Bắt đầu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Trước khi có thể bắt đầu thực hiện lệnh gọi API, bạn cần thiết lập quyền truy cập API vào Tài khoản nhà phát triển trên Google Play. Điều này liên quan đến các thay đổi trong cả Google Play Console và Google Cloud Console. Hướng dẫn sau đây giải thích bốn bước cần thiết để bắt đầu sử dụng API Nhà phát triển Google Play.

 1. Liên kết tài khoản nhà phát triển của bạn với một Dự án Google Cloud mới hoặc có sẵn.
 2. Bật API Nhà phát triển Google Play cho Dự án Google Cloud mà bạn đã liên kết.
 3. Cho phép khóa API của API Nhà phát triển Google Play trong Dự án Google Cloud mà bạn đã liên kết.
 4. Thiết lập tài khoản dịch vụ có các quyền thích hợp trong Google Play Console để truy cập API Nhà phát triển Google Play.

Liên kết tài khoản và dự án của bạn

Trước khi có thể truy cập API Nhà phát triển Google Play, bạn phải liên kết Tài khoản nhà phát triển trên Google Play với Dự án Google Cloud. Trong hầu hết trường hợp, bạn nên tạo một Dự án Google Cloud mới dành riêng cho Tài khoản nhà phát triển trên Google Play, nhưng bạn có thể liên kết với một dự án hiện có. Xin lưu ý rằng mỗi Tài khoản nhà phát triển trên Google Play chỉ có thể liên kết với một Dự án Google Cloud duy nhất. Nếu bạn có nhiều ứng dụng trong cùng một Tài khoản nhà phát triển trên Google Play, thì tất cả các ứng dụng đó phải dùng chung một Dự án Google Cloud.

Tạo dự án mới

 1. Truy cập vào trang Truy cập API trên Google Play Console.
 2. Nhấp vào Create New Project (Tạo dự án mới).

Dự án Google Cloud được tự động tạo và liên kết với Tài khoản nhà phát triển trên Google Play của bạn.

Sử dụng dự án hiện có

Nếu đã là người dùng Google Cloud Console, bạn có thể liên kết với Dự án Google Cloud hiện có bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Truy cập vào trang Truy cập API trên Google Play Console.
 2. Chọn dự án mà bạn muốn liên kết. Nếu dự án của bạn không có trong danh sách, hãy xác minh rằng tài khoản người dùng của bạn được chỉ định làm Chủ sở hữu trong Dự án Google Cloud mà bạn muốn liên kết.
 3. Nhấp vào Liên kết dự án hiện có.

Bật API

Sau khi thiết lập Dự án Google Cloud đã liên kết, bạn cần bật API Nhà phát triển Google Play cho dự án này. Để làm điều này, bạn phải là chủ sở hữu của Dự án Google Cloud.

 1. Truy cập vào trang Truy cập API trên Google Play Console.
 2. Trong mục API, hãy tìm API Nhà phát triển Google Play rồi nhấp vào Bật.

Thao tác này sẽ cập nhật trực tiếp Dự án Google Cloud và thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Cho phép khóa API

Để sử dụng API này, bạn cần một khoá API trong Dự án Google Cloud mà bạn đã liên kết được ủy quyền sử dụng API Nhà phát triển Google Play. Thiết lập chế độ này trong Google Play Console.

Định cấu hình OAuth và tài khoản dịch vụ

Bạn cần định cấu hình quyền truy cập vào API Nhà phát triển Google Play bằng một ứng dụng OAuth hoặc một tài khoản dịch vụ. Trong hầu hết các trường hợp, bạn nên sử dụng tài khoản dịch vụ để truy cập API.

Bạn phải sử dụng tài khoản dịch vụ trong một môi trường an toàn, chẳng hạn như máy chủ. Thông tin đăng nhập tài khoản dịch vụ cần được quản lý một cách an toàn để không tiết lộ cho bất kỳ ai không được phép sử dụng API.

Bạn nên sử dụng Mã nhận dạng ứng dụng khách OAuth nếu cần truy cập API thay mặt cho từng người dùng. Ví dụ: nếu trang web của bạn cần truy cập vào API của Google Play dành cho nhà phát triển từ ứng dụng web thay mặt cho người dùng, bạn có thể sử dụng Client ID. Người dùng sẽ được xác thực bằng tài khoản Google thay vì tài khoản dịch vụ. Điều này cho phép bạn thay mặt người dùng thực hiện lệnh gọi API mà không ảnh hưởng đến thông tin đăng nhập của tài khoản dịch vụ.

 • Tài khoản dịch vụ: Một dịch vụ phần mềm bảo mật sẽ truy cập API (phổ biến nhất)
 • Ứng dụng OAuth: Người dùng sẽ truy cập vào API

Sử dụng tài khoản dịch vụ

Bạn có thể tạo tài khoản dịch vụ trên Google Play Console.

 1. Truy cập vào trang Truy cập API trên Google Play Console.
 2. Trong mục Tài khoản dịch vụ, hãy nhấp vào Tìm hiểu cách tạo tài khoản dịch vụ.
 3. Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản dịch vụ.

  Trong quá trình tạo tài khoản, bạn cần cấp cho tài khoản dịch vụ của mình quyền truy cập vào Dự án Google Cloud để dự án đó có thể xuất hiện trong Google Play Console.

 4. Sau khi tạo tài khoản dịch vụ trên Google Play Console, hãy nhấp vào Xong. Phần Tài khoản dịch vụ trên trang Quyền truy cập API sẽ tự động làm mới và tài khoản dịch vụ của bạn sẽ được liệt kê.

 5. Nhấp vào Cấp quyền truy cập nhằm cung cấp cho tài khoản dịch vụ các quyền cần thiết để thực hiện hành động.

  Để sử dụng API Google Play Billing, bạn phải cấp các quyền sau:

  • Xem dữ liệu tài chính, đơn đặt hàng và phản hồi trong bản khảo sát về quyết định hủy đăng ký
  • Quản lý đơn đặt hàng và gói đăng ký

Tại thời điểm này, bạn sẽ có thể truy cập API Nhà phát triển Google Play thông qua tài khoản dịch vụ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Sử dụng OAuth 2.0 cho ứng dụng hoạt động giữa các máy chủ.

Sử dụng ứng dụng OAuth

Bạn có thể cho phép người dùng thực hiện thao tác bằng API theo thông tin đăng nhập của riêng họ bằng cách sử dụng ứng dụng OAuth. Các hành động của người dùng chỉ giới hạn ở những hành động được phép qua trang Người dùng và quyền trên Google Play Console.

Trước khi tạo ứng dụng OAuth, bạn cần định cấu hình thông tin thương hiệu cho sản phẩm của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Thiết lập màn hình xin phép bằng OAuth.

 1. Truy cập vào trang Truy cập API trên Google Play Console.
 2. Trong mục Ứng dụng OAuth, hãy nhấp vào Định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth.
 3. Định cấu hình thông tin thương hiệu của sản phẩm.
 4. Sau khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Làm mới sự đồng ý qua OAuth. Phần này sẽ cập nhật và bạn sẽ không thấy thông báo về thông tin xây dựng thương hiệu nữa.

Cách tạo ứng dụng OAuth bằng Google Play Console:

 1. Truy cập vào trang Truy cập API trên Google Play Console.
 2. Trong mục Ứng dụng OAuth, hãy nhấp vào Tạo ứng dụng OAuth mới.
 3. Làm theo hướng dẫn trên trang để tạo ứng dụng khách OAuth.
 4. Sau khi bạn tạo ứng dụng OAuth trên Google Play Console, hãy nhấp vào Xong. Phần Ứng dụng OAuth của trang Quyền truy cập API sẽ tự động làm mới và ứng dụng OAuth của bạn được liệt kê.

  Đôi khi, ứng dụng OAuth mới sẽ không xuất hiện ngay lập tức trên trang. Trong trường hợp đó, hãy nhấp vào Làm mới ứng dụng khách OAuth.

Thông tin chi tiết về ứng dụng OAuth mới sẽ hiển thị trong danh sách trên trang này.

Thông tin khác

Hãy áp dụng các mẹo và thủ thuật sau đây để bắt đầu sử dụng API trên Google Play.

Lấy mã nhà phát triển

Một số API yêu cầu bạn cung cấp Mã nhà phát triển trên Google Play Console. Đây là một con số dài được gán khi Tài khoản nhà phát triển trên Google Play của bạn được tạo. Bạn có thể tìm thấy Mã nhà phát triển trong URL của hầu hết mọi trang trên Google Play Console, chẳng hạn như trang Truy cập API.

Ví dụ: Hãy xem xét URL Google Play Console:

https://play.google.com/console/developers/1234567890123456789/api-access

Trong URL trên, mã nhà phát triển sẽ là 1234567890123456789.

Lưu ý: Nếu một ứng dụng được chuyển từ Tài khoản nhà phát triển trên Google Play sang Tài khoản nhà phát triển khác, thì mã nhà phát triển liên kết với ứng dụng đó sẽ thay đổi. Điều này có nghĩa là sau khi quá trình chuyển hoàn tất, bạn phải sử dụng mã nhà phát triển cho tài khoản nhà phát triển mới trên Google Play bằng các lệnh gọi API dành cho ứng dụng đó.

API chuyên biệt

API Nhà phát triển Google Play chứa một số API chuyên biệt cho phép bạn thực hiện các loại phân tích cụ thể trên ứng dụng của mình:

Phản hồi API bài đánh giá
Cho phép bạn xem phản hồi của người dùng cho ứng dụng của mình và trả lời phản hồi này.
API giao dịch mua vô hiệu
Cho phép bạn thu hồi quyền truy cập vào các sản phẩm trong ứng dụng liên quan đến giao dịch mua mà người dùng đã vô hiệu.

Thư viện ứng dụng

Chúng tôi đã cung cấp các thư viện ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để truy cập API REST theo phương thức lập trình. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Thư viện ứng dụng và mã mẫu.