API İstekleriyle İlgili Sınırlar ve Kotalar

Bu belgede, Management API'leri ve Reporting API'leri istemeyle ilgili sınırlar ve kotalar açıklanmaktadır.

Google Analytics milyonlarca site tarafından kullanılmaktadır. Sistemin işleyebileceğinden daha fazla veri almasını önlemek ve sistem kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamak için API isteklerine sınırlar ve kotalar uygularız. Sınırlar ve kotalar değişikliğe tabidir.

Bu videoda, Google Analytics API istek kotalarını yönetmeyle ilgili en iyi uygulamalar anlatılmaktadır.

Genel kota sınırları

Aşağıdaki kotalar Management API, Core Reporting API v3, MCF Reporting API, Metadata API, User Deletion API ve Real Time Reporting API için geçerlidir:

  • Proje başına günde 50.000 istek (artırılabilir.
  • IP adresi başına saniyede 10 sorgu (QPS).
    • API Konsolu'nda, Kullanıcı başına 100 saniyedeki istek sayısı adlı benzer bir kota vardır. Varsayılan olarak, kullanıcı başına 100 saniyede 100 istek şeklinde belirlenmiştir ve maksimum 1.000 değerine ayarlanabilir. Ancak API'ye gönderilen isteklerin sayısı, kullanıcı başına saniyede maksimum 10 istekle sınırlandırılmıştır.
    • Uygulamanız tüm API isteklerini tek bir IP adresinden yapıyorsa (ör. kullanıcılarınız adına) her kullanıcı için tam QPS kotası almak üzere her istekte userIP veya quotaUser parametresini kullanın. Ayrıntılar için standart sorgu parametreleri özetine bakın.

Kota sınırlarını aşma

Google Analytics API isteme kotası aşılırsa API, 403 veya 429 hata kodunu ve hesabın kotayı aştığını belirten bir mesaj döndürür. Daha fazla bilgi için hizmet şartlarını inceleyin.

Ek kota isteme

Yalnızca şunları artırma isteğinde bulunabilirsiniz:

Projenizin kullanım sınırlarını görüntülemek, değiştirmek veya kotanızda artış talep etmek için şunları yapın:

  1. Projeniz için faturalandırma hesabınız yoksa hesap oluşturun.
  2. API Konsolu'nda API kitaplığının Etkin API'ler sayfasını ziyaret edin ve listeden bir API seçin.
  3. Kota ile ilgili ayarları görüntülemek ve değiştirmek için Kotalar'ı seçin. Kullanım istatistiklerini görüntülemek için Kullanım'ı seçin.

Maksimum kota miktarının artırılmasını talep etmek için lütfen Analytics API kota istek formunu kullanın. İsteği göndermeden önce kota istek formundaki bilgileri incelediğinizden ve talimatları uyguladığınızdan emin olun. Reporting API v4 için Google API Konsolu'ndaki API adı Google Analytics Reporting API'dir. Diğer tüm v3 API'leri (ör. Management API v3, Core Reporting API v3, Real Time Reporting API v3, User Deletion API v3) Google API Konsolu'ndaki Analytics API bölümünde listelenmiştir.

Kota yönetimi ve uygulamanızda kota kullanımı için ince ayarlar yapma hakkında daha fazla bilgi edinmek için API'leri ve kullanımı sınırlama başlıklı makaleyi inceleyin.