Method: purchases.subscriptionsv2.get

subskrypcjev2.pobieranie metadanych subskrypcji

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptionsv2/tokens/{token}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Pakiet aplikacji, dla której została kupiona subskrypcja (na przykład „com.some.thing”).

token

string

To pole jest wymagane. Token, który jest przekazywany na urządzenie użytkownika podczas zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SubscriptionPurchaseV2.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher