Method: monetization.subscriptions.get

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Odczytuje pojedynczą subskrypcję.

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Wymagany. Aplikacja nadrzędna (nazwa pakietu) subskrypcji, którą chcesz pobrać.

productId

string

Wymagany. Unikalny identyfikator produktu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Subscription.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher