Method: purchases.subscriptions.cancel

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Kullanıcının abonelik satın alma işlemini iptal eder. Abonelik, geçerlilik bitiş tarihine kadar geçerlidir.

HTTP isteği

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:cancel

URL, gTB Kod Geçişi söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
packageName

string

Bu aboneliğin satın alındığı uygulamanın paket adı (örneğin, 'com.some.thing').

subscriptionId

string

Satın alınan abonelik kimliği (örneğin, 'month001').

token

string

Abonelik satın alındığında kullanıcının cihazına sağlanan jeton.

İstek metni

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılı olursa yanıt gövdesi boş olur.

Yetkilendirme Kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher