Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri Raporlama API'si Nedir? - Genel Bakış

Bu belgede, Google Analytics Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri Raporlama API'sine üst düzey bir genel bakış sunulmaktadır. API'ye ilişkin ayrıntılı bilgi için Referans Kılavuzu'nu okuyun.

Giriş

Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri Reporting API, kimliği doğrulanmış bir kullanıcı için Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi verilerini istemenize olanak tanır. Veriler, kullanıcıların dönüşümden önce birden fazla oturumda çeşitli trafik kaynaklarıyla kurduğu etkileşimleri gösteren dönüşüm yolu verilerinden elde edilir. Bu sayede birden fazla pazarlama kanalının zaman içinde dönüşümleri nasıl etkilediğini analiz edebilirsiniz. Mevcut veriler hakkında daha fazla bilgi için Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri hakkında ve Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi Verileri Hakkında bölümlerini okuyun.

Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri Raporlama API'sı ile:

  • Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi verilerini kullanarak özel raporlar oluşturma Örneğin, bir dönüşüm yolundaki etkileşimlerin göreli konumu gibi özellikler hakkında rapor oluşturmak için En İyi Dönüşüm Yolları verilerini kullanabilirsiniz.
  • Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi verilerini iş verilerinizle entegre edebilirsiniz. Örneğin, pazarlama YG'sinin daha kapsamlı bir görünümünü elde etmek için online dönüşüm verilerini çevrimdışı satış verileri ve medya maliyeti verileriyle ilişkilendirebilirsiniz.
  • Yeni ortamlarda Çok Kanallı Dönüşüm Hunilerini görüntüleyin. Örneğin, farklı pazarlama kanallarının dönüşümleri artırmadaki değerini ileten veri görselleştirmelerini ve başka sunumlarını oluşturabilirsiniz.

Kavrama Genel Bakış

Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri Raporlama API'sinin altında yatan temel kavramlar şunlardır:

  • Raporların kullanıcılar ve görüntülemelerle (profiller) ilişkisi.
  • Raporun yapısı ve sorguların nasıl oluşturulacağı.
  • Dönüşüm yolu verileri ve ilişkilendirme kavramları.
  • API yanıtıyla çalışma.

Raporlar, Kullanıcılar ve Görünümler (Profiller)

Bir kullanıcının rapor verilerini istemek için uygulamanızın kullanıcıyı tanımlaması ve verilerini almak için bir görünüm (profil) belirtmesi gerekir. Kullanıcı, yetkilendirme kimlik bilgileri alıp her API isteğinde ileterek tanımlanır. Bir görünüm (profil), bir Görünüm (Profil) kimliğiyle tanımlanır. Görünümler (Profiller), diğer varlıkların yanı sıra Google Analytics yapılandırma hiyerarşisinin bir parçasıdır. Uygulamanız bu hiyerarşiyi incelemek ve görünüm (profil) kimliği elde etmek için Management API'yi kullanabilir.

Boyutlar ve Metrikler için Sorgulama

Boyut ve metriklerden oluşan Google Analytics rapor verileri için API'yi sorgularsınız. Metrikler, dönüşüm sayıları ve değerleri gibi kullanıcı etkinliğinin ayrı ayrı ölçümleridir. Boyutlar, metrikleri bazı yaygın ölçütlere göre ayırır ve dönüşüm yollarında bağımsız etkileşim etkinliklerini temsil eden temel değerler veya dönüşüm yollarının tamamındaki etkileşim etkinlikleri dizisini temsil eden diziler olabilir.

API aracılığıyla sunulan tüm boyut ve metrikleri keşfetmek için Boyutlar ve Metrikler Referans Kılavuzu'nu kullanın. Ayrıca, bir API sorgusunda boyutları ve metrikleri nasıl belirteceğinizi öğrenmek için Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri Raporlama API'si Referans Kılavuzu'nu okuyun.

Dönüşüm Yolu Verileri ve İlişkilendirme Kavramları

Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi raporları, dönüşüm yollarından oluşturulur.Dönüşüm yolları, her bir dönüşüm ve işleme yol açan etkileşim dizileridir (ör. tıklamalar/kanallardan yönlendirmeler). Dönüşüm yolları, aynı tarayıcıdan ve makineden gerçekleştirilen etkileşimleri kaydeden Google Analytics çerezi aracılığıyla toplanır. Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi verileri, Google Analytics dönüşüm verilerini çereze kaydedilen etkileşim dizisiyle birleştirir.

Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri rapor sorguları, 1 milyon dönüşüm yolundan oluşan örnek bir kümeye göre veri döndürür. Tarih aralığı, toplam 1 milyon veya daha az dönüşüm sayısını içeriyorsa rapor örneklenmemiş olur. Aksi takdirde, sonuçları oluşturmak için 1 milyonluk bir örnek kümesi kullanılır. Bu, oturumlara dayalı örnekleme yapan Temel Raporlama işleviyle çelişir. Veriler ve ilgili kavramlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi Verileri Hakkında bölümünü okuyun. Desteklenen Dönüşümler gibi temel kavramların tanımlandığı Kanal Katkılarını Analiz Etme makalesini de okumanız faydalı olabilir.

Raporlarla Çalışma

API'den döndürülen veriler, başlığı ve satır listesi olan bir tablo gibi düşünülebilir. Her API yanıtı, her sütunun adını ve veri türünü açıklayan bir başlıktan oluşur. Yanıtta aynı zamanda bir satır listesi de bulunur. Bu listede her satır, başlıklarla aynı sırada verileri içeren bir hücre listesidir. API yanıtı hakkında daha fazla bilgi için Çok Kanallı Dönüşüm Hunileri Reporting API Referans Kılavuzu'nu okuyun.

Her hücre değeri, dize türünde temel bir değer veya bir dönüşüm yolu değeri içerir. Bu dönüşüm yolu değeri, yolun tüm düğümlerini temsil eden bir nesne dizisidir. Her bir hücrenin değerini uygun türüne ayrıştırmak için sütun başlıklarındaki tür bilgilerini kullanabiliriz. Bunun hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Kota Politikası

Çok Kanallı Dönüşüm Hunisi veri sorgusu milyonlarca işlemi gerçekleştirebilir. Sistemin kaldırabileceğinden daha fazla işlem almasını engellemek ve sistem kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için bir kota sistemi benimsemek gerekir. Daha fazla ayrıntı için Sınırlar ve Kota kılavuzunu okuyun.

Sonraki adımlar

Artık API'nin işleyiş şeklini anladığınıza göre, başlamanıza yardımcı olacak bazı kaynaklarımız var: