Android (11090168) için Pixel 5a (5G) ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı b0a39248d1bb00fe0a75f4fbba361002e1e46468f13c7185910ff6b177f57e3a
GPS, Ses, Kamera, Hareketler, Grafikler, DRM, Video, Sensörler Qualcomm Bağlantı 36c3dd7151dc194dbf272bc7520035ebbc1f56f5abc676dc4d70de749554d2ab

Android (11090168) için Pixel 6a ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı 5e1380b8fc0d563e21464b99a832c911f02818f6b88f0c6e15e281521334b3cc

Android (11090168) için Pixel 4a (5G) ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı 6fb77940bce3edbefc1cbdd3240ac2e963a9b12aae730d38dfec83d9e693961c
GPS, Ses, Kamera, Hareketler, Grafikler, DRM, Video, Sensörler Qualcomm Bağlantı 2047e62bfd26734ca12980c6e13b6adbd2e41f8c36bd526c38ff3a07261d4e2c

Android (11090168) için Pixel 7 Pro ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı b4abf6c588b68704fcd5217d52bba0a742117a8a282cd307ba9f4a94c375ee6f

Android (11090168) için Pixel Fold ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı f596308376f7bd1792769e75769384b7da8338caa26884aad709890540350691

Android (11090168) için Pixel 7a ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı e61fead707fc9cb42611fec9b09644db716a0d71dde3f83af800866a67c088b7

Android (11090168) için Pixel 6 ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı 1af23b50d87283797b48582ca8428590c6fed05391b0e73d984761ac01a160a0

Android (11090168) için Pixel 7 ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı 833f93a1a15eaeb0058f082b4474975fbd3c84e77b585fe28f2e124f19feb318

Android (11090168) için Pixel 6 Pro ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı aec8390607ad7813991bbea6bca67f075dde6dceb00238a3e59dd97a6301803b

Android (11090168) için Pixel 5 ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı 77c9389c9fe142618afe8530dded8a53024ffc44c94e806c7b3c27e598a1c776
GPS, Ses, Kamera, Hareketler, Grafikler, DRM, Video, Sensörler Qualcomm Bağlantı fcec64c24b63bcb521908564f77967d9a72edbf4a9a29a0c734434bad0fc9327

Android (11090168) için Pixel Tablet ikili programları

Donanım Bileşeni Şirket İndirin SHA-256 Sağlaması
Tedarikçi firma resmi Google Bağlantı eacb76a03c728274d8b2499352b9d4fe676883beb2e1e24907fbfb6160214def