Tổng quan về Dịch vụ Google Play

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Dịch vụ Google Play hỗ trợ một loạt SDK trên Android để giúp bạn xây dựng ứng dụng, tăng cường khả năng bảo vệ quyền riêng tư và tính bảo mật, tương tác với người dùng cũng như phát triển hoạt động kinh doanh. Các SDK này khác biệt ở chỗ chúng chỉ yêu cầu đưa thư viện ứng dụng mỏng vào ứng dụng, như minh hoạ trong hình 1. Trong thời gian chạy, thư viện ứng dụng giao tiếp với phần lớn hoạt động triển khai và dấu vết của SDK trong Dịch vụ Google Play.

Bằng cách cung cấp dịch vụ triển khai phía máy khách, dùng chung, các dịch vụ của Google Play:

  • Giúp tối ưu hoá tài nguyên trên thiết bị, chẳng hạn như bộ nhớ và bộ nhớ, để cải thiện chất lượng ứng dụng và trải nghiệm tổng thể của người dùng.
  • Nhận bản cập nhật tự động – độc lập với các bản cập nhật hệ điều hành, OEM hoặc ứng dụng – để người dùng nhận được các bản sửa lỗi và cải tiến nhanh hơn.
  • Cung cấp các SDK tương thích ngược với Android 4.4 (API cấp 19) và có sẵn trên nhiều hệ số hình dạng, cho phép bạn tiếp cận nhiều người dùng hơn mà không mất nhiều công sức.

Thư viện ứng dụng nhẹ giao tiếp với các dịch vụ Google Play bằng IPC. Dịch vụ Google Play có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, TV và đồng hồ, cũng như trên ô tô.

Hình 1. Dịch vụ Google Play nhận được các bản cập nhật thường xuyên có chứa các điểm cải tiến và sửa lỗi.

Cách hoạt động của Dịch vụ Google Play

SDK

Mỗi SDK do Dịch vụ Google Play cung cấp cung cấp một thư viện ứng dụng nhẹ chứa các API cần thiết để tương tác với dịch vụ tương ứng. Các API khác cho phép bạn giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong thời gian chạy, chẳng hạn như các dịch vụ bị thiếu, bị vô hiệu hóa hoặc lỗi thời. Nếu bạn đang sử dụng Android Studio 3.4 trở lên và bật tính năng thu gọn mã, thì trình tối ưu hoá R8 có thể giúp giảm bớt dấu vết của từng SDK và ảnh hưởng của SDK đó đến kích thước gói của ứng dụng.

Để truy cập các tính năng hoặc sản phẩm mới của Dịch vụ Google Play, hãy nâng cấp SDK khi phiên bản mới được phát hành lên kho lưu trữ Google Maven.

Dịch vụ

Dịch vụ Google Play chứa các dịch vụ của Google trên thiết bị chạy ở chế độ nền trên mọi thiết bị Android được Google chứng nhận.

Các bản cập nhật tự động cho dịch vụ Google Play được phân phối độc lập với bản cập nhật hình ảnh hệ thống của nhà mạng, hệ điều hành hoặc OEM. Nhìn chung, các thiết bị chạy Android 4.4 trở lên sẽ tự động nhận được bản cập nhật, miễn là những thiết bị này đã cài đặt Dịch vụ Google Play và có đủ bộ nhớ. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ được cải thiện và sửa lỗi nhanh hơn, đồng thời bạn có thể tận dụng các API mới nhất trong khi tiếp cận hầu hết thiết bị trong hệ sinh thái Android. Các thiết bị Android 4.4 hoặc các thiết bị không cài đặt Dịch vụ Google Play sẽ không được hỗ trợ.

Các bước tiếp theo: thiết lập ứng dụng

Để bắt đầu sử dụng API Dịch vụ Google Play trong ứng dụng, hãy đọc hướng dẫn thiết lập này.