Method: inappproducts.get

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Pobiera produkt w aplikacji, który może być produktem zarządzanym lub subskrypcją.

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/inappproducts/{sku}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji.

sku

string

Unikalny identyfikator produktu w aplikacji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu InAppProduct.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher