Hướng dẫn và giải pháp triển khai

Nền tảng thương mại điện tử

Là nhà cung cấp nền tảng thương mại điện tử, bạn có thể tích hợp dịch vụ của mình với Google Analytics để cung cấp giải pháp tốt hơn cho khách hàng. Xem giải pháp toàn diện của chúng tôi dành cho thương mại điện tử.

API dành cho các công ty lớn

API Google Analytics dành cho doanh nghiệp cho phép nhóm CNTT thiết lập và định cấu hình tài khoản Google Analytics theo phương thức lập trình.

Nhà phát triển thiết bị di động

SDK Google Analytics cho phép nhà phát triển thiết bị di động đo lường mức độ tương tác của người dùng với ứng dụng của họ.

Tự động báo cáo

Tự động hoá các công việc báo cáo phức tạp bằng các API quản lý và báo cáo của chúng tôi.