Method: purchases.subscriptions.cancel

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Anulowanie zakupu subskrypcji użytkownika. Subskrypcja pozostaje ważna do chwili jej wygaśnięcia.

Żądanie HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}:cancel

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji, w której zakupiono tę subskrypcję (na przykład 'com.some.thing&#39);

subscriptionId

string

identyfikator zakupionej subskrypcji (np. 'month001').

token

string

Token podany na urządzeniu użytkownika w momencie zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher