Method: monetization.subscriptions.get

Odczytuje pojedynczą subskrypcję.

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Wymagany. Nadrzędna aplikacja (nazwa pakietu) subskrypcji, którą chcesz pobrać.

productId

string

Wymagany. Unikalny identyfikator produktu objętej subskrypcją.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Subscription.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher