Method: purchases.subscriptionsv2.get

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

details.get metadane dotyczące subskrypcji

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptionsv2/tokens/{token}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Pakiet aplikacji, w której kupiono tę subskrypcję (na przykład „'com.some.thing&#39”).

token

string

Wymagany. Token podany na urządzeniu użytkownika w momencie zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SubscriptionPurchaseV2.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher