การลบข้อมูลระบุ IP

ระบบจะเปิดใช้การลบข้อมูลระบุ IP สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 โดยอัตโนมัติและจะปิดใช้งานไม่ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การควบคุมความเป็นส่วนตัวใน Google Analytics: การลบข้อมูลระบุ IP