API Referansı

Bu, Gerçek Zamanlı Raporlama API'sı Sürüm 3.0 için başvuru kılavuzudur. Google Analytics gerçek zamanlı raporlama verileri için sorgu ve yanıtlarla ilgili tüm ayrıntıları sağlar. Kavramlar ve kullanım alanlarıyla ilgili kılavuz için Genel bakış.

İsteklerin tümü REST biçiminde gösterilir. Her yöntem için sayfanın sonundaki "Deneyin!" bağlantısını kullanarak isteği API Gezgini'nde etkileşimli olarak deneyebilirsiniz.

Kaynak türleri

  1. Gerçek Zamanlı Veriler

Gerçek Zamanlı Veriler

Gerçek Zamanlı Veri Kaynağı ayrıntıları için kaynak gösterimi sayfasına bakın.

Yöntem HTTP isteği Açıklama
Aksi belirtilmedikçe https://www.googleapis.com/analytics/v3 ile ilgili URI'lar
al GET  /data/realtime Bir görünüm (profil) için gerçek zamanlı verileri döndürür.