REST Resource: orders

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ทรัพยากร

ไม่มีข้อมูลถาวรที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรนี้

เมธอด

refund

คืนเงินสําหรับการสมัครใช้บริการหรือคําสั่งซื้อในแอปของผู้ใช้