśmy nową metodę pushEmoneyCard dla aplikacji z listy dozwolonych funkcji obsługi e-pieniędzy, które pozwalają przesyłać karty do obsługi e-pieniędzy do Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

9 listopada 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-cloud-messaging zawiera te zmiany:

  • Dodaliśmy nową metodę messageHandled, która wskazuje, że wiadomość została obsługiwana.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

7 listopada 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

30 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

26 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

18 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-tagmanager i play-services-analytics dotyczą aktualizacji rejestracji BroadcastReceiver na urządzeniach z Androidem U.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

16 października 2023 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-maps (wersja 18.2.0) obejmują funkcję Znacznik zaawansowany oraz możliwość sprawdzania funkcji mapy. Korzystanie z możliwości map opisano w 2 połączonych przewodnikach.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

2 października 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-pay (wersja 16.3.0) wprowadza te zmiany:

  • Dodaliśmy nową metodę notifyCardTapEvent dla aplikacji znajdujących się na liście dozwolonych w celu powiadamiania Usług Google Play o określonych zdarzeniach kliknięcia karty.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

25 września 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

18 września 2023 r.

 • Duża aktualizacja biblioteki play-services-games-v2, która zapewnia deweloperom gier nowy sposób integracji usług gier Play (PGS) z grami. Więcej informacji znajdziesz na stronie PGS Recall API.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 września 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 września 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4
 • com.google.gms:google-services:4.4.0

13 września 2023 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

 • W ramach najnowszych aktualizacji biblioteki play-services-wallet interfejs PayButton API w przypadku urządzeń korzystających z usług Google Play w wersji starszej niż 23.21.0 wróci do komponentu przycisku statycznego.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 sierpnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • Dodaliśmy nowego klienta interfejsu API (AuthorizationClient), który ułatwia wysyłanie próśb o autoryzację dostępu do danych Google powiązanych z kontem, na którym użytkownik jest zalogowany na urządzeniu.

  • Wycofano instancję getPhoneNumber bez zamiennika.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido zawiera te zmiany:

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wearable wprowadza tę zmianę:

  • Pomoc dotycząca migracji zegarka ze starego telefonu na nowy.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji urządzenia do noszenia.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 sierpnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 sierpnia 2023 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

3 sierpnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

1 sierpnia 2023 r.

 • Aktualizacje dotyczące obsługi funkcji automatycznego powiększenia w bibliotekach ML Kit Usług Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 lipca 2023 r.

 • Biblioteka play-services-panorama została wycofana i 30 października 2023 r. zostanie wyłączona. Nie ma jego odpowiednika.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 lipca 2023 r.

 • Pierwsza wersja biblioteki sdkcoroutines. Ta biblioteka zawiera narzędzia wspomagające do pakietów SDK Java, które nie są dostępne dla programistów.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 lipca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

5 lipca 2023 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wallet zawiera te zmiany:

  • Uaktualnia interfejs Pay Button API z wersji beta do stabilnej.
  • Zmienia ten styl przycisku:

   • Rozmiar tekstu przycisku jest teraz taki sam jak rozmiar logo „GPay”.
   • Marginesy przycisku zostały dostosowane do minimalnej i maksymalnej wysokości przycisku.
   • Możesz teraz konfigurować zaokrąglenie przycisku.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

26 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy API związane z funkcją zweryfikowanego numeru telefonu.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

20 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja pakietu SDK UWB (play-services-nearby) obejmuje te zmiany:

  • Dodaliśmy nowe możliwości określania zakresu dla konfigurowalnych powiadomień dotyczących danych dotyczących zakresów. Zobacz supportedNtfConfigs.

  • Dodaliśmy nowe parametry do konfigurowania powiadomień dotyczących zakresu danych: Patrz: uwbRangeDataNtfConfig.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

15 czerwca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-tagmanager ulepsza wewnętrzne procesy narzędzi. Brak zmian po stronie programistów.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 maja 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Firebase App Check
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 maja 2023 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 maja 2023 r.

 • Dostępna jest już publiczna wersja beta usługi przyspieszenia TensorFlow Lite na Androida.

  Za pomocą biblioteki usługi Acceleration (play-services-tflite-acceleration) możesz uruchamiać testy porównawcze wydajności systemów uczących się na urządzeniu i automatycznie określać najlepszy sposób na przyspieszenie zadań systemów uczących się. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji usługi Acceleration.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek TensorFlow Lite Usług Google Play obejmują wszystkie zmiany wprowadzone w wersji TensorFlow w wersji 2.12.0.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

2 maja 2023 r.

 • Początkowe wydanie bibliotek usług Google Play rozpoznawania tekstu w wersji 2 w języku chińskim, dewanagari, japońskim i koreańskim za pomocą pakietu ML Kit. Zaktualizowaliśmy też dotychczasową bibliotekę play-services-mlkit-text-recognition. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

1 maja 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Firebase App Check
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-oss-licenses zawiera poprawkę, która umożliwia usunięcie z niej zbędnych informacji o licencji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

17 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wallet obejmuje nowy interfejs API umożliwiający tworzenie i dostosowywanie przycisku płatności Google Pay. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji Google Pay do płatności.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

4 kwietnia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • W BeginSignInRequest dodaliśmy nowy interfejs API, który umożliwia deweloperom korzystanie z bibliotek Jetpack do pobierania kluczy dostępu w żądaniach JSON.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 marca 2023 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 marca 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 marca 2023 r.

 • Biblioteka Code Scanner w Usługach Google Play (play-services-code-scanner) jest teraz ogólnodostępna. Więcej informacji o tej aktualizacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 marca 2023 r.

 • Pierwsza wersja biblioteki Wydajność urządzenia (play-services-deviceperformance).

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-basement poprawia wydajność łączenia z Usługami Google Play.

 • Najnowsza aktualizacja pakietu Near UWB SDK zawiera te zmiany:

  • Rozwiązaliśmy problem, który powodował, że usługa W pobliżu ponownie używała UWBClient do obsługi wielu sesji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki usług gier Play (v2) zawiera te zmiany w bibliotece GNI (play-services-gni-native-c). Jest to biblioteka pomocy dla narzędzia do obsługi kodu biblioteki.

  • Dodano obsługę natywnych wywołań zwrotnych
  • Dodano makra pomocnicze

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

2 marca 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 lutego 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 lutego 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Usług Google Play Biblioteka wątków powoduje zmianę stanu interfejsów API z beta na ogólnie dostępne.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 lutego 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-base wprowadza te zmiany:

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Firebase Crashlytics
  • Instalacje Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 lutego 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

9 lutego 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Instalacje Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

1 lutego 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 stycznia 2023 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 stycznia 2023 r.

 • Pakiet SDK Stream Protect został wycofany i zostanie wyłączony w 2023 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 stycznia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Firebase App Check
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest już najnowsza wersja wtyczki google-services na Androida (wersja 4.3.15). Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido wprowadza te zmiany:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

18 stycznia 2023 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-pay zawiera te zmiany:

  • Dodaliśmy nowy interfejs API getPendingIntentForWalletOnWear, który umożliwia partnerom Wear na telefonie uruchamianie interfejsu Portfela na Wear za pomocą zwróconego PendingIntent.

  • Dodaliśmy nowy interfejs API getProductName, który zwraca nazwę produktu z tego rynku.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

15 grudnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki Matter w Usługach Google Play uaktualnia interfejsy API ze stanu beta do ogólnodostępnych.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

14 grudnia 2022 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

8 grudnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

6 grudnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

5 grudnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja wtyczki do Gradle licencji OSS zawiera poprawki następujących problemów:

  • Ustaw notCompatibleWithConfigurationCache, aby uniknąć błędów przy inkubowaniu funkcji pamięci podręcznej konfiguracji Gradle. (GitHub nr 206)

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

17 listopada 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • W narzędziu BeginSignInRequest dodaliśmy nowy interfejs API, który umożliwia deweloperom korzystanie z bibliotek JetPack do korzystania z kluczy dostępu.
  • W narzędziu CredentialSavingClient dodaliśmy nowy interfejs API, który umożliwia programistom pobieranie obiektu stanu z intencji wyniku działania.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido zawiera te zmiany:

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

11 listopada 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

3 listopada 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-location wprowadza te zmiany:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

28 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games zawiera te zmiany:

  • Ponownie wprowadziliśmy niektóre stałe, które nie były uwzględnione w wersji 23.0.0.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

27 października 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

24 października 2022 r.

 • Początkowa wersja beta natywnych usług gier Play (v2). Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

20 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Firebase Crashlytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsza aktualizacja bibliotek TensorFlow Lite dla usług Play zawiera te zmiany:

  • Zwiększono stabilność podczas pobierania modułów opcjonalnych.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

13 października 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

13 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-threadnetwork wprowadza te zmiany:

  • Dodano obsługę na Androidzie 8.0 (poziom interfejsu API 26).

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

12 października 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Firebase Performance Monitoring Gradle
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

10 października 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

29 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-tflite-gpu wprowadza te zmiany:

  • Dodaliśmy TfLiteGpu.getClient(context), aby zapewnić zgodność z interfejsem API ModuleInstallClient.
  • Poprawiono stabilność aplikacji TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

21 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games zawiera te zmiany:

  • Wycofaliśmy funkcję nagrywania filmów.
  • W przypadku pakietu SDK na Androida w wersji 33 lub nowszej wyłączono nagrywanie wideo za pomocą usług gier Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

20 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki do noszenia zawiera te zmiany:

  • Ulepszona dostępność pakietu SDK do noszenia na urządzeniach z Usługami Google Play.
  • Dodaliśmy obsługę aplikacji kierowanych na Androida 13.
  • Zastąpiliśmy @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable adnotacjami o rygorystycznych wartościach null (@NonNull i @Nullable). Po tej zmianie to, co wcześniej powodowało ostrzeżenie o braku wartości, będzie teraz powodować błąd podczas tworzenia kodu Kotlin lub używania platform sprawdzania null w języku Java.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji urządzenia do noszenia.

 • Aktualizuje biblioteki ML Kit Usług Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

15 września 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

13 września 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

6 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Firebase App Check

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest najnowsza aktualizacja biblioteki TensorFlow Lite w Usługach Google Play (wersja 16.0.0). W tej wersji biblioteka jest już ogólnie dostępna. Tej biblioteki można używać jako alternatywy dla samodzielnej biblioteki TensorFlow Lite w celu zmniejszenia rozmiaru aplikacji i otrzymywania automatycznych aktualizacji. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji TensorFlow.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

1 września 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • W usługach BeginSignInRequest i GetSignInIntentRequest dodaliśmy nowe interfejsy API, które umożliwiają proszenie o zweryfikowane numery telefonów z konta Google użytkownika podczas logowania się przez Google.
 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Testy A/B Firebase
  • Firebase App Check
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

16 sierpnia 2022 r.

 • Aktualizuje biblioteki ML Kit Usług Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.
 • Jest już dostępna pierwsza wersja beta biblioteki play-services-dtdi (v16.0.0-beta01). To pierwsza publiczna wersja interfejsów API typu Device-to-device.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

8 sierpnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

5 sierpnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

2 sierpnia 2022 r.

 • Pakiet SDK Usług Google Play (com.google.android.gms.plus) został wycofany w 2018 r. i wyłączony w lutym 2022 r. W związku z tym cała powiązana dokumentacja została usunięta.

1 sierpnia 2022 r.

 • Dostępna jest najnowsza aktualizacja biblioteki TensorFlow Lite Usług Google Play (wersja 16.0.0-beta03). Tej biblioteki można używać jako alternatywy dla samodzielnej biblioteki TensorFlow Lite w celu zmniejszenia rozmiaru aplikacji i otrzymywania automatycznych aktualizacji. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji TensorFlow.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

25 lipca 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

18 lipca 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

15 lipca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Obsługa modułu dynamicznego Firebase
  • Firebase ML
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

14 lipca 2022 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

6 lipca 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

28 czerwca 2022 r.

 • Dostępna jest już najnowsza wersja wtyczki google-services na Androida (wersja 4.3.13). Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest już najnowsza wersja biblioteki skanera kodów w Usługach Google Play. Więcej informacji o jej aktualizacjach znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base, play-services-basement i play-services-tasks obejmują te zmiany:

  • Dodaliśmy nowy interfejs OptionalModuleApi, który wskazuje, czy interfejs API wymaga dodatkowego komponentu Usług Google Play (czyli modułu opcjonalnego).
  • Dodaliśmy nową klasę ModuleInstallClient, która umożliwia wysyłanie jawnych żądań pobrania modułów opcjonalnych, uruchomienia modułów opcjonalnych i sprawdzania dostępności interfejsów API wymagających takich modułów.
 • Jest już dostępna pierwsza wersja biblioteki play-services-base-testing. Udostępnia fałszywe informacje testowe ModuleInstallClient.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

23 czerwca 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

7 czerwca 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

1 czerwca 2022 r.

 • Biblioteka play-services-appindex jest teraz ogólnodostępna. Ta biblioteka zastępuje bibliotekę firebase-appindexing. Obsługuje przypadki udostępniania uporządkowanych dokumentów w postaci Indexables i UserActions za pomocą Asystenta Google.

  Więcej informacji o udostępnianiu dokumentów Asystentowi Google znajdziesz w artykule Przekazywanie skrótów dynamicznych do Asystenta.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

26 maja 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek TensorFlow Lite Usług Google Play obejmują wszystkie zmiany wprowadzone w wersji TensorFlow w wersji 2.9.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fitness wycofuje interfejsy API, które obsługują odczytywanie i zapisywanie historycznych danych o aktywności fizycznej i zastępuje je Health Connect.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

25 maja 2022 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

23 maja 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja do wersji play-service-nearby (18.2.0) obejmuje pierwszą publiczną wersję interfejsu Near UWB API.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

19 maja 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

12 maja 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

10 maja 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

6 maja 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Firebase App Check
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

3 maja 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje biblioteki play-services-basement zwiększają bezpieczeństwo weryfikacji podpisu i eliminują zmienną lukę w zabezpieczeniach PendingIntent.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

27 kwietnia 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

14 kwietnia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

12 kwietnia 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-nearby (wersja 18.1.0) obejmują te zmiany:

  • Uprawnienia BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT i BLUETOOTH_SCAN są teraz wymagane na potrzeby połączeń w pobliżu na Androidzie S.

  • Dodano Payload#setFileName() i Payload#setParentFolder(), aby zapisać odebrany plik z przypisaną nazwą pliku i ścieżką względną.

  • Dodaliśmy VariantOfConcern, aby umożliwić instytucji zdrowia publicznego dołączenie do powiadomień o narażeniu na kontakt z określoną potencjalnie szkodliwą odmianą problemu. W przypadku potencjalnie szkodliwych aplikacji możesz na przykład przypisać te definicje:

  • VariantOfConcernType.type1 jako „Szczepionka jest skuteczna”

  • VariantOfConcernType.type2 jako „Wysoce transmisyjny”

  • VariantOfConcernType.type3 z oznaczeniem „Duży poziom ważności”

  • VariantOfConcernType.type4 jako „Przełom w szczepieniu”

  • Wycofana funkcja ultradźwięków Wiadomości w pobliżu.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

24 marca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Uwierzytelnianie Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

22 marca 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje biblioteki play-services-basement odnoszą się do naruszeń w Androidzie 12 StrictMode.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

17 marca 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

15 marca 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

10 marca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Testy A/B Firebase
  • Rozpowszechnianie aplikacji przez Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

8 marca 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-wallet obejmuje nowy interfejs API OCR na kartach kredytowych. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku dla programistów.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

28 lutego 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

22 lutego 2022 r.

 • Aktualizuje biblioteki ML Kit Usług Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji ML Kit.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

17 lutego 2022 r.

 • Dostępna jest już publiczna wersja beta biblioteki TensorFlow Lite Usług Google Play. Tej biblioteki można używać jako alternatywy dla samodzielnej biblioteki TensorFlow Lite w celu zmniejszenia rozmiaru aplikacji i otrzymywania automatycznych aktualizacji. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji TensorFlow.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

11 lutego 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

1 lutego 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera nowy interfejs API, który ułatwia uwierzytelnianie za pomocą numeru telefonu. Umożliwia użytkownikom wybranie numeru telefonu z karty SIM i udostępnienie go aplikacji do połączeń. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu API.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

25 stycznia 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

20 stycznia 2022 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Wtyczka Firebase Performance Monitoring Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

10 stycznia 2022 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

5 stycznia 2022 r.

 • Najnowsze aktualizacje kilku bibliotek (patrz sekcja „Udostępnione artefakty” poniżej) obejmują korzystanie z najnowszych wersji play-services-base i play-services-tasks (18.0.1) w celu rozwiązania problemu opisanego w wersji z 9 grudnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

16 grudnia 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje play-services-base i play-services-tasks rozwiązują problem, który może powodować występowanie zasobów NPE w środowisku wykonawczym (NullPointerException) podczas obsługi kodu Task<Void> w kotlinie. Jeśli używasz dowolnej wersji biblioteki wymienionej w wersji z 9 grudnia 2021 r., możesz uniknąć używania środowiska wykonawczego NPE, jawnie zależnie od wersji play-services-base i play-services-tasks środowiska wykonawczego. W sekcji dependencies w build.gradle dodaj te elementy:

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  W styczniu 2022 r. planujemy opublikować nowe wersje innych artefaktów wydanych 9 grudnia z nowymi zależnościami POM od wersji play-services-base i play-services-tasks 18.0.1.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Ta wersja Firebase korzysta z najnowszych wersji play-services-base i play-services-tasks (18.0.1), aby rozwiązać problem opisany w wersji z 9 grudnia 2021 r.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

14 grudnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

10 grudnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

9 grudnia 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje kilku bibliotek obejmują te zmiany:

  • Adnotacje o ścisłej wartości null (@NonNull i @Nullable) są używane tam, gdzie wcześniej były używane @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable. Po tej zmianie to, co wcześniej powodowało ostrzeżenie o wartości null, teraz będzie powodować błąd podczas tworzenia kodu Kotlin lub używania platform sprawdzania null w języku Java. Podobne zmiany w adnotacjach będą wdrażane stopniowo w kolejnych wersjach innych artefaktów com.google.android.gms.

  Pełną listę bibliotek, których dotyczy problem, znajdziesz w sekcji „Udostępnione artefakty”.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base, play-services-basement i play-services-tasks obejmują opisane powyżej zmiany w adnotacjach dopuszczających wartości null, a także te dodatkowe:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

30 listopada 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Firebase App Check
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

18 listopada 2021 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

16 listopada 2021 r.

 • Zmiany w bibliotekach play-services-cast i play-services-cast-framework obejmują:

  • Ulepszenia kolejki:
  • Dodano nowe wywołanie zwrotne itemsReorderedAtIndexes do MediaQueue, które jest wywoływane po zmianie kolejności kolejki.
  • Dodano obsługę serializacji poleceń kolejki.
  • Utworzono parametr customData w trybie `RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode.
  • Wycofaliśmy funkcję zdalnego wyświetlania.
  • Zmieniono wartość „minSdkVersion” z 14 na 16.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Cast Android Sender.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

29 października 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

27 października 2021 r.

 • Biblioteka klienta play-services-maps jest teraz ogólnie dostępna i obsługuje interfejs API Androida na poziomie 19 (Android 4.4 lub KitKat) lub nowszym.

  Ta wersja zawiera nowy mechanizm renderowania mapy dostępny do użytku wymagającego zgody użytkownika, który zapewnia większą wydajność i stabilność, oraz obsługę stylu map w chmurze. Więcej informacji o tej i innych zmianach znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

11 października 2021 r.

 • Biblioteka play-services-appset jest teraz ogólnodostępna. Ta biblioteka została zaprojektowana z myślą o obsłudze takich przypadków użycia jak analizy czy zapobieganie oszustwom, z poszanowaniem prywatności użytkownika.

  Ta biblioteka zawiera metody zarządzania identyfikatorem zestawu aplikacji, czyli unikalnym identyfikatorem na danym urządzeniu, który umożliwia skorelowanie użycia lub działań w zbiorze aplikacji należących do Twojej organizacji. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku.

  Ta wersja GA zawiera te aktualizacje wersji testowej dla programistów:

  • Zmieniono nazwy wielu interfejsów klienta. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji interfejsu API play-services-appset.
  • Biblioteka play-services-appset jest zgodna z nadchodzącym identyfikatorem zestawu aplikacji ograniczonym do dewelopera. W Usługach Google Play wkrótce dołączą do nich obsługa identyfikatora zestawu aplikacji określonego przez dewelopera. Ta funkcja zostanie udostępniona w Usługach Google Play i przekazana na urządzenia użytkowników bez konieczności uaktualniania wersji biblioteki play-services-appset.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

4 października 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

22 września 2021 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

22 września 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki ads-identifier zawiera deklarację uprawnień Usług Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID.

  Jeśli używasz ads-identifier w wersji 17.1.0 lub nowszej, dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam nie wymaga ponownego deklarowania uprawnień w manifeście aplikacji. Jeśli jednak aplikacja nie powinna mieć dostępu do identyfikatora wyświetlania reklam, musisz usunąć uprawnienie za pomocą parametru <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />.

  Więcej informacji znajdziesz tutaj: getId().

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-pay rozwiązała problemy z uprawnieniami, które powodowały blokowanie wszystkich jej interfejsów API.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

13 września 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

9 września 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki natywnej AdSense dla wyszukiwania obejmuje te zmiany:

  • Naprawiliśmy błąd, który powodował, że usługa onAdLeftApplication nie rejestrowała kliknięć reklam.
  • Usunęliśmy błąd, który powodował awarię aplikacji przy próbie wczytania reklam bez połączenia.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

23 sierpnia 2021 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

20 sierpnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

19 sierpnia 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki Analytics wprowadza te zmiany:

  • Rozwiązaliśmy problem polegający na tym, że nie można było utworzyć biblioteki, gdy docelowym był Android 12.
 • Najnowsza aktualizacja biblioteki Menedżera tagów zawiera te zmiany:

  • Ulepszenia infrastruktury wewnętrznej.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

9 sierpnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

5 sierpnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

28 lipca 2021 r.

 • Dostępna jest już wersja testowa biblioteki play-services-appset dla programistów. Ta biblioteka została zaprojektowana z myślą o obsłudze takich przypadków użycia jak analizy czy zapobieganie oszustwom, z poszanowaniem prywatności użytkownika.

  Ta biblioteka zawiera metody zarządzania identyfikatorem zestawu aplikacji, czyli unikalnym identyfikatorem na danym urządzeniu, który umożliwia skorelowanie użycia lub działań w zbiorze aplikacji należących do Twojej organizacji. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku.

 • Do dokumentacji referencyjnej interfejsu API ads-identifier dodaliśmy informacje o nadchodzącej zmianie dotyczącej identyfikatora wyświetlania reklam, gdy użytkownik włączy ograniczenie śledzenia reklam, oraz o wymagania dotyczące nowych uprawnień Usług Google Play.

  Więcej informacji znajdziesz na stronie getId(). W bibliotece ads-identifier nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

22 lipca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

21 lipca 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

9 lipca 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

1 lipca 2021 r.

 • Dostępna jest pierwsza wersja biblioteki play-services-pay. Ta biblioteka zastępuje funkcję WalletObjects biblioteki play-services-wallet. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku po integracji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

23 czerwca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

17 czerwca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki natywnej AdSense dla wyszukiwania obejmuje te zmiany:

 • Pakietu SDK Stream Protect można teraz używać z odtwarzającymi opóźnienia aplikacji na Androida TV. Ten pakiet SDK wymaga obsługi oprogramowania układowego urządzenia i obecnie działa tylko na urządzeniach Chromecast z Google TV. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pakietu SDK Stream Protect.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

16 czerwca 2021 r.

 • W ramach przygotowań do egzekwowania ścisłej wartości null do kilku pakietów SDK dodaliśmy adnotacje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable, które wcześniej nie miały jednoznacznego definiowania tej wartości. Ta zmiana będzie powodować ostrzeżenia o pustych naruszeniach bezpieczeństwa.

  Ta zmiana zapewnia lepszą interoperacyjność z Kotlinem i lepsze statyczne sprawdzanie wartości null w przypadku aplikacji, które korzystają z platform sprawdzania null w języku Java.

  Podobne funkcje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable będziemy stopniowo wprowadzać w kolejnych wersjach innych artefaktów com.google.android.gms.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

8 czerwca 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

3 czerwca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase

  Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

26 maja 2021 r.

 • W ramach przygotowań do egzekwowania ścisłej wartości null do kilku pakietów SDK dodaliśmy adnotacje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable, które wcześniej nie miały jednoznacznego definiowania tej wartości. Ta zmiana będzie powodować ostrzeżenia o pustych naruszeniach bezpieczeństwa.

  Ta zmiana zapewnia lepszą interoperacyjność z Kotlinem, a także lepsze statyczne sprawdzanie wartości null w przypadku aplikacji, które korzystają z platform sprawdzania null w języku Java.

  Podobne funkcje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable będziemy stopniowo wprowadzać w kolejnych wersjach innych artefaktów com.google.android.gms.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

14 maja 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

13 maja 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

11 maja 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Testy A/B Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Indeksowanie aplikacji Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Linki dynamiczne Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Firebase ML
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Firebase Performance Monitoring Gradle
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Dostępne są początkowe wersje beta następujących programów:

  • Firebase App Check
  • Obsługa modułu funkcji dynamicznych Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Dostępna jest zaktualizowana wersja wtyczki google-services na Androida (4.3.6). Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

29 kwietnia 2021 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

27 kwietnia 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje funkcji play-services-maps obejmują te zmiany:

  • Do platformy interfejsu API dodaliśmy adnotacje „nierozbijające semver”.
  • Dodaliśmy poniższą deklarację do interfejsu AndroidManifest.xml, aby obsługiwać filtrowanie widoczności pakietów na Androidzie 11 (poziom interfejsu API 30) i nowszych. Po zaktualizowaniu do com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1 możesz usunąć z własnego AndroidManifest.xml ten wiersz:

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki do noszenia zawiera te zmiany:

  • Naprawiliśmy błędy
  • Ulepszona dostępność pakietu SDK do noszenia na urządzeniach z Usługami Google Play.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji urządzenia do noszenia.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

20 kwietnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

12 kwietnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

8 kwietnia 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Identyfikatory instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

5 kwietnia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

25 marca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

15 marca 2021 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

11 marca 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

1 marca 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Firebase ML
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Wtyczka Firebase Performance Monitoring Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

18 lutego 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje funkcji play-services-location obejmują te zmiany:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

11 lutego 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Indeksowanie aplikacji Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

2 lutego 2021 r.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base, play-services-basement i play-services-tasks obejmują tylko aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

28 stycznia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

25 stycznia 2021 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

20 stycznia 2021 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

14 stycznia 2021 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

16 grudnia 2020 roku

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions dla Firebase (klient)
  • Cloud Storage dla Firebase
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Instalacje Firebase
  • Identyfikatory instancji Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Baza danych czasu rzeczywistego Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

8 grudnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja bibliotek wizualizacji Usług Google Play zawiera tylko aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

4 grudnia 2020 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

3 grudnia 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

25 listopada 2020 r.

 • Dodano bibliotekę play-services-password-complexity.

  Ta biblioteka obsługuje kontrolę jakości blokady ekranu (wprowadzoną w Androidzie 10) na urządzeniach z Androidem 4.4 i nowszym.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

12 listopada 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Instalacje Firebase
  • Monitorowanie wydajności Firebase
  • Wtyczka Firebase Performance Monitoring Gradle
  • Zdalna konfiguracja Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

Listopad 09, 2020

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • Dodaliśmy nowego klienta interfejsu API (CredentialSavingClient), który pomaga zapisywać dane logowania do haseł użytkowników, których można później użyć do logowania.

  • Dodaliśmy nowy interfejs API SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest), który inicjuje proces logowania przez Google, gdy użytkownik kliknie przycisk „Zaloguj się przez Google”.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-games zawiera te zmiany:

  • Usunęliśmy interfejsy API do gier wieloosobowych w czasie rzeczywistym i turowych. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

  • Zmieniono interfejsy klientów na: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClient i VideosClient.

  • Usunięto te wycofane metody GoogleApiClient: getAppId, getSdkVariant i getSettingsIntent.

  • Aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

27 października 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Testy A/B Firebase
  • Uwierzytelnianie Firebase
  • Cloud Firestore
  • Komunikacja w chmurze Firebase
  • Wysyłanie wiadomości w aplikacji Firebase
  • Identyfikatory instancji Firebase
  • Zdalna konfiguracja Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase Performance Monitoring Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

23 października 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

20 października 2020 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

19 października 2020 r.

 • Najnowsze aktualizacje bibliotek play-services-base i play-services-basement obejmują te zmiany:

 • W najnowszej aktualizacji Usług Google Play Fitness wprowadziliśmy te zmiany:

  • Dostęp z możliwością zapisu pozwala teraz aplikacji tylko odczytywać zapisane dane. Aby nadal odczytywać dane zapisane przez inne aplikacje z platformy Google Fit, zaktualizuj swój kod tak, by żądał zakresów dostępu do odczytu odpowiednich typów danych.

  • Dane o tętnie mają własny zakres.

  • Dane dotyczące snu mają własne zakresy i nowy typ danych. Zobacz TYPE_SLEEP_SEGMENT i SleepStages.

  • Wycofano FitnessActivities#SLEEP i inne typy snu. Użyj nowej wersji SleepStages.

  • Podczas pracy z obiektem SessionsClient musisz teraz określić, do jakiego typu sesji aplikacja ma mieć dostęp, za pomocą odpowiednich metod z poziomu FitnessOptions.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji Google Fit.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

7 października 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth-api-phone obejmuje nowy interfejs SMS Code Browser API.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

6 października 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Android BoM (lista materiałów)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Pakiety SDK Cloud Firestore i Linków dynamicznych Firebase
  • Wtyczka Firebase Performance Monitoring Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

30 września 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

23 września 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

11 września 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

10 września 2020 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

8 września 2020 r.

1 września 2020 r.

 • Aktualizacje bibliotek wizualizacji Usług Google Play obejmują:

  • Naprawiono SecurityException z bibliotek Vision, gdy nie zainstalowano Usług Google Play.
  • Aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

28 sierpnia 2020 r.

 • Aktualizacje biblioteki play-services-games obejmują poprawkę dotyczącą LeaderboardsClient.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

27 sierpnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase (klient), Cloud Storage dla Firebase, Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji i pakiety SDK Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

20 sierpnia 2020 r.

 • W bibliotece Google Play Services Awareness wprowadziliśmy drobne aktualizacje wewnętrzne.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

18 sierpnia 2020 r.

 • Najnowsze zmiany w narzędziach play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  • W ramach przygotowań do egzekwowania ścisłej dopuszczalności wartości null dodaliśmy adnotacje @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable, w przypadku których pakiety SDK base i basement nie definiowały wcześniej wartości null. Zapewnia to lepszą interoperacyjność z Kotlinem, a także lepsze sprawdzanie statycznego null dla każdego, kto korzysta z platform kontrolnych null w języku Java. Podobne dodatki @RecentlyNonNull i @RecentlyNullable będą stopniowo wdrażane w kolejnych wersjach com.google.android.gms artefaktów.

  • Jeśli wywołanie interfejsu API się nie uda z powodu problemu z połączeniem między aplikacją a Usługami Google Play, błąd ConnectionResult jest teraz dostępny z poziomu Status ApiException.

  • W niektórych sytuacjach, gdy urządzenie nie ma prawidłowych usług Google Play, wywołania interfejsu API kończą się niepowodzeniem szybciej i nie czekają na potwierdzenie użytkownika.

  • Dodano nowe przeciążenia GoogleApiAvailability#getErrorDialog, które akceptują Fragment.

  • Wycofaliśmy metody Tasks#call i zastąpiliśmy je TaskCompletionSource.

  • Wewnętrzne aktualizacje innych interfejsów API Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

17 sierpnia 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

14 sierpnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Firebase Crashlytics i Firebase ML SDK
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

10 sierpnia 2020 r.

 • W najnowszej wersji Usług Google Play Fitness wprowadziliśmy te zmiany:

  • Wycofaliśmy te komponenty typu DataType:
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • Usunięto te wycofane DataType:
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • Usunięto wycofane metody DataSource#getDataQualityStandards (i powiązane z nimi stałe), DataSource#getName i DataSource.Builder#setName.
  • Dodaliśmy metody DataReadRequest#aggregate(DataSource) i DataReadRequest#aggregate(DataType), aby ułatwić agregację danych.
  • Wycofaliśmy obecne metody DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) i DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType).

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

30 lipca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Komunikacja w chmurze Firebase, identyfikatory instancji Firebase i pakiety SDK instalacji Firebase

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

29 lipca 2020 r.

 • Dodaliśmy nowy pakiet SDK odbiornika Cast dla aplikacji na Androida TV. Pakiet SDK umożliwia aplikacjom na Androida TV zgodność z protokołem Cast, dzięki czemu działają jak aplikacje odbiornika. Szczegółowe informacje znajdziesz w informacjach o wersjach pakietu SDK Cast Android Sender.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

20 lipca 2020 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

17 lipca 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

16 lipca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • Dodaliśmy nowy interfejs API w wersji BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean). W przypadku użytkowników, którzy wyrażą zgodę, dane logowania mogą być wybierane automatycznie podczas logowania jednym dotknięciem bez oczekiwania na działanie użytkownika (takie jak kliknięcie przycisku „Dalej”).

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

8 lipca 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

6 lipca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Testy A/B Firebase, Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase Crashlytics, Przesyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, identyfikatory instancji Firebase oraz pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

18 czerwca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Lista materiałów Firebase (BoM)
  • Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase Crashlytics, Identyfikatory instancji Firebase, pakiety SDK Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

4 czerwca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • pakietu SDK Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK i instalacji Firebase.
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

1 czerwca 2020 r.

 • Najnowsze zmiany w narzędziach play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  • Poprawka błędu, która pozwalała prawidłowo aktualizować ciągi znaków komunikatu o błędzie w dostępności Usług Google Play, gdy użytkownik zmieni język.
  • Poprawki błędów dotyczących warunków wyścigu podczas tworzenia instancji klientów korzystających z interfejsu GoogleApi z głównego wątku przy użyciu Activity.
  • Bardziej szczegółowe komunikaty o błędach w przypadku zduplikowanych uzupełnień typu Task.
  • Wewnętrzne aktualizacje innych interfejsów API Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

21 maja 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Komunikacja w chmurze Firebase, wysyłanie wiadomości w aplikacji, instalacje Firebase i pakiety SDK identyfikatorów instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

7 maja 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Komunikacja w chmurze Firebase, instalacje Firebase i pakiety SDK identyfikatorów instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

29 kwietnia 2020 roku

 • Dostępna jest pierwsza wersja biblioteki play-services-recaptcha. Obejmuje obsługę 2 poniższych funkcji zarówno na telefonach z Androidem, jak i telewizorach kierowanych na interfejs API na poziomie 16 i nowszych.

  • interfejsy API reCAPTCHA Enterprise, które dostarczają klientom wynik liczbowy wskazujący prawdopodobieństwo, że użytkownik jest prawdziwą osobą, a nie częścią zautomatyzowanego ataku. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku po integracji.

  • Interfejsy API reCAPTCHA 2FA, które umożliwiają klientom podawanie użytkownikom testów opartych na e-mailach w celu potwierdzenia ich tożsamości. Więcej informacji znajdziesz w tym przewodniku po integracji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

23 kwietnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Uwierzytelnianie Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Przesyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, instalacje Firebase, identyfikator instancji Firebase, Firebase ML Kit, Monitorowanie wydajności Firebase, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

16 kwietnia 2020 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google i pakiet SDK Firebase do reklam mobilnych. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

Kwiecień 9, 2020

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, funkcji Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji, ML Kit dla Firebase i pakietów SDK Firebase Performance Monitoring
  • wtyczki Firebase Crashlytics Gradle i Firebase App Distribution
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

3 kwietnia 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

1 kwietnia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-auth zawiera te zmiany:

  • Dodaliśmy nowego klienta interfejsu API (SignInClient), który ułatwia uwierzytelnianie użytkowników aplikacji, w tym logowanie się obecnego użytkownika lub rejestrowanie nowego. Obecnie obsługiwane są 2 rodzaje danych logowania: token identyfikatora oraz nazwa użytkownika i hasło.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

30 marca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, instalacje Firebase oraz identyfikatory instancji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

26 marca 2020 r.

 • Najnowsze zmiany w narzędziach play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  • play-services-basement odwołuje się do metody w zasadzie androidx-core:core:1.2.0, dlatego ta poprawka odpowiednio aktualizuje zależności.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

19 marca 2020 r.

 • Najnowsze zmiany w narzędziach play-services-basement, play-services-tasks i play-services-base obejmują te zmiany:

  Na przykład GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable zwraca teraz @NonNull Task, więc kompilator Kotlin traktuje go jako niepustą, a nie jako typ platformy. Przekazany do niego parametr Activity nie jest jednak oznaczony jako @NonNull (mimo że ma wartość niepustą), dlatego ta zmiana nie spowoduje uszkodzenia kodu Kotlin przekazywanego w obiekcie Activity?.

  • Wewnętrzne aktualizacje innych bibliotek Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

18 marca 2020 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK do reklam mobilnych Google na Androida oraz pakietu SDK Firebase do reklam mobilnych. Zapoznaj się z informacjami o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

17 marca 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase Crashlytics, Komunikacja w chmurze Firebase, Przesyłanie wiadomości w aplikacji Firebase, instalacje Firebase, identyfikatory instancji Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

12 marca 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

Marzec 10, 2020

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki play-services-fido zawiera te zmiany:

  • Wycofaliśmy interfejsy U2F API. Użytkownicy interfejsu API U2F powinni przejść na interfejsy FIDO2 API. Interfejsy U2F API będą obsługiwane do końca 2020 r. i zostaną usunięte w 2021 r.
  • Udostępniliśmy w narzędziu Fido2ApiClient nowe metody rejestracji i podpisywania. Te metody są lepiej dopasowane do standardowych
  • Dodaliśmy obsługę rozszerzenia UserVerificationMethod tylko w żądaniach logowania. To rozszerzenie nie jest obsługiwane w przypadku próśb o rejestrację.
  • Dodaliśmy obsługę metody IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable.
  • Udostępniono PublicKeyCredential jako odpowiedź najwyższego poziomu zgodnie ze specyfikacją WebAuthn.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

Marzec 9, 2020

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje:

  • Biblioteki rozszerzeń Kotlin dla wielu pakietów SDK Firebase na Androida nie są już w wersji beta. Te biblioteki ktx umożliwiają dostęp do interfejsów API Firebase na Androida przy użyciu identycznej składni Kotlin. Więcej informacji o tych bibliotekach ktx znajdziesz w dokumentacji dotyczącej Androida – Kotlin.
 • Najnowsza aktualizacja wtyczki do Gradle licencji OSS zawiera poprawki następujących problemów:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

Marzec 3, 2020

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

2 marca 2020 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

27 lutego 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, identyfikatory instancji Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Ta aktualizacja obejmuje też pierwszą wersję pakietu SDK instalacji Firebase.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

24 lutego 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

14 lutego 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

3 lutego 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle
  • Testy A/B Firebase, Indeksowanie aplikacji Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase (klient), Cloud Storage dla Firebase, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • W wersji 18.0.0 biblioteki Świadomość w Usługach Google Play wprowadziliśmy te zmiany powodujące niezgodność:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

14 stycznia 2020 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Pakiety SDK do wysyłania wiadomości w aplikacji i funkcji Firebase Performance Monitoring
  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Ta aktualizacja obejmuje również początkowe wersje beta Firebase Crashlytics:

  • Pakiet SDK Firebase Crashlytics i pakiet SDK Firebase Crashlytics do raportowania awarii NDK
  • Wtyczka Firebase Crashlytics Gradle

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

13 stycznia 2020 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

18 grudnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Pakiety SDK do monitorowania wydajności Firebase i Zdalnej konfiguracji
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

9 grudnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, identyfikatory instancji Firebase, Monitorowanie wydajności Firebase i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

5 grudnia 2019 r.

 • Zmiany w bibliotekach play-services-cast i play-services-cast-framework obejmują:

  • Dodano setMediaSessionEnabled, aby włączyć i wyłączyć sesję multimediów utworzoną przez pakiet SDK Cast.
  • Zmieniliśmy sposób wyświetlania powiadomień o multimediach podczas sesji przesyłania. Jeśli powiadomienia o multimediach są włączone, będą zawsze wyświetlane podczas sesji przesyłania. Wcześniej była ona widoczna tylko wtedy, gdy aplikacja działała w tle.
  • Zmieniliśmy niektóre klasy związane z multimediami, aby wdrożyć interfejs Parcelable.

22 listopada 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

19 listopada 2019 r.

 • Zmiany w bibliotece com.google.android.gms:play-services-games obejmują wycofanie interfejsów API do gry wieloosobowej w czasie rzeczywistym i turowych do gry wieloosobowej. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

11 listopada 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

5 listopada 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

25 października 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

16 października 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Cloud Firestore, ML Kit dla Firebase, Monitorowanie wydajności Firebase, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

15 października 2019 r.

 • Aktualizacja biblioteki play-services-auth-api-phone w celu dodania nowego interfejsu API autouzupełniania kodu SMS. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji usługi SmsCodeRetriever.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

10 października 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

26 września 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Storage dla Firebase, pakiety SDK Firebase do przesyłania wiadomości w aplikacji, Firebase ML Kit i pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Wtyczka Firebase App Distribution do Gradle
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

25 września 2019 r.

 • Naprawiono błąd związany z dostępnością funkcji interfejsu API w bibliotece play-services-basement.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

13 września 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Pakiet SDK Cloud Firestore (wersja 21.1.1)
  • Lista materiałów Firebase (BoM) (wersja 22.2.1)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Problem – otrzymaliśmy raporty, że pakiet SDK Firebase na Androida dla Cloud Firestore w wersji 21.1.0 może wywołać nieobsłużony wyjątek. W efekcie problem ten wpływa również na wersję 22.2.0 Firebase BoM. Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj pakiet SDK Cloud Firestore lub Firebase BoM do następnej wersji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

11 września 2019 r.

 • Zmiany w bibliotekach play-services-cast i play-services-cast-framework obejmują:

  • Do elementu RemoteMediaClient.MediaChannelResult dodaliśmy pole MediaError, które umożliwia dostęp do szczegółowego kodu błędu w przypadku nieudanych poleceń multimedialnych.
  • MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD i MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD zostały wycofane. Aplikacje powinny używać interfejsów MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT i MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS.
  • Dodano nową zależność do com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0.

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Cast Android Sender.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

9 września 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Cloud Firestore, Cloud Storage dla Firebase, Firebase ML Kit, Baza danych czasu rzeczywistego Firebase i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

6 września 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

29 sierpnia 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

28 sierpnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Pakiet SDK Firebase dla Google Analytics
  • Pakiety SDK Cloud Functions dla Firebase (klient) i Firebase ML Kit
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

27 sierpnia 2019 r.

 • Aktualizacje pakietu SDK Portfela Google Play:

  • Usunięcie wycofanych interfejsów API Androida Pay oraz powiązanych symboli:

   • Klasa com.google.android.gms.wallet.Cart
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • Pole com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • Pole com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • Interfejs com.google.android.gms.wallet.Payments
   • Pakiet com.google.android.gms.wallet.fragment
  • Wycofanie metod innych niż JSON w obiektach Google Pay API oraz konstruktorów innych niż JSON. Zamiast wycofanych symboli użyj interfejsu API opartego na JSON opisanego w dokumentacji Google Pay API.

   • Klasa com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • Klasa com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • Metoda com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

22 sierpnia 2019 r.

 • Dostępna jest już wtyczka google-services na Androida (wersja 4.3.1). Ta wersja usuwa wywołania wycofanego interfejsu API. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • W wersji 18.0.0 usługi Fitness Google Play w wersji 18.0.0 wprowadziliśmy te zmiany:

  • Wycofaliśmy te interfejsy API oparte na GoogleApiClient:
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • Usunięto te wycofane obiekty DataType:
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • Usunięto wycofaną metodę fromLocationRequest z metody SensorRequest.
  • Dodano kreatory dla zadań DataPoint i DataSet.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

16 sierpnia 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • SDK Firebase dla Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messages i Firebase ML Kit
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

14 sierpnia 2019 r.

 • Aktualizacje biblioteki com.google.android.gms:play-services-games zawierają poprawkę błędu powodowanego przez IllegalArgumentException w onSnapshotOpened.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

7 sierpnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

1 sierpnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

24 lipca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Pakiety SDK Cloud Functions dla Firebase (klient), Baza danych czasu rzeczywistego Firebase, Cloud Storage dla Firebase, Cloud Firestore oraz Firebase ML Kit
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

23 lipca 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

12 lipca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Analytics, Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Storage dla Firebase, Pakiety SDK Firebase do przesyłania wiadomości w aplikacji i ML Kit
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

10 lipca 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

9 lipca 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

2 lipca 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

Znany problem z aplikacją com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

27 czerwca 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

24 czerwca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Pakiety SDK Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Monitorowanie wydajności Firebase i identyfikatory instancji Firebase
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

20 czerwca 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

17 czerwca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Usług Google Play i Firebase wprowadza te zmiany:

  • Migracja z bibliotek pomocy Androida do bibliotek Jetpack (AndroidX). Biblioteki nie będą działać, jeśli nie wprowadzisz tych zmian w aplikacji:

   • Uaktualnij com.android.tools.build:gradle do wersji 3.2.1 lub nowszej.
   • Uaktualnij compileSdkVersion do wersji 28 lub nowszej.
   • Zaktualizuj aplikację, aby używać Jetpack (AndroidX). Wykonaj instrukcje opisane w artykule Migracja na AndroidaX.
  • Lista materiałów Firebase (BoM)

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

31 maja 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

28 maja 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

21 maja 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

16 maja 2019 r.

 • Wtyczka Gradle licencji OSS została zaktualizowana. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://github.com/google/play-services-plugins/releases/tag/oss-licenses-plugin-v0.9.5.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

7 maja 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Google Analytics dla Firebase, Indeksowanie aplikacji Firebase, Uwierzytelnianie Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase (klient), Komunikacja w chmurze Firebase, Cloud Storage dla Firebase, Linki dynamiczne Firebase, zaproszenia Firebase, Firebase ML Kit, Monitorowanie wydajności Firebase Baza danych czasu rzeczywistego Firebase, Zdalna konfiguracja Firebase, Testy A/B Firebase oraz pakiety SDK identyfikatorów instancji Firebase

  • Wtyczki Firebase do Gradle

  • Lista materiałów Firebase (BoM)

  Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

29 kwietnia 2019 r.

 • Wersja pakietu SDK Miejsc na Androida dla Usług Google Play została wycofana. Szczegółowe informacje o tym, jak przejść na nowy statyczny pakiet SDK Miejsc na Androida, znajdziesz w przewodniku po migracji.

Aktualizacja: 29 lipca 2019 r. artefakt com.google.android.gms:play-services-places został wycofany. Aby nadal korzystać z pakietu SDK Places na Androida, zaktualizuj pakiet SDK Miejsc do obsługiwanej wersji. Obsługiwane wersje znajdziesz w informacjach o wersjach.

23 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

15 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

9 kwietnia 2019 r.

 • Zaktualizowaliśmy pakiet SDK aplikacji błyskawicznych, aby obejmowała nową metodę sprawdzania, czy można uruchomić aplikację błyskawiczną na danym urządzeniu. areInstantAppsEnabledForDevice()

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

5 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

2 kwietnia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

27 marca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w:

  • Identyfikatory instancji Firebase, Komunikacja w aplikacji Firebase, Cloud Firestore, Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase ML Kit i Pakiety SDK Zdalnej konfiguracji Firebase
  • Wtyczki Firebase do Gradle

  Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

21 marca 2019 r.

 • Interfejs Drive API został wycofany i zostanie wyłączony 6 grudnia 2019 r. Szczegółowe informacje znajdziesz w przewodniku po migracji.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

18 marca 2019 r.

 • Biblioteka klienta usług Google Play dla aplikacji Cronet jest już dostępna. Cronet to biblioteka sieciowa o wysokiej wydajności. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wykonywanie operacji sieciowych za pomocą Cronet. Biblioteka klienta Cronet w Usługach Google Play umożliwia aplikacjom korzystanie z aktualnej kopii Cronet wczytanej z Usług Google Play.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

15 marca 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w podstawowych wersjach Firebase, Google Analytics dla Firebase, zaproszeniach Firebase, linkach dynamicznych Firebase i pakietach SDK klienta Cloud Functions dla Firebase. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

 • Lista materiałów (BoM) Firebase jest teraz dostępna jako funkcja eksperymentalna. Korzystając z funkcji Gradle listy materiałów (BoM) w Firebase, możesz ustawić wersję platformy Firebase jako całą. Aby dodać pakiety SDK do aplikacji za pomocą Firebase BoM, przeczytaj artykuł Dodawanie Firebase do projektu Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

13 marca 2019 r.

 • Aktualizuje pakiet Android SDK do reklam mobilnych Google. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji usługi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

12 marca 2019 r.

 • Wycofane Games.GamesOptions i Games.Builder.
 • Dodano metodę SnapshotMetadata.getSnapshotId.
 • Usunięto żądania/prezenty i interfejsy Quests API. Zobacz poprzednie ogłoszenie.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

11 marca 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

26 lutego 2019 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w identyfikatorach instancji, Cloud Firestore, pakietach SDK Firebase do przesyłania wiadomości w aplikacji i pakietach SDK Firebase Cloud Messaging. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.
 • Rozwiązaliśmy problem w usłudze Google Cloud Messaging, który czasami powodował awarię aplikacji i błędy ANR („Android Not Responding)”, gdy aplikacja otrzymała komunikat.
 • Rozwiązaliśmy problem w identyfikatorze instancji, który powodował, że odpowiedzi na żądania tokenów były powolne, a w niektórych przypadkach powodowały przekroczenie limitu czasu żądań.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

7 lutego 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

6 lutego 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

31 stycznia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

30 stycznia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

25 stycznia 2019 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

Styczeń 10, 2019

Licencje OSS

 • Najnowsza aktualizacja biblioteki licencji OSS umożliwia aktualizowanie danych licencji na OSS przez aktualizacje Usług Google Play.

Biblioteki podstawowe Usług Google Play

 • Do Play-services-base i play-services-basement trafiło kilka nowych metod wspomagających zmiany w innych bibliotekach.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

Styczeń 9, 2019

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

22 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

19 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

18 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

13 grudnia 2018 r.

 • Naprawiliśmy błąd, który powodował, że pakiet SDK Cast mógł próbować wznowić sesję, jeśli została ona zatrzymana przez innego nadawcę.
 • Poprawiliśmy błąd powiadomień, który występował na urządzeniach z Androidem O lub nowszym, gdy aplikacja do przesyłania działała w tle.
 • Naprawiono błąd, który powodował, że powiadomienie o multimediach z Google Cast mogło nie reagować po zamknięciu aplikacji Cast.
 • Z powodu problemów z repozytorium przeniesiono zestaw artefaktów do witryny maven.google.com.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

Artefakty przeniesione na maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

6 grudnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

3 grudnia 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w linkach dynamicznych Firebase, zaproszeniach Firebase, Zdalnej konfiguracji Firebase, Monitorowaniu wydajności Firebase, Google Analytics dla Firebase oraz pakietach SDK Google Ads dla Firebase. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

29 listopada 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

13 listopada 2018 r.

Znany problem dotyczący wersji z 2 października 2018 r.

Niektóre biblioteki w wersji z 2 października 2018 r. zawierały błąd dotyczący zależności POM. Najprawdopodobniej po aktualizacji niektórych wersji zależności występują problemy z scalaniem plików dex (nawet jeśli używasz strict-version-matcher-plugin). Aby rozwiązać ten problem, zaktualizuj Recommended Minimum Version w ten sposób:

Biblioteka Wersja, której to dotyczy Zalecana wersja minimalna
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

12 listopada 2018 r.

Reklamy

 • Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre kombinacje funkcji play-services-ads i firebase-analytics (np. ads:17.1.0 i analytics:16.0.5) spowodowały błąd kompilatora duplicate entry. Wydawcy korzystający z tagu firebase-analytics w połączeniu z wersją 17.1.1 dowolnej biblioteki reklam (np. com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) musi używać parametru com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

9 listopada 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje aktualizacje pakietów SDK Cloud Firestore, Cloud Functions dla Firebase, funkcji Firebase Wysyłanie wiadomości w aplikacji, Bazy danych Firebase oraz pakietów SDK Firebase Storage. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

5 listopada 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja wtyczki Gradle licencji OSS koduje tekst licencji za pomocą UTF-8, aby rozwiązać błąd, który występował u niektórych deweloperów.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

2 listopada 2018 r.

Reklamy

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

25 października 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w pakietach SDK Cloud Firestore oraz w pakietach SDK do przesyłania wiadomości w aplikacji i Monitorowaniu wydajności, a także we wtyczce Gradle usług Google. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.
Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

18 października 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

16 października 2018 r.

Biblioteki podstawowe Usług Google Play

 • usługa play-services-basement otrzymała kilka nowych metod wspierających zmiany w innych bibliotekach.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

9 października 2018 r.

 • Zrefaktoryzowaliśmy analizę zależności strict-version-matcher-plugin, aby wyświetlać lepszy komunikat o błędach w przypadku wykrycia sprzecznych wersji artefaktów. Komunikaty o błędach zawierają teraz nazwy projektów i zależności wewnątrz projektu, co ułatwia określenie, które z zadeklarowanych zależności powodują błędy.
 • Naprawiliśmy błędy we wtyczce związane z kompilacjami wielomodułowymi i równoległymi.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

5 października 2018 r.

Reklamy

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

2 października 2018 r.

Drobne aktualizacje funkcji bibliotek podstawowych.

 • Do niektórych bibliotek podstawowych (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, w play-services-tasks) używanych przez inne biblioteki Usług Google Play zostały wprowadzone drobne aktualizacje wewnętrzne.
 • Ścisłe zależności między bibliotekami podstawowymi zostały złagodzone, dzięki czemu można używać pojedynczo wersji podrzędnych i poprawek. Wcześniej pliki POM dla tych bibliotek określały zależności od konkretnych wersji, co komplikowało rozwiązywanie zależności.
 • Zmiany zależności biblioteki podstawowej wymagały opublikowania pełnego zestawu bibliotek, które w zależnościach POM zaktualizowały wersje. W bibliotekach innych niż podstawowe nie są wprowadzane żadne zmiany zewnętrzne z wyjątkiem aktualizacji pośrednich zależności.
 • Poprawki błędów i wewnętrzne ulepszenia w Firebase-database i firebase-firestore.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • W tych bibliotekach wprowadzono zmiany w kodzie:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • W tych bibliotekach nie wprowadzono żadnych zmian w kodzie. Aktualizowane są tylko zależności POM. Liczba nowych wersji była zwiększana o wersję poprawki, chyba że biblioteka była w wersji starszej niż 16.0.0. Biblioteki poniżej 16.0.0 zostały zwiększone do 16.0.0 zgodnie z notatką z 23 maja:

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

26 września 2018 r.

Usługa Fitness w Usługach Google Play w wersji 16.0.0 zapewnia dostęp do dwóch nowych typów danych i ich wartości zbiorczych:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

25 września 2018 r.

Urządzenie do noszenia

 • Naprawiliśmy błędy i poprawiliśmy dostępność pakietu SDK do noszenia na urządzeniach z Usługami Google Play. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersjach do noszenia.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

18 września 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

5 września 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w pakietach SDK Firebase Common, Bazie danych Firebase, identyfikatorze instancji Firebase, Komunikacji Firebase i pakietach SDK Firebase Storage. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Prześlij

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

23 sierpnia 2018 r.

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w interfejsie API Firebase Core, Google Analytics dla Firebase, Zgłaszanie awarii Firebase, Linki dynamiczne Firebase i pakiety SDK zaproszeń Firebase. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

22 sierpnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

16 sierpnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

15 sierpnia 2018 r.

Nowa wersja Portfela usług Google Play w wersji 16.0.0 obejmująca:

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

13 sierpnia 2018 r., aktualizacja

 • Naprawiliśmy problem z metodami w Cloud Firestore w wersji 17.0.5.
 • Usunięto nieprawidłowo udostępnioną i nieużyteczną metodę API Credential#getGeneratedPassword w play-services-auth.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

13 sierpnia 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

2 sierpnia 2018 r.

Prześlij

 • Naprawiliśmy błąd IllegalStateException, który występował, gdy przekroczono limit czasu żądania wyszukiwania w RemoteMediaPlayer i RemoteMediaClient. Ta regresja została wprowadzona w wersji 15.0.0. Aby rozwiązać problem, klienci powinni zaktualizować aplikację do wersji 16.0.1 lub nowszej.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

1 sierpnia 2018 r.

 • Najnowsza wersja wtyczki Gradle licencji na system operacyjny została przepakowana do grupy o identyfikatorze com.google.android.gms i zmieniła nazwę na oss-licenses-plugin. Od tej pory będzie ona nadal publikowana pod nową nazwą i nowym identyfikatorem grupy. Został też udostępniony jako open source na GitHub.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

30 lipca 2018 r.

 • Dodano metodę InstantApps.showInstallPrompt(), która wyświetla okno, które pozwala użytkownikowi zainstalować bieżącą aplikację błyskawiczną.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

27 lipca 2018 r.

Cloud Firestore

Prześlij

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

12 lipca 2018 r.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

10 lipca 2018 r.

Poprawka błędu biblioteki licencji OSS

 • Naprawiliśmy błąd, który uniemożliwiał obsługę motywów aplikacji bez paska działań.
 • Według SemVer ta wersja jest uznawana za wersję z poprawką błędów, ale zgodnie z uwagami z 23 maja 2018 r. została oznaczona jako wersja główna.

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com:

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

28 czerwca 2018 r.

Firebase

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

27 czerwca 2018 r.

Wtyczka Strict Version Matcher została ustawiona jako open source

21 czerwca 2018 r.

Firebase

Artefakty opublikowane na stronie maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

14 czerwca 2018 r.

Firebase

23 maja 2018 r.

Usunięte zakresy wersji

Od wersji 15.0.0 Usług Google Play i Firebase zależności między bibliotekami były definiowane za pomocą zakresów wersji w POM. Wpłynęło to na odtwarzalność kompilacji projektów korzystających z tych bibliotek. Na przykład w ramach rozdzielania zależności Gradle będzie próbować wykorzystać najwyższą dostępną konkretną wersję w repozytorium, co spowoduje wzrost wersji zależności bez wprowadzania zmian w samym projekcie.

Użycie zakresów wersji było błędem, ale zostało to poprawione. Usługi Google Play i zależności Firebase nie będą już używać zakresów wersji. Jednak istniejące, opublikowane pliki POM biblioteki zawierają już zakresy. Dlatego wszystkie przyszłe aktualizacje bibliotek będą musiały rozpoczynać się poza zakresami zależności opublikowanych wcześniej bibliotek.

Przykład:

 • Jeśli funkcja play-services-bar była zależna od play-services-foo z zakresem [15.0.0, 16.0.0), nowa wersja play-services-foo musi zaczynać się od 16.0.0, aby wykraczać poza ten zakres.
 • Wszystkie przyszłe wersje play-services-bar będą deklarować „miękkie” wymaganie w pojedynczej wersji play-services-foo.
 • Każda kolejna wersja play-services-foo będzie zgodna z technologią SemVer.

Firebase

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje zmiany w interfejsach API Cloud Firestore, Cloud Storage, Uwierzytelniania Firebase, Bazy danych czasu rzeczywistego Firebase i systemów uczących się. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.
 • Firebase wymaga teraz, aby plik Gradle aplikacji jawnie wskazywał com.google.firebase:firebase-core jako zależność, aby usługi Firebase działały zgodnie z oczekiwaniami.

May 8, 2018

Firebase

2 maja 2018 r.

Firebase

 • Najnowsza aktualizacja Firebase obejmuje dodatki do Firebase Analytics, Uwierzytelnianie Firebase, Komunikacja w chmurze Firebase, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, Zgłaszanie awarii Firebase i Monitorowanie wydajności Firebase oraz niezależne numery wersji. Więcej dowiesz się z informacji o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Aktualizacje Usług Google Play

 • Biblioteki Usług Google Play w wersji 15.0.0 mają teraz niezależne numery wersji zgodne z SemVer. Ta zmiana umożliwi częstsze i bardziej elastyczne aktualizowanie poszczególnych komponentów.
 • Wtyczka do obsługi Gradle usług Google została zaktualizowana do wersji 3.3.0, aby obsługiwać tę zmianę w ramach obsługi wersji. Jeśli nie używasz tej wtyczki, przygotowaliśmy samodzielną wtyczkę com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin z tą samą obsługą wersji. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po obsłudze wersji.

12 kwietnia 2018 r. – wersja 15.0.0

Znane problemy z wersją 15.0.0

 • Jeśli używasz wtyczki Androida do obsługi Gradle w wersji 2.2.0 lub starszej, możesz napotkać ten błąd:

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  Aby rozwiązać problem, zaktualizuj wtyczkę do nowszej wersji.

Najważniejsze funkcje w wersji 15.0.0:

Aktualizacje Usług Google Play

 • Dostępna jest nowa wersja wtyczki do obsługi Gradle com.google.gms.oss.licenses.plugin. Zaktualizuj ją, bo tylko najnowsza wersja działa z Usługami Google Play w wersji 15.0.0 i nowszych. To ostatnia wersja wtyczki obsługującej Android Studio 2.x. Od następnej wersji wtyczka będzie obsługiwać tylko Android Studio 3.x.

 • Wszystkie odwołania do klas com.google.android.gms.R zostały zastąpione odwołaniami do konkretnych komponentów, na przykład com.google.android.gms.ads.R. Jeśli używasz tych klas bezpośrednio w kodzie, może być konieczne jego zaktualizowanie, tak by był zgodny.

 • Od wersji 15.0.0 nie będzie już zaktualizowanym Javadoc (artefakt Usług Google Play w Menedżerze SDK w Android Studio).

 • Od wersji 15.0.0 nie będzie już docelowego aliasu play-services do pobrania wszystkich komponentów Usług Google Play. Przekazano to od jakiegoś czasu.

Reklamy

Uwierzytelnij

Prześlij

Firebase

Fitness

Komunikacja w chmurze Google

Gry

Aplikacje błyskawiczne

Udostępnianie

Portfel

28 marca 2018 r. – wersja 12.0.1

Problemy rozwiązane w wersji 12.0.1:

 • Rozwiązaliśmy problem, który powodował błędne błędy lintowania Androida przy zgłaszaniu praw do zasobów GoogleSignIn i CredentialsClient tylko do użytku wewnętrznego.
 • Dodaje brakujące minSdkVersion w artefaktach licencji, aby zapobiec automatycznemu uwzględnieniu uprawnień READ_PHONE_STATE i READ_EXTERNAL_STORAGE.
 • Przywraca unikalne nazwy pakietów dla artefaktów licencji w środowisku wykonawczym połączonych ze środowiskiem wykonawczym, które wpłynęły na problemy ze zgodnością niektórych systemów kompilacji (np. Ionic Pro).
 • Przywraca niektóre nazwy pól, które zostały zaciemnione w wersji 12.0.1, czyli metodę value() adnotacji @PropertyName w firebase-firestore i firebase-database.

20 marca 2018 r. – wersja 12.0.0

Znane problemy z wersją 12.0.0

 • -licencjonowanie zależności POM nie ma ustawionych żadnych parametrów minSdkVersion / targetSdkVersion, co oznacza, że domniemane targetSdkVersion ma wartość 1. Spowoduje to dodanie uprawnień READ_PHONE_STATE i READ_EXTERNAL_STORAGE w przypadku aplikacji korzystających z wersji 12.0.0.
 • -licencjonowanie zależności POM powodują wystąpienie problemów w Ionic Pro z więcej niż jedną biblioteką z nazwą pakietu „com.google.android.gms.license”.
 • Adnotacje z tagiem @PropertyName dotyczące bazy danych firebase-database i firebase-firestore mają zaciemniony kod value(). Oznacza to, że aplikacja nie zostanie skompilowana, jeśli użyjesz @PropertyName.
 • Adnotacja powoduje fałszywe błędy lint, twierdząc, że GoogleSignIn i CredentialsClient są przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego. Możesz je bezpiecznie zignorować.

Wkrótce opublikujemy zaktualizowaną wersję 12.0.1, która rozwiąże te problemy.

Najważniejsze funkcje w Usługach Google Play w wersji 12.0.0:

 • Reklamy

 • Uwierzytelnianie

 • Przesyłanie

 • Fido

  • Interfejs Fast Identity Online 2.0 (Fido2) API jest teraz dostępny dla partnerów z wcześniejszym dostępem. Ponieważ interfejs API jest nadal w fazie wcześniejszego dostępu, zmiany powodujące niezgodność można wprowadzić bez ostrzeżenia. Ze względu na stabilność aplikacji nie polegaj na tym interfejsie API, dopóki nie będzie on ogólnie dostępny.
 • Firebase

 • Aplikacje błyskawiczne

  • Dodaliśmy nowy interfejs API Launcher, który umożliwia sprawdzanie podanego adresu URL i uruchamianie aplikacji błyskawicznej w przypadku jej znalezienia.
 • Lokalizacja

  • Dodaliśmy klasę ActivityTransition, aby ułatwić aplikacjom rozróżnianie różnych aktywności fizycznych, które wykonują użytkownicy, na przykład marszu, biegu czy jazdy samochodem.
  • Dodaliśmy interfejs BoundsMode, aby umożliwić metodzie getAutocompletePredictions() wyszukiwanie z ograniczeniami granicznymi.
 • Maps

 • W pobliżu

18 grudnia 2017 r. – wersja 11.8.0

Najważniejsze funkcje w Usługach Google Play w wersji 11.8.0:

Więcej informacji o najnowszej wersji interfejsu Wearable API znajdziesz na stronie z informacjami o wersji Androida Wear.

Rozwiązany problem w wersji 11.8.0

Instancje GoogleApi utworzone przy użyciu parametru Context w aplikacjach z targetSdkVersion 26 automatycznie wyświetlają użytkownikom prośbę o zaktualizowanie Usług Google Play, co rozwiązuje ten znany problem z wersji 11.6.0.

27 listopada 2017 r. – wersja 11.6.2

Najważniejsze informacje w wersji 11.6.2 Usług Google Play:

6 listopada 2017 r. – wersja 11.6.0

Najważniejsze funkcje w Usługach Google Play w wersji 11.6:

Znane problemy z wersją 11.6.0

W przypadku aplikacji z atrybutem targetSdkVersion 26 instancje utworzone przy użyciu parametru Context (GoogleApi) nie będą automatycznie prosić użytkowników o aktualizację Usług Google Play. Zamiast tego rozważ zastosowanie GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() pod tymi warunkami.

3 października 2017 r. – wersja 11.4.2

Najważniejsze funkcje w Usługach Google Play w wersji 11.4.2:

 • Cloud Firestore
  • Pierwsza publiczna wersja beta Cloud Firestore jest już dostępna. Cloud Firestore to elastyczna i skalowalna baza danych do tworzenia aplikacji mobilnych, internetowych i serwerowych przy użyciu Firebase i Google Cloud Platform. Podobnie jak Baza danych czasu rzeczywistego Firebase, ta usługa synchronizuje dane z różnych aplikacji klienckich za pomocą detektorów w czasie rzeczywistym i zapewnia obsługę offline, dzięki czemu możesz tworzyć elastyczne aplikacje, które działają niezależnie od opóźnień w sieci czy połączenia z internetem. Cloud Firestore zapewnia również skalowalność i płynną integrację z innymi usługami Firebase oraz Google Cloud Platform, w tym Cloud Functions. Więcej informacji o Cloud Firestore znajdziesz na blogu Firebase. Aby od razu zacząć korzystać z Cloud Firestore, przeczytaj quickstart.

Wrzesień 2017 r. – wersja 11.4.0

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 11.4

Sierpień 2017 r. – wersja 11.2.0

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 11.2

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.2.2 w tej wersji:

 • Zależności Usług Google Play są teraz dostępne na stronie maven.google.com

  Zależności są teraz dostępne bezpośrednio w aplikacji maven.google.com. Możesz zaktualizować skrypty kompilacji Gradle aplikacji tak, aby korzystały z tego repozytorium, konfigurując kompilację w następujący sposób:

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  Więcej informacji na temat tej zmiany znajdziesz w odpowiednim poście na blogu. Więcej informacji o repozytorium Google Maven znajdziesz w sekcji Dodawanie zależności kompilacji w dokumentacji Androida.

 • Obsługa wersji pakietu SDK w wersji 11.2

  Po zaktualizowaniu zależności Usług Google Play do wersji 11.2.0 lub nowszej musisz też zaktualizować build.gradle aplikacji, aby określić compileSdkVersion o wartości co najmniej 26 (Android O). Nie zmienia to sposobu działania aplikacji. Nie musisz aktualizować listy targetSdkVersion. Jeśli zaktualizujesz compileSdkVersion do wersji 26, w kompilacji może pojawić się błąd z komunikatem dotyczącym biblioteki pomocy Androida:

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  Ten błąd można usunąć, uaktualniając zależności bibliotek pomocy do wersji 26.0.0 co najmniej do wersji 26.0.0.

 • Reklamy

  • Do klasy AdLoader dodaliśmy metodę loadAds(), która umożliwia aplikacjom wczytywanie wielu unikalnych reklam w jednym żądaniu.
 • Uwierzytelnianie

  • Dodano zajęcia WorkAccountClient. Ta klasa udostępnia metody zarządzania cyklem życia kont Android for Work.
  • Dodano pakiet przenoszenia konta. Ten pakiet zawiera interfejsy API używane przez systemy uwierzytelniające do kont załadunku butów.
  • Interfejs Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F) jest już dostępny. Zapewnia obsługę fizycznego klucza bezpieczeństwa U2F aplikacjom i stronom internetowym zgodnie ze standardami określonymi przez FIDO Alliance. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Wprowadzenie do FIDO U2F i com.google.android.gms.fido.
 • Przesyłanie

  • Dodaliśmy nową klasę NotificationActionsProvider, która obsługuje niestandardowe działania związane z powiadomieniami o multimediach.
 • Firebase

 • Aplikacje błyskawiczne

  • Dodano InstantAppsClient jako nowy główny punkt wejścia.
  • Dodaliśmy interfejsy API plików cookie PackageManagerCompat, aby zachowywały niewielkie ilości danych aplikacji błyskawicznych między sesjami.
 • Miejsca

  • Dodano klasę GeoDataClient. Ta klasa zapewnia dostęp do bazy danych Google zawierającej informacje o lokalnych miejscach i firmach.
  • Dodano klasę PlaceDetectionClient. Te zajęcia zapewniają szybki dostęp do bieżącego miejsca urządzenia i umożliwiają zgłoszenie jego lokalizacji w konkretnym miejscu (np. przy meldowaniu się).
  • Do klasy Places dodano metody getGeoDataClient() i getPlaceDetectionClient().
 • Portfel

  • Usunęliśmy kilka wycofanych metod i klas.

Czerwiec 2017 r. – wersja 11.0

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 11.0

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.0.4 W tej wersji rozwiązaliśmy drobne problemy z Komunikacją w chmurze Firebase i Monitorowaniem wydajności Firebase. Więcej dowiesz się z informacji o wersji Firebase na Androida.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.0.2 W tej wersji rozwiązaliśmy drobne problemy z Zgłaszaniem awarii Firebase i Monitorowaniem wydajności Firebase. Więcej dowiesz się z informacji o wersji Firebase na Androida.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 11.0.1 W tej wersji rozwiązaliśmy problem występujący w aplikacjach korzystających z biblioteki rxjava.

 • Reklamy

  • Do klasy VideoController.VideoLifecycleCallbacks dodaliśmy metody OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay() i OnVideoStart().
  • Dodaliśmy możliwość włączenia trybu pojemnego w reklamach pełnoekranowych przez dodanie metody setImmersiveMode() do klas PublisherInterstitialAd i RewardedVideoAd.
  • Dodano interfejs OnPublisherAdViewLoadedListener oraz klasy PublisherAdViewOptions i PublisherAdViewOptions.Builder do użycia z AdLoader w przypadku żądań banerów natywnych z plusem.
  • Dodaliśmy opcjonalny interfejs OnImmersiveModeUpdatedListener, który można wdrożyć przez adaptery zapośredniczenia, aby otrzymywać informacje o aktualizacjach trybu pojemnego.
  • Do klasy RewardedVideoAd dodano metodę getMediationAdapterClassName().
 • Zaproszenia do aplikacji

  • Klasa AppInvite została wycofana. Użyj FirebaseDynamicLinks#getInstance() jako głównego punktu wejścia umożliwiającego dostęp do danych dynamicznego linku, a FirebaseAppInvite#getInvitation() zamiast tego pobierz dane zaproszeń do aplikacji.
 • Świadomość

  • Stałe zostały dodane do klasy TimeFence, aby udostępnić nowe typy kontekstu dla interfejsów Snapshot API i Fence API.
  • Dodano możliwość tworzenia granic czasowych, które reagują na zmiany w lokalnej strefie czasowej urządzenia.
  • Dodano możliwość tworzenia granic czasowych, które reagują na zmiany lokalizacji urządzenia, w tym ograniczenia czasowe określone na podstawie lokalnego wschodu lub zachodu słońca.
 • Tożsamość

  • Dodaliśmy interfejs API SmsRetriever, który ułatwia pobieranie SMS-ów skierowanych do Twojej aplikacji bez konieczności proszenia użytkowników o zgodę na odczyt wszystkich SMS-ów wysłanych na ich urządzenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie Interfejs SMS retriever API.
 • Przesyłanie

  • Interfejsy Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener zostały wycofane. Klasa RemoteMediaPlayer również została wycofana. Instrukcje aktualizowania aplikacji znajdziesz w artykule Migracja aplikacji Android Sender z pakietu Cast SDK w wersji 2 do pakietu Cast SDK w wersji 3.
  • Metoda bindTextViewToSmartSubtitle() jest teraz dostępna w klasie UIMediaController.
 • Wspólny interfejs API

  • Metoda getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() w klasie GoogleApiAvailability została wycofana.
  • Dodano zajęcia ApiException i ResolvableApiException. Te klasy stanowią wyjątki dla obiektów Listy zadań w przypadku niepowodzenia wywołania usług Google Play.
  • Dodano zajęcia GoogleApi. Klienty interfejsu API oparte na tej klasie zarządzają połączeniem między Twoją aplikacją a Usługami Google Play.
  • Dodano zajęcia Response. Ta klasa przedstawia wyniki wywołania metody interfejsu API w Usługach Google Play przy użyciu podklasy GoogleApi.
 • Firebase

 • Gry

  • Metody getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers() i loadMoreInvitablePlayers() w klasie Players zostały wycofane.
  • Metoda loadInvitations() w klasie Invitations została wycofana.
  • Metoda getSelectOpponentsIntent() w klasach RealTimeMultiplayer i TurnBasedMultiplayer została wycofana.
  • Interfejsy GameRequest, OnRequestReceivedListener i Requests zostały wycofane. Dodatkowo klasy GameRequestBuffer i GameRequestEntity zostały wycofane. Instrukcje aktualizowania aplikacji znajdziesz w artykule o stosowaniu uwierzytelniania w Grach Play przy użyciu interfejsu Google Sign-In API.
 • Aplikacje błyskawiczne

 • Lokalizacja

  • Dodano zajęcia FusedLocationProviderClient. Ta klasa stanowi główny punkt wejścia w interakcję z dostawcą uśrednionej lokalizacji, który oprócz GPS określa lokalizację urządzenia na podstawie różnych źródeł danych.
  • Dodano zajęcia GeofencingClient. Ta klasa stanowi główny punkt wejścia do interakcji z interfejsami API geofencingu.
  • Do klasy LocationServices dodano metody getFusedLocationProvider() i getGeofencingClient().
  • Dodano zajęcia LocationSettingsResponse. Ta klasa jest zwracana jako odpowiedź po pomyślnym sprawdzeniu ustawień systemu związanych z lokalizacją przy użyciu metody checkLocationSettings().
  • Dodano zajęcia SettingsClient. Ta klasa stanowi główny punkt wejścia do interakcji z interfejsami API ustawień lokalizacji, które pomagają badać i konfigurować ustawienia systemowe urządzenia związane z lokalizacją.
 • W pobliżu

  • Interfejs Topics API w pobliżu udostępnia teraz te funkcje:
   • w pełni offline komunikacja peer-to-peer przy użyciu Bluetooth, BLE i hotspotów Wi-Fi.
   • Jednoczesne wyświetlanie reklam i odkrywanie treści
   • Szyfrowanie (z opcjonalnym uwierzytelnianiem)
   • Obsługa ładunków danych bajtowych do 32 KB
   • Obsługa ładunków danych plików (ograniczonych do miejsca dostępnego na urządzeniu) oraz strumieniowania ładunków danych bez ograniczeń dotyczących rozmiaru ładunków.
  • Dodano zajęcia AdvertistingOptions. Ta klasa zawiera opcje wywołania metody startAdvertising().
  • Dodano zajęcia ConnectionInfo. Ta klasa udostępnia informacje o inicjowanym połączeniu.
  • Dodano zajęcia ConnectionLifecycleCallback. Ta klasa jest detektorem zdarzeń cyklu życia powiązanych z połączeniem ze zdalnym punktem końcowym.
  • Dodano zajęcia ConnectionResolution. Ta klasa to wynik otrzymany po wywołaniu metody onConnectionInitiated().
  • Dodano zajęcia DiscoveredEndpoints. Ta klasa dostarcza informacje o punkcie końcowym po jego wykryciu.
  • Dodano zajęcia DiscoveryOptions. Ta klasa zawiera opcje wywołania metody startDiscovery().
  • Dodano zajęcia EndpointDiscoveryCallback. Ta klasa to detektor, który jest wywoływany podczas wykrywania punktów końcowych.
  • Dodano klasy Payload, PayloadCallback, Payload.File i Payload.Stream. Klasy te reprezentują dane, detektor ładunku danych, dane w pliku w pamięci lokalnej na urządzeniu oraz strumień danych. Dodano także powiązany interfejs PayloadTransferUpdate.Status.
  • Dodano zajęcia Strategy. Ta klasa określa wymagania dotyczące połączeń dla urządzenia oraz ograniczenia topologii połączenia.
  • Klasy Connections.ConnectionRequestListener i Connections.ConnectionResponseCallback zostały wycofane. Użyj klasy ConnectionLifecycleCallback.
  • Klasa Connections.EndpointDiscoveryListener została wycofana. Użyj klasy EndpointDiscoveryCallback.
  • Interfejs Connections.MessageListener został wycofany. Użyj klasy PayloadCallback.
  • Klasa ConnectionsStatusCodes zawiera teraz kilka nowych kodów stanu związanych z uprawnieniami.
 • Bezpieczeństwo

  • Dodano zajęcia SafetyNetClient. Ta klasa udostępnia główny punkt wejścia dla SafetyNet, który udostępnia te możliwości:
   • Zapewnia kontrolę stanu urządzenia
   • Weryfikuje użytkowników przy użyciu interfejsu reCAPTCHA API
   • Pomaga użytkownikom unikać potencjalnie szkodliwych aplikacji
   • Zapewnia bezpieczne przeglądanie w aplikacjach.
   • Sprawdza znane zagrożenia związane z konkretnymi identyfikatorami URI
  • Dodano zajęcia HarmfulAppsData i powiązane z nimi zajęcia SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse. Te klasy przedstawiają informacje dotyczące potencjalnie szkodliwych aplikacji. Powiązana klasa SafetyNetApi.HarmfulAppsResult została wycofana i zastąpiona tymi metodami.
  • Do klasy SafetyNet dodaliśmy metody getClient(Context) i getClient(Activity). Te metody zwracają obiekt SafetyNetClient używany do uzyskiwania dostępu do wszystkich interfejsów SafetyNet API. Te metody zastępują pola API i SafetyNetAPI klasy SafetyNet, które zostały wycofane.
  • Dodano zajęcia SafetyNetApi.AttestationResponse. Ta klasa zawiera wyniki testów z pakietu Compatibility Test Suite. Ta klasa zastępuje klasy SafetyNetApi.AttestationResult i SafetyNet.SafeBrowsingResult, które zostały wycofane.
  • Dodano zajęcia SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse. Ta klasa zawiera token odpowiedzi użytkownika reCAPTCHA. Ta klasa zastępuje klasę SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult, która została wycofana.
  • Dodano zajęcia SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse. Ta klasa udostępnia obiekt Response podany, gdy aplikacja wywołuje metodę lookupUri(). Ta klasa zastępuje klasę SafetyNetApi.SafeBrowsingResult, która została wycofana.
  • Dodano klasę SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse i nowe stałe do klasy VerifyAppsConstants. Te klasy obsługują interfejs Verify Apps API.
 • Portfel

  • Dodano zajęcia InstrumentInfo.CardClass. Ta klasa wskazuje, czy karta jest kartą kredytową, debetową czy przedpłaconą.

Maj 2017 r. – wersja 10.2.6

Kwiecień 2017 r. – wersja 10.2.4

Marzec 2017 r. – wersja 10.2.1

 • Android O dla programistów w wersji przedpremierowej 1

  Ta wersja zawiera aktualizacje zapewniające zgodność z Androidem O dla programistów w wersji 1. Najważniejsze aktualizacje to wewnętrzne zmiany w bibliotekach Google Cloud Messaging (GCM) i FCM (FCM) oraz zmiana gwarantowanego cyklu życia wywołań zwrotnych GCM i FCM na 10 sekund. Po tym czasie Android O uznaje takie wywołania zwrotne za zakwalifikowane. Więcej informacji o obsłudze wiadomości GCM i FCM na Androidzie O znajdziesz na blogu Firebase.

Luty 2017 r. – wersja 10.2

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 10.2

 • Wycofanie Androida w wersji 2.3.x (Gingerbread)

  Usługi Google Play 10.2.x to pierwsza wersja, która nie zapewnia już pełnej obsługi Androida w wersji 2.3.x (Gingerbread). Aplikacje opracowane za pomocą pakietu SDK w wersji 10.2.x lub nowszej wymagają interfejsu API Androida na poziomie 14 i nie można ich instalować na urządzeniach z interfejsem API na poziomie niższym niż 14. Więcej informacji o dostępnych opcjach, w tym o tworzeniu wielu plików APK w celu rozszerzenia obsługi aplikacji na Androida Gingerbread, znajdziesz na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

 • Reklamy

  • Dodaliśmy obsługę zasobów wideo w zaawansowanych natywnych reklamach z treścią oraz renderowanych niestandardowo reklamach natywnych w Doubleclick for Publishers (DFP).
  • Do interfejsu NativeCustomTemplateAd dodaliśmy metodę destroy().
  • Do klasy PublisherAdView dodano metody getVideoController(), setVideoOptions i getVideoOptions().
  • Dodano klasę AdChoicesView.
  • Do klasy NativeAdMapper dodano metody getAdChoicesContent() i setAdChoicesContent().
  • Dodaliśmy interfejs InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter na potrzeby adapterów wideo z nagrodą, które mogą inicjować wiele jednostek reklamowych jednocześnie.
 • Smart Lock na hasła

  Poprawiono działanie tokenów tożsamości w ramach funkcji Smart Lock. Teraz aplikacje muszą wyraźnie żądać tokena, wywołując funkcję setIdTokenRequested(true). Aplikacje mogą też określać wartości audience i nonce dla tokena za pomocą metod setServerClientId() i setIdTokenNonce(). Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z tymi aktualizacjami dokumentacji API:

  • Do klasy CredentialRequest dodano metody getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId() i isIdTokenRequested().
  • Do klasy CredentialRequest.Builder dodano metody setIdTokenRequested() i setServerClientId().
  • Do klasy HintRequest dodano metody getIdTokenNonce(), getServerClientId() i isIdTokenRequested().
  • Do klasy HintRequest.Builder dodano metody setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested() i setServerClientId().
 • Świadomość

 • Logowanie przez Google

  Dodaliśmy możliwość używania interfejsu Google Sign-in API przez deweloperów gier do uproszczenia uwierzytelniania po stronie serwera. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z interfejsem GoogleSignInOptionsExtension, klasą GoogleSignInOptions i metodą GoogleSignInOptions.Builder.addExtension(). Więcej informacji o integrowaniu uwierzytelniania po stronie serwera z grami znajdziesz w artykule Włączanie dostępu po stronie serwera do usług gier Google Play.

 • Google Fit

  Dodaliśmy nowe typy danych dotyczących zdrowia, które pozwalają na zapisywanie na platformie Google Fit szerszej gamy danych dotyczących zdrowia, takich jak ciśnienie krwi, poziom glukozy we krwi, nasycenie tlenem, pozycja ciała, temperatura ciała i dane o zdrowiu reprodukcyjnym. Więcej informacji znajdziesz w klasach HealthDataTypes i HealthDataFields.

 • Maps

  W tej wersji wprowadziliśmy niestandardowe style linii łamanych oraz konturów wielokątów i okręgów.

  • Możesz teraz przechowywać dowolne obiekty danych z obiektami geometrycznymi. Na przykład wywołaj funkcję setTag(), aby dodać obiekt danych do linii łamanej.
  • Pełną listę funkcji, poprawek błędów i innych informacji znajdziesz w informacjach o wersji interfejsu Maps Android API.
 • W pobliżu

  Dodano klasę AudioBytes do interfejsu Close messages.audio API, aby umożliwić urządzeniom wysyłanie i odbieranie danych z wykorzystaniem dźwięku bliskiego ultradźwięku.

 • Firebase

  Najnowsza aktualizacja Firebase zawiera kilka ulepszeń w wielu funkcjach, takich jak Analytics, Uwierzytelnianie, Baza danych czasu rzeczywistego, Pamięć, Laboratorium na Androida, Zgłaszanie awarii i Linki dynamiczne. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji pakietu SDK Firebase na Androida.

Listopad 2016 r. – wersja 10.0

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 10.0

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 10.0.1

  W tej wersji poprawiono brakującą wartość minSdkVersion w play-services-location.aar, przez co niezamierzone uprawnienia WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE i READ_PHONE_STATE zostały scalone z plikami manifestu aplikacji.

 • Wycofanie Androida w wersji 2.3.x (Gingerbread)

  Usługi Google Play w wersji 10.0.x to ostateczna wersja, która w pełni obsługuje Androida 2.3.x (Gingerbread). Aplikacje tworzone z wykorzystaniem przyszłych wersji pakietu SDK po wersji 10.0.x nie będą mogły łączyć się z Usługami Google Play na urządzeniach z Androidem Gingerbread. Więcej informacji o dostępnych opcjach, w tym o tworzeniu wielu plików APK w celu rozszerzenia obsługi Androida Gingerbread, znajdziesz na blogu dla deweloperów aplikacji na Androida.

 • Przesyłanie

  Listopadowa wersja Cast API zawiera nowe funkcje dla deweloperów aplikacji:

 • Lokalizacja

  • Ulepszenia skanowania BLE (Bluetooth Low Energy).
 • W pobliżu

 • Firebase

Październik 2016 – wersja 9.8

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 9.8

 • Reklamy

  • Dodaliśmy zbiór danych pomiaru ruchu w Widoku aktywnym dla reklamodawców z usługi DoubleClick Campaign Manager, których reklamy renderują się w aplikacjach korzystających z pakietu SDK do reklam mobilnych Google.
 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3.3 zapewnia deweloperom aplikacji lepsze funkcje w tych obszarach:

  • Podczas odtwarzania reklam poprawiono wygląd paska przewijania, a obraz plakatu tła jest rozmyty.
  • Dodaliśmy możliwość dostosowania stylu minikontrolerów.
  • Dodano klasę ImageHints, która podaje w obiekcie ImagePicker wskazówki dotyczące typu i rozmiaru obrazu, który ma być wyświetlany w interfejsie.
  • Więcej informacji o tej wersji znajdziesz w artykule o pakiecie SDK do przesyłania w wersji 3.3.
 • Dopasowanie

  • Fit zawiera teraz interfejs Goals API, który umożliwia aplikacji odczytywanie celów fitness utworzonych przez użytkowników aplikacji Google Fit na Androida.
 • Logowanie przez Google

  • Dodaliśmy możliwość wpisywania numerów telefonów powiązanych z ich kontem jednym kliknięciem w aplikacjach, które korzystają z interfejsu Credentials API.
 • W pobliżu

 • Firebase

Wrzesień 2016 – wersja 9.6

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 9.6

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.6.1 Ta wersja zawiera poprawkę braku wartości minSdkVersion w play-services-location.aar, która spowodowała scalanie niezamierzonych uprawnień WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE i READ_PHONE_STATE z plikami manifestu aplikacji.

 • Reklamy

  • Dodaliśmy do klasy MobileAds metodę interfejsu API diagnostyki wydawcy (openDebugMenu), aby zapewnić wydawcom reklam w przeglądarce mobilnej i aplikacjach mobilnych te same funkcje rozwiązywania problemów i wyświetlania, które są dostępne w przypadku reklam na komputery.
 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3.2 zapewnia deweloperom aplikacji lepsze funkcje w tych obszarach:

  • Tryb reklam: przełącz kontrolery i powiadomienia w tryb, w którym podczas wyświetlania reklam elementy sterujące są wyłączone.
  • Tryb na żywo: w miejscu przycisku odtwarzania/wstrzymywania jest teraz przycisk odtwórz/zatrzymaj.
  • Więcej informacji o tej wersji znajdziesz w artykule o pakiecie SDK do przesyłania w wersji 3.2.
 • Maps

  • Przedstawiamy niestandardowy styl mapy: możesz teraz określić styl mapy, aby zmienić wygląd (lub nawet ukryć) obiektów, takich jak drogi, parki, firmy i inne.
  • Ciekawe miejsca, które są teraz ważne dla firm, są teraz domyślnie wyświetlane na mapie. Ważne miejsca związane z biznesem to firmy, takie jak sklepy, restauracje i hotele. Możesz je ukryć, korzystając z niestandardowych stylów mapy.
  • Szczegóły i ważne uwagi znajdziesz w informacjach o wersji interfejsu API Map Google na Androida.
 • Miejsca

  • Dodaliśmy metodę setCountry, aby ograniczyć zakres żądania autouzupełniania Miejsc do jednego kraju.
 • Firebase

Sierpień 2016 – wersja 9.4

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 9.4

 • Logowanie przez Google

  • GoogleSignInAccount obejmuje teraz metody getFamilyName() i getGivenName(), które umożliwiają dostęp do nazwiska i imion zalogowanych użytkowników.
 • Google+

  Wycofaliśmy Plus.API (w tym Plus.PeopleApi i Plus.AccountApi). Wszystkie widżety interfejsu Google+, takie jak przyciski udostępniania czy przyciski „+1”, będą nadal obsługiwane.

  • Jeśli chcesz przeprowadzić integrację z logowaniem przez Google, przejdź na GoogleSignInApi.
  • Jeśli Twoja aplikacja potrzebuje informacji społecznościowych i obszerniejszych danych profilowych, skorzystaj z dostawcy kontaktów na Androida lub wieloplatformowego interfejsu People API. Aby usprawnić rozpowszechnianie aplikacji za pomocą wykresów społecznościowych jej użytkowników, użyj zaproszeń Firebase.

  Więcej informacji znajdziesz w uwagach na temat wycofania Plus.API.

 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3 zawiera teraz ulepszone funkcje dla deweloperów aplikacji w tych obszarach:

 • Miejsca

 • Maps

  • Dodaliśmy zestaw nowych detektorów zmian kamery dla zdarzeń rozpoczęcia, trwającego i zakończenia ruchu kamery.
  • Dodaliśmy możliwość przechowywania i pobierania dowolnych obiektów danych powiązanych ze znacznikami.
  • Dodaliśmy możliwość ustawienia preferowanego minimalnego i maksymalnego poziomu powiększenia.
  • Dodaliśmy możliwość ograniczenia granic, w ramach których użytkownicy mogą przewijać i przesuwać elementy.
  • Więcej informacji znajdziesz w najnowszych informacjach o wersjach interfejsów API Map Google na Androida.
 • Bezpieczeństwo

 • Firebase

  • Najnowsza aktualizacja Firebase zawiera kilka ulepszeń i poprawek błędów w wielu funkcjach. Więcej dowiesz się z informacji o wersji Firebase.

Czerwiec 2016 – wersja 9.2

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 9.2

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.2.1 W tej wersji usunęliśmy błąd z plikiem proguard.txt dołączonym do wersji 9.2.0, który powodował występowanie tych błędów:

  • W projektach na Androida, w których używa się kurczaka zasobów Gradle, występuje ten błąd:

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • W projektach na Androida, które korzystają z łańcucha narzędzi Jack, wystąpią błędy podobne do tych:

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • Reklamy

  • Do klasy NativeAdOptions.Builder dodano metodę setAdChoicesPlacement. Wydawcy aplikacji mogą użyć tej metody, by określić lokalizację swojej ikony Informacja w reklamach natywnych.
  • Ulepszyliśmy odtwarzanie reklam wideo z kilkoma poprawkami błędów.
 • Świadomość

  Interfejs Awareness API łączy 7 sygnałów lokalizacji i sygnałów kontekstowych w jednym interfejsie API, umożliwiając tworzenie aplikacji z zaawansowanymi funkcjami opartymi na kontekście, które mają minimalny wpływ na zasoby systemowe. Zawiera 2 zestawy interfejsów API:

  • Interfejs Snapshot API umożliwia aplikacjom pobieranie bieżącej wartości dowolnego z 7 sygnałów.
  • Interfejs Fence API umożliwia aplikacjom reagowanie na zmiany w kontekście użytkownika.
 • Przesyłanie

  Interfejs Cast API w wersji 3 zapewnia deweloperom aplikacji ulepszone funkcje w tych obszarach:

  • Zarządzanie stanem sesji
  • Łączenie, odłączanie i ponowne podłączanie logiki
  • Wdrożenie UX i UI
  • Obsługa szerszej gamy typów urządzeń
  • Więcej informacji o tej wersji znajdziesz na stronie Google Cast SDK v3.
 • Firebase

  • Najnowsza aktualizacja Firebase zawiera kilka ulepszeń i poprawek błędów w wielu funkcjach. Więcej dowiesz się z informacji o wersji Firebase.
 • Google Fit

  • Usprawnienie zliczania kroków na Androidzie Wear, co sprawia, że pomiary są spójne zarówno na tarczach zegarka, jak i w aplikacjach, a także są trwałe dzięki funkcji HistoryApi#readDailyTotal
  • Nasłuchuj aktualizacji danych za pomocą funkcji HistoryApi#registerDataUpdateListener(), która umożliwia aplikacji aktualizowanie wewnętrznej pamięci podręcznej danych, gdy przechowywane dane są aktualizowane przez inną aplikację.
  • Dodaliśmy nowy typ danych o nawodnieniu używany do pomiaru zużycia wody.
 • Lokalizacja

  • Poprawki błędów i ulepszenia w kilku obszarach, w tym w zarządzaniu baterią i rozpoznawaniu aktywności.
 • Maps

 • Mobile Vision

  • Rozwiązaliśmy problemy z usługą wymaganą przez wykrywanie kodów kreskowych i twarzy w Mobile Vision. Wszyscy użytkownicy znów będą mogli korzystać z kodu kreskowego i funkcji wykrywania twarzy. Więcej informacji znajdziesz w artykule Informacje o wersji Mobile Vision.
  • Dodano interfejs Text API: optyczne rozpoznawanie znaków alfabetu łacińskiego (angielski, hiszpański, niemiecki, francuski itd.) w zdjęciach. Interfejs Text API zwraca strukturę organizacyjną (akapity, wiersze, słowa) oraz sam tekst.
 • W pobliżu

  • Dodaliśmy Powiadomienia w pobliżu, które informują użytkowników o aplikacjach i stronach związanych z pobliskimi beaconami i inteligentnymi urządzeniami.
  • Aplikacja Nearby.Messages może skanować obrazy w poszukiwaniu beaconów Eddystone i iBeaconów w tle, wybudzając aplikacje klienckie, gdy zostaną znalezione beacony pasujące do filtra. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Nearby.Messages.
  • W tej wersji usunęliśmy wymaganie, aby klienci zarządzali beaconami za pomocą interfejsu Proximity Beacon API. Funkcja W pobliżu będzie teraz zwracać bezpośrednio przeanalizowane reklamy BLE, co pozwoli klientom użyć własnego rozwiązania do interpretacji tych reklam.
  • Szacowane odległości i informacje RSSI są teraz zwracane do klientów działających na pierwszym planie typu beacon.

Maj 2016 – wersja 9.0

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 9.0

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.0.2 Już dostępna jest wersja 9.0.2 Usług Google Play. Ta wersja rozwiązuje znany problem z Uwierzytelnianiem Firebase, który polegał na tym, że na niektórych urządzeniach FirebaseAuthApi jest niedostępny. Gdy te urządzenia próbują użyć interfejsów Authentication API, występuje błąd FirebaseApiNotAvailableException.

 • Usługi Google Play zaktualizowane do wersji 9.0.1

  Dostępna jest wersja 9.0.1 Usług Google Play. W tej wersji rozwiązano następujące problemy w wersji 9.0.0:

  • Naprawia błąd kompilacji zmiany klasy za pomocą metody ContextCompat.getNoBackupFilesDir().
  • Naprawia znany problem z wyświetlaniem reklam AdMob na urządzeniach bez pakietu APK Usług Google Play, gdy aplikacja korzysta z przetwarzania końcowego ProGuard.
 • Firebase

  Firebase zapewnia deweloperom aplikacji mobilnych narzędzia i infrastrukturę, jakich potrzebują, aby tworzyć aplikacje, zwiększać grono użytkowników i uzyskiwać przychody z reklam w aplikacjach. W tej wersji interfejsy API Firebase są teraz dostępne w Usługach Google Play i obejmują nowe usługi: Firebase Analytics, Pamięć Firebase, Zdalna konfiguracja Firebase, Zgłaszanie awarii Firebase, Linki dynamiczne Firebase oraz Powiadomienia Firebase.

  Listę bibliotek dostępnych dla różnych funkcji Firebase znajdziesz w artykule Biblioteki Firebase. Poniższe funkcje są teraz częścią Firebase w pakiecie SDK Usług Google Play 9.0:

  • Zaproszenia do aplikacji (teraz Zaproszenia Firebase) są nadal dostępne na stronie com.google.android.gms.appinvite, ale od tej pory należy używać usługi com.google.firebase:firebase-invites.

  • Komunikacja w chmurze Firebase opiera się na i ulepsza interfejs Google Cloud Messaging API. Możesz nadal korzystać z Google Cloud Messaging w com.google.android.gms.gcm, ale zalecamy przejście na com.google.firebase:firebase-messaging.

  Więcej informacji o Firebase znajdziesz na stronie https://firebase.google.com/.

 • Reklamy

  • Interfejs API wydawcy reklam wideo z nagrodą obsługuje teraz zdarzenia niestandardowe.
  • Ekspresowe natywne reklamy wideo obejmują teraz interfejsy API, które dają kontrolę nad sposobem wyświetlania filmów, w tym określają początkowy stan wyciszenia i wywołania zwrotne po zakończeniu odtwarzania.
  • Zaktualizowane reklamy w wyszukiwarce niestandardowej dla aplikacji mobilnych, które pozwalają deweloperom aplikacji zarabiać na zdarzeniach wyszukiwania w aplikacji dzięki wyświetlaniu trafnych reklam dopasowanych do zapytań użytkowników. Dzięki tej aktualizacji rozwiązanie do zarabiania w aplikacji jest równoważne z dostępne na komputerach czy w przeglądarce mobilnej. Deweloperzy aplikacji mają teraz dostęp do pełnego zestawu rozszerzeń, układów, opcji atrybucji, wywołań zwrotnych i niestandardowych ikon reklam.
  • Interfejs MobileAds API umożliwia teraz ustawianie preferowanej liczby reklam wideo za pomocą setAppVolume() oraz wyciszanie reklam wideo za pomocą setAppMuted().
  • Metoda reklam mobilnych initialize(android.content.Context, java.lang.String) nie jest już wycofana. Zamiast tego metoda initialize(android.content.Context) została wycofana.
  • Interfejs MediationNativeListener zawiera teraz metodę onAdImpression(), która pozwala wywołać metodę wywołania reklamy przez mobilne sieci reklamowe po zarejestrowaniu wyświetlenia.
 • W pobliżu

  • Uprościliśmy interfejs i model uprawnień dla funkcji W pobliżu.
   • Każda aplikacja z dostępem do szczegółowej lokalizacji może skanować w poszukiwaniu beaconów BLE bez dodatkowych uprawnień.
   • Okna akceptacji są wyświetlane użytkownikom, gdy aplikacja wywołuje metodę GoogleAPIClient connect().
 • Gry

  • Aktualizacja pakietu SDK klienta w celu ulepszenia interfejsu Player Stat API za pomocą dwóch nowych prognoz: przewidywania wydatków graczy w ciągu najbliższych 28 dni oraz przewidywania prawdopodobieństwa, że gracz będzie wydawać 95 centyl.
  • Zaktualizowaliśmy pakiet SDK klienta, aby udostępnić interfejs Video Record API dla szerokiego grona odbiorców.
 • Komunikacja w chmurze Google

  • Usługa Google Cloud Messaging (GCM) jest zintegrowana z Firebase. Obecni użytkownicy GCM mogą nadal bez przeszkód korzystać z GCM, ale zdecydowanie zalecamy przejście na nowe i uproszczone interfejsy Firebase Cloud Messaging API (FCM). Dzięki temu użytkownicy będą mogli korzystać z przyszłych wersji nowych funkcji i ulepszeń. Więcej informacji znajdziesz w artykule Przenoszenie aplikacji klienckiej GCM na Androida do Komunikacji w chmurze Firebase (FCM).
 • Mobile Vision

  • Usługa wymagana przez Mobile Vision została wyłączona z powodu problemu z tą usługą. Użytkownicy, którzy nie korzystali jeszcze z wykrywania twarzy lub kodu kreskowego, nie będą mogli z nich korzystać. Nie zalecamy dodawania do aplikacji nowych funkcji Mobile Vision, dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany.
  • W przypadku aplikacji, które korzystają już z funkcji Mobile Vision, sprawdź FaceDetector.isOperational() lub BarcodeDetector.isOperational(), aby potwierdzić gotowość detektora, zanim użyjesz detektora twarzy lub kodu kreskowego.
 • Uwierzytelnianie

  Usługa GoogleAuthutil została przeniesiona do podziału interfejsu -auth API w pakiecie SDK usług Google Play. Jeśli Twoja aplikacja używa GoogleAuthUtil.getToken(), może pojawić się błąd podobny do tego:

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  Jeśli potrzebujesz dostępu do interfejsu API REST na urządzeniu z Androidem, uwzględnij podział -auth w pliku build.gradle:

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  W przeciwnym razie zalecamy przeniesienie aplikacji do interfejsu Google Sign-In API, aby uwzględnić w niej najnowsze ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i wygody użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po sprawdzonych metodach dotyczących logowania przez Google.

Znane problemy z wersją 9.0.0

Jeśli Twoja aplikacja korzysta z AdMob i korzysta również z przetwarzania ProGuard, nie będzie mogła wyświetlać reklam na urządzeniach bez pakietu APK Usług Google Play, chyba że dostosujesz konfigurację ProGuard lub zaktualizujesz aplikację, aby korzystała z pakietu SDK Usług Google Play w wersji 9.0.1. Aby po zaktualizowaniu aplikacji do korzystania z pakietu SDK Usług Google Play 9.0.0 na tych urządzeniach były wyświetlane reklamy, dodaj do pliku konfiguracji ProGuard tę opcję zachowania:

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

Grudzień 2015 r. – wersja 8.4

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 8.4

 • Mapy Google

  • W tej wersji wprowadziliśmy szereg nowych detektorów zdarzeń:
  • Możesz włączyć lub wyłączyć klikalność linii łamanych, wielokątów i nakładek na ziemię, wywołując setClickable(boolean) przy odpowiednim obiekcie.
  • Poprawki kilku błędów. Szczegółowe informacje znajdziesz w informacjach o wersji Map Google.
 • Miejsca Google

 • Logowanie przez Google

  • Gdy użytkownik anuluje dostęp aplikacji, klikając Ustawienia Google > Połączone aplikacje, Usługi Google Play uruchomią usługę unieważniania, aby wyczyścić stan logowania w pamięci podręcznej.
  • Możesz skonfigurować obiekt GoogleSignInOptions tak, aby użytkownicy musieli logować się tylko na konta w domenie Google Apps, korzystając z metody kreatora setHostedDomain.
  • Wywołanie zwrotne onUploadServerAuthCode i powiązane z nim funkcje zostały usunięte. Aby uzyskać token dostępu dla backendu, użyj metod requestServerAuthCode i getServerAuthCode. Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie dostępu po stronie serwera.
 • Historia w Google Fit

  • Interfejs Google Fit History API zawiera teraz nową metodę (updateData), która ułatwia aktualizowanie danych przechowywanych w Google Fit. Dzięki funkcji updateData nie musisz już usuwać istniejących punktów danych, które nakładają się na nowy punkt danych, który chcesz dodać do Google Fit. Konflikty są automatycznie usuwane przez usunięcie istniejących punktów danych, które nakładają się na nowy punkt danych.
 • Wiadomości w pobliżu

 • Zaproszenia do aplikacji

  • Podczas wysyłania zaproszeń e-mailem możesz teraz dołączać dodatkowe dane z aplikacji, w tym niestandardowy obraz, niestandardowy tekst wezwania do działania w przypadku przycisku instalacji z zaproszeniem czy niestandardowy kod HTML e-maila z zaproszeniem.
 • Vision API

 • Usługi lokalizacyjne

  • Większa dokładność określania lokalizacji podczas korzystania z sieci Wi-Fi lub nadajników sieci komórkowych.

Znane problemy

 • Emulatory najnowszej wersji Androida Wear są obecnie niedostępne.

Listopad 2015 r. – wersja 8.3

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 8.3

 • Logowanie przez Google – nowy GoogleSignIn Interfejs API ułatwia integrację podstawowych funkcji konta Google z aplikacją. Oto niektóre zmiany:
  • Teraz możesz zmienić stan logowania GoogleApiClient bez konieczności ponownego nawiązywania połączenia. Więcej informacji znajdziesz na SIGN_IN_MODE_OPTIONAL i SIGN_IN_MODE_REQUIRED.
  • Upraszcza integrację podczas uwierzytelniania z serwerem.
  • Do zalogowania się na konto nie są już wymagane uprawnienia systemowe.
  • Nowy przycisk logowania.
 • Usługi lokalizacyjne
  • Ulepszenia baterii w przypadku dostawcy Fused Location Provider.
  • Nowa metoda flushLocations() pozwala natychmiast zwrócić dowolne lokalizacje zebrane w grupie, zamiast czekać na ich utworzenie.
 • Pomiar skuteczności aplikacji – w tej wersji dodaliśmy funkcję zbierania anonimowych statystyk zdarzeń zakupu w aplikacji.
  • Zaproszenia do aplikacji – nowa metoda AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() skonfiguruje ResultCallback, za pomocą której będzie można uruchomić aktywność związaną z precyzyjnymi linkami.
 • Inne usprawnienia – wprowadziliśmy w Usługach Google Play różne ulepszenia i zmiany, w tym:
  • Nowa metoda AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies pozwala aplikacjom uczestniczącym w programie Dla całej rodziny określić, czy dane żądanie reklamy powinno zwracać reklamy zgodne z zasadami tego programu.
  • ResolvingResultCallbacks może służyć do automatycznego rozpoczynania rozmów zwracanych przez wywołania interfejsu API, gdy wymagana jest interakcja użytkownika
  • CastRemoteDisplayLocalService udostępnia nowe wywołanie zwrotne (onServiceCreated), które jest wywoływane po utworzeniu usługi lokalnej.
  • Metodę GoogleApiClient.dumpAll() można używać do debugowania problemów z cyklem życia.
  • Możesz teraz automatycznie setAutoFocusEnabled() w witrynie CameraSource.
  • DataApi pozwala teraz określić pilność elementów, które mają być synchronizowane z urządzeniem do noszenia przy użyciu metody PutDataRequest.isUrgent().
  • Interfejs Credentials API został przeniesiony z -base do biblioteki -auth. Aby uniknąć błędów kompilacji, może być konieczne dodanie atrybutu compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0'.

Znane problemy

 • Jeśli podczas korzystania z wtyczki google-services pojawi się błąd „Found com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0, ale wymagana jest wersja 8.1.0”, uaktualnij wtyczkę google-services do wersji 1.5.0-beta2 lub nowszej.

Wrzesień 2015 – wersja 8.1

Najważniejsze informacje z Usług Google Play w wersji 8.1

 • Dodaje obsługę modelu uprawnień Marshmallow.
 • Play Games Player Stats APInowy interfejs API, który umożliwia dostosowanie działania graczy do konkretnych segmentów graczy w całym cyklu ich życia. Segmenty graczy są oparte na postępach graczy, wydatkach i zaangażowaniu.
 • Google Maps Android API – nowa obsługa trybu nieaktywnego w aplikacjach do noszenia. Oświetlenie kinowe jest dostępne zawsze w aplikacjach i aktywowane, gdy użytkownik nie korzysta już z aplikacji.
 • Zaproszenia do aplikacji – możesz teraz dostosować e-maile z zaproszeniem wysyłane z Twojej aplikacji.
 • Interfejs Messages API w pobliżu – aplikacja będzie otrzymywać wywołania zwrotne po wygaśnięciu aktywnej publikacji lub subskrypcji w pobliżu.
 • Google Places API – do AutocompletePrediction dodaliśmy 3 nowe metody zapewniające łatwy dostęp do głównych i dodatkowych części opisu miejsca oraz pełnego tekstu opisu. Te metody zastępują getDescription() i getMatchedSubstrings(), które zostały już wycofane. Więcej informacji znajdziesz w informacjach o wersji interfejsu Google Places API for Android.
 • Pomiary aplikacji – w tej wersji dodaliśmy pakiet pomiarowy, który zawiera funkcje zbierania anonimowych statystyk dotyczących zdarzeń związanych z aplikacją, np. przy pierwszym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika. Dane te nie są zbierane, jeśli nie zostaną prawidłowo skonfigurowane, ale możesz na stałe zrezygnować z raportowania tych statystyk, dodając do swojej aplikacji ten zasób:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResult i OptionalPendingResult to teraz klasy abstrakcyjne, a nie interfejsy. Podpis użytkownika PendingResult.setResultCallback zmienił się z setResultCallback(ResultCallback<R> callback) na setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback). Odpowiednia zmiana w elemencie setResultCallback akceptuje parametr limitu czasu. Jeśli te interfejsy były wcześniej zaimplementowane bezpośrednio, musisz zamiast nich rozszerzyć klasy abstrakcyjne. Jeśli te klasy były używane do celów testowych, zalecamy użycie podanej klasy narzędzia PendingResults, która może udostępnić obiekt Result, który został anulowany lub jest natychmiast dostępny.

Sierpień 2015 – wersja 7.8

Podsumowanie funkcji dostępnych w Usługach Google Play w wersji 7.8 znajdziesz w poście na blogu z ogłoszeniem.

 • Mobile Vision API – w tej wersji wprowadziliśmy nowy interfejs API działający na urządzeniu w czasie rzeczywistym, który umożliwia interpretowanie obiektów na zdjęciach i filmach. Platforma Mobile Vision zawiera wykrywacz twarzy, skaner kodów kreskowych oraz funkcje śledzenia pozycji tych obiektów w filmie.
 • W pobliżu – nowy interfejs Close Messages (Wiadomości w pobliżu) to wieloplatformowy interfejs API dla urządzeń znajdujących się w pobliżu oraz beaconów, które pozwalają wykrywać inne osoby i komunikować się bez połączenia z tą samą siecią Wi-Fi.
 • Smart Lock na Androida W tej wersji ulepszyliśmy funkcję Smart Lock na Androida, która wykrywa Twój specjalny chód. Jeśli kineograf odejdzie wraz z Twoim telefonem, w większości przypadków urządzenie zablokuje się. Aby wypróbować tę funkcję, włącz wykrywanie kontaktu z ciałem.
 • Zdjęcia miejsc Dodano obsługę pobierania i wyświetlania zdjęć miejsc za pomocą interfejsu Places API.

Maj 2015 – wersja 7.5

Podsumowanie funkcji dostępnych w Usługach Google Play w wersji 7.5 znajdziesz w poście na blogu z ogłoszeniem.

 • Smart Lock na hasła – w tej wersji wprowadzamy gms.auth.api.credentials interfejs API służący do zapisywania i pobierania danych logowania oraz automatycznego logowania użytkowników na różnych urządzeniach (i w witrynach w Chrome). Aby zapisać dane logowania, wywołaj metodę Auth.CredentialsApi.save(). Aby natomiast pobrać dane logowania zapisane na urządzeniach z Androidem i w Chrome, wywołaj metodę Auth.CredentialsApi.request().

 • Komunikacja w chmurze Google – ta wersja umożliwia efektywniejsze wysyłanie wiadomości i powiadomień do użytkowników, optymalizację harmonogramu zadań w celu oszczędzania baterii oraz uproszczenie sposobu odbierania wiadomości przez aplikację. Komunikaty tematyczne umożliwiają tworzenie spersonalizowanych powiadomień, które docierają do wybranych odbiorców. Użyj nowej funkcji GcmListenerService, by wdrożyć ustandaryzowany sposób odbierania wiadomości GCM i wyświetlać powiadomienia na żądanie serwera GCM. Nowa klasa GcmNetworkManager pozwala planować zadania jednorazowe i okresowe, pozwalając na oszczędzanie baterii, oraz określać ograniczenia ładowania sieci i urządzeń w celu jeszcze lepszego optymalizowania wykorzystania baterii.

 • Reklamy – w tej wersji dodaliśmy reklamy natywne renderowane przez wydawcę do AdMob, DFP i AdX. Dzięki nim wydawcy mają dostęp do poszczególnych zasobów reklamy i mogą decydować, jak prezentować reklamę w sposób najlepiej dopasowany do zawartości aplikacji. AdMob, DFP i AdX obsługują dwa formaty zdefiniowane w systemie – reklamy promujące instalacje aplikacji oraz reklamy z treścią. Wydawcy DFP mają też dostęp do niestandardowych formatów reklam natywnych, dzięki czemu mogą tworzyć niestandardowe rozwiązania natywne z wykorzystaniem własnych zasobów reklamowych z rezerwacją.

 • Przesyłanie – nowe interfejsy API menedżera gier dla Google Cast wprowadzają obsługę gier z uproszczonym modelem komunikacji, obsługą wielu graczy na urządzeniu nadawcy i organizowaniem niestandardowych wiadomości między nadawcami a odbiorcami, co pozwala wzbogacić dowolną grę dzięki Cast. Nowy model połączenia zdalnego wyświetlacza umożliwia aplikacjom natywnym, zwłaszcza gier, przesyłanie drugiego wyświetlacza bezpośrednio na telewizor. Teraz każda gra może być większa dzięki funkcji Prześlij. Nowe interfejsy API autoodtwarzania i kolejki zapewniają wszystkim połączonym aplikacjom zsynchronizowaną kolejkę multimediów z możliwością edycji oraz obsługę wstępnego wczytywania strumieni adaptacyjnych.

 • Identyfikator instancji – identyfikator instancji to unikalny identyfikator każdej instancji aplikacji, który umożliwia jej generowanie tokenów zabezpieczeń przy użyciu usługi w chmurze z identyfikatorem instancji.

 • Mapy – w tej wersji udostępniamy interfejs API Map Google na Androida na Androidzie Wear, dzięki czemu możesz tworzyć aplikacje oparte na mapach, które działają bezpośrednio na urządzeniach do noszenia.

 • Fit – interfejs Fit API dostarcza teraz danych o pokonanej odległości i spalonych kaloriach, które możesz subskrybować. W tej wersji wprowadziliśmy też nowy typ danych do ćwiczeń (TYPE_WORKOUT_EXERCISE).

 • Dysk – w tej wersji możesz trwale usuwać pliki i foldery nawet wtedy, gdy aplikacja jest offline, używając metody delete().

 • Zaproszenia do aplikacji – skorzystaj z nowego interfejsu API appinvite, aby rozwijać swoją aplikację za pomocą poleceń ustnych. Pozwól użytkownikom na udostępnianie Twojej aplikacji ich kontaktom i znajomym. Pozwól Google usprawnić proces rekomendacji i rejestracji, dzięki czemu możesz skupić się na tworzeniu świetnych aplikacji.