Hướng dẫn sử dụng API

Vì API mới cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các chế độ cài đặt tài khoản nhạy cảm, nên điều quan trọng là bạn phải đảm bảo an toàn cho ứng dụng.

  • Không phát hành bản cập nhật alpha hoặc beta hơn một lần mỗi ngày. (Ứng dụng chính thức nên được cập nhật với tần suất thấp hơn nữa.) Mọi bản cập nhật đều tốn thời gian và có thể cả chi phí của người dùng. Nếu bạn cập nhật quá thường xuyên, người dùng sẽ bắt đầu bỏ qua bản cập nhật hoặc thậm chí gỡ cài đặt sản phẩm.

    Tất nhiên, nếu ứng dụng gặp vấn đề lớn, hãy tiến hành cập nhật và khắc phục vấn đề đó.

  • Không cho phép bên thứ ba sử dụng các API để phát hành lên tài khoản của bạn thay mặt bạn. Đừng sử dụng API để cung cấp dịch vụ hoặc công cụ dành cho nhà phát triển để tạo, tải lên, phát hành, phân phối hoặc cập nhật ứng dụng cho Cửa hàng Google Play. Việc này là hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ API dành cho nhà phát triển của Google Play. Những hành động như vậy có thể khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng và các ứng dụng của bạn sẽ bị xóa khỏi Cửa hàng Google Play. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi việc trong tài khoản của mình và việc cho phép bên thứ ba sử dụng tài khoản của bạn sẽ khiến tất cả người dùng của bạn gặp rủi ro.

  • Nếu các bên thứ ba giúp bạn phát triển ứng dụng hoặc thiết kế trang thông tin trên Cửa hàng Play, thì không sao. Tuy nhiên, bạn không nên chia sẻ tên người dùng hoặc mật khẩu của tài khoản nhà phát triển với những người dùng đó. Thay vào đó, hãy sử dụng Google Play Console để thêm các tài khoản người dùng mới cho những người dùng đó và hạn chế cẩn thận các quyền cho các tài khoản đó.

  • Bạn không nên cấp cho bên thứ ba quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản dịch vụ nào mà bạn có thể tạo. Bạn không nên cấp quyền truy cập vào bất kỳ khoá riêng tư nào cho tài khoản dịch vụ của mình. Làm như vậy sẽ cung cấp quyền truy cập ẩn danh vào tài khoản của bạn mà bạn có thể chia sẻ với bất kỳ ai.