Method: inappproducts.patch

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zastosowanie poprawki do produktu w aplikacji (np. produktu zarządzanego lub subskrypcji).

Żądanie HTTP

PATCH https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji.

sku

string

Unikalny identyfikator produktu w aplikacji.

Parametry zapytania

Parametry
autoConvertMissingPrices

boolean

Jeśli wybrano wartość „prawda”, ceny we wszystkich regionach, na które kierowana jest aplikacja nadrzędna, ale nie mają określonej ceny danego produktu w aplikacji, będą automatycznie przeliczane na walutę docelową na podstawie ceny domyślnej. Wartość domyślna to Fałsz.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu InAppProduct.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu InAppProduct.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher