Tổng quan về API Quản lý

Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan cấp cao về API Quản lý Google Analytics Phiên bản 3.0.

Giới thiệu

API Quản lý Analytics cho phép truy cập vào dữ liệu cấu hình Google Analytics theo phương thức lập trình (chỉ Universal Analytics). Bạn có thể tạo ứng dụng để quản lý các tài khoản Analytics lớn hoặc phức tạp một cách hiệu quả hơn. Các công ty lớn có nhiều tài sản có thể tự động hoá việc thiết lập tài khoản. Ngay cả khi bạn đang tạo một ứng dụng báo cáo, API Quản lý vẫn sẽ cung cấp cho bạn các công cụ để thao tác trong tài khoản của mình.

Bạn có thể sử dụng API Quản lý Google Analytics để:

  • Liệt kê tất cả thông tin Tài khoản, Tài sản (chỉ dành cho Universal Analytics) và Chế độ xem (Hồ sơ) của một người dùng.
  • Quản lý tài sản (chỉ Universal Analytics), Chế độ xem (Hồ sơ) và Mục tiêu.
  • Quản lý quyền của người dùng trong hệ thống phân cấp tài khoản.
  • Truy xuất Mã chế độ xem (Hồ sơ) để sử dụng với API Báo cáo chính.
  • Xác định các mục tiêu đang hoạt động và truy cập vào tên được định cấu hình của các mục tiêu đó.
  • Quản lý Mối liên kết giữa tài sản Analytics (chỉ áp dụng cho Universal Analytics) và tài khoản Google Ads.
  • Quản lý Đối tượng tái tiếp thị .

Trước khi sử dụng API Quản lý Google Analytics, bạn cần phải hiểu rõ cấu trúc tài khoản Analytics. Tài khoản Google Analytics được sắp xếp thành nhiều cấp và API Quản lý cung cấp phương thức tương tác có lập trình với các thực thể ở mỗi cấp.

Sử dụng API Quản lý

Để sử dụng API Google Analytics, trước tiên, bạn cần tạo một dự án trong Developer Console. Trong quá trình đó, bạn cần cho biết loại ứng dụng mà mình đang xây dựng – ứng dụng web, ứng dụng dịch vụ hoặc ứng dụng đã cài đặt. Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển sẽ hướng dẫn bạn các bước tạo khoá uỷ quyền thích hợp, vì API Google Analytics sử dụng giao thức OAuth 2.0 để xác thực và uỷ quyền. Có thư viện ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Thư viện ứng dụng sẽ giúp bạn xây dựng quy trình phù hợp để người dùng uỷ quyền cho ứng dụng của bạn truy cập vào dữ liệu Google Analytics với phạm vi thích hợp.

Sử dụng các tài liệu này

Tài liệu này và các hướng dẫn tiếp theo sẽ giúp bạn bước đầu thiết lập và chạy một ứng dụng. Sau đó, tài liệu sẽ đi sâu vào nhiều chủ đề giúp bạn tương tác với API để thực hiện những việc như quản lý tài khoản, người dùngdữ liệu. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp một bộ tài liệu tham khảo hoàn chỉnh, trong đó cung cấp thông tin chi tiết về mọi tham số của mỗi điểm cuối API và có chứa mã mẫu của API.

Các bước tiếp theo

Việc tải một ứng dụng hoạt động bằng API mới luôn đặt ra một số thách thức. Phần sau đây cung cấp một bộ hướng dẫn bắt đầu nhanh để giúp bạn thiết lập và sử dụng nhanh chóng. Bạn sẽ cần chọn ngôn ngữ và loại ứng dụng:

Ứng dụng dịch vụ Ứng dụng đã cài đặt Ứng dụng web
Java Java --
Python Python --
PHP -- PHP
-- -- JavaScript