Hello Analytics API: Web uygulamaları için JavaScript hızlı başlangıç kılavuzu

Bu eğitim, bir Google Analytics hesabına erişmek, Analytics API'lerini sorgulamak, API yanıtlarını işlemek ve sonuçları çıkarmak için gereken adımlarda size yol gösterir. Bu eğiticide Core Reporting API v3.0, Management API v3.0 ve OAuth2.0 kullanılmıştır.

1. Adım: Analytics API'yi etkinleştirin

Google Analytics API'yi kullanmaya başlamak için önce kurulum aracını kullanmanız gerekir. Bu araç, Google API Konsolu'nda proje oluşturma, API'yi etkinleştirme ve kimlik bilgileri oluşturma konusunda size rehberlik eder.

İstemci kimliği oluşturun

Kimlik bilgileri sayfasından:

 1. Kimlik Bilgileri Oluştur'u tıklayın ve OAuth istemci kimliği'ni seçin.
 2. UYGULAMA TÜRÜ için Web uygulaması'nı seçin.
 3. Kimlik bilgisini adlandırın.
 4. YETKİLİ JAVASCRIPT ORIGINS değerlerini http://localhost:8080 olarak ayarlayın
 5. YETKİLİ YÖNLENDİRME URI'LERİ'ni http://localhost:8080/oauth2callback olarak ayarlayın
 6. Create'i (Oluştur) tıklayın.

2. Adım: Örneği oluşturun

Örneğimizin HTML ve JavaScript kodunu içeren HelloAnalytics.html adında bir dosya oluşturmanız gerekir.

 1. Aşağıdaki kaynak kodunu HelloAnalytics.html koduna kopyalayın veya indirin.
 2. '<YOUR_CLIENT_ID>' yerine istemci kimliğinizi yazın. yukarıda oluşturulur.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <meta charset="utf-8">
 <title>Hello Analytics - A quickstart guide for JavaScript</title>
</head>
<body>

<button id="auth-button" hidden>Authorize</button>

<h1>Hello Analytics</h1>

<textarea cols="80" rows="20" id="query-output"></textarea>

<script>

 // Replace with your client ID from the developer console.
 var CLIENT_ID = '<YOUR_CLIENT_ID>';

 // Set authorized scope.
 var SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly'];


 function authorize(event) {
  // Handles the authorization flow.
  // `immediate` should be false when invoked from the button click.
  var useImmdiate = event ? false : true;
  var authData = {
   client_id: CLIENT_ID,
   scope: SCOPES,
   immediate: useImmdiate
  };

  gapi.auth.authorize(authData, function(response) {
   var authButton = document.getElementById('auth-button');
   if (response.error) {
    authButton.hidden = false;
   }
   else {
    authButton.hidden = true;
    queryAccounts();
   }
  });
 }


function queryAccounts() {
 // Load the Google Analytics client library.
 gapi.client.load('analytics', 'v3').then(function() {

  // Get a list of all Google Analytics accounts for this user
  gapi.client.analytics.management.accounts.list().then(handleAccounts);
 });
}


function handleAccounts(response) {
 // Handles the response from the accounts list method.
 if (response.result.items && response.result.items.length) {
  // Get the first Google Analytics account.
  var firstAccountId = response.result.items[0].id;

  // Query for properties.
  queryProperties(firstAccountId);
 } else {
  console.log('No accounts found for this user.');
 }
}


function queryProperties(accountId) {
 // Get a list of all the properties for the account.
 gapi.client.analytics.management.webproperties.list(
   {'accountId': accountId})
  .then(handleProperties)
  .then(null, function(err) {
   // Log any errors.
   console.log(err);
 });
}


function handleProperties(response) {
 // Handles the response from the webproperties list method.
 if (response.result.items && response.result.items.length) {

  // Get the first Google Analytics account
  var firstAccountId = response.result.items[0].accountId;

  // Get the first property ID
  var firstPropertyId = response.result.items[0].id;

  // Query for Views (Profiles).
  queryProfiles(firstAccountId, firstPropertyId);
 } else {
  console.log('No properties found for this user.');
 }
}


function queryProfiles(accountId, propertyId) {
 // Get a list of all Views (Profiles) for the first property
 // of the first Account.
 gapi.client.analytics.management.profiles.list({
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId
 })
 .then(handleProfiles)
 .then(null, function(err) {
   // Log any errors.
   console.log(err);
 });
}


function handleProfiles(response) {
 // Handles the response from the profiles list method.
 if (response.result.items && response.result.items.length) {
  // Get the first View (Profile) ID.
  var firstProfileId = response.result.items[0].id;

  // Query the Core Reporting API.
  queryCoreReportingApi(firstProfileId);
 } else {
  console.log('No views (profiles) found for this user.');
 }
}


function queryCoreReportingApi(profileId) {
 // Query the Core Reporting API for the number sessions for
 // the past seven days.
 gapi.client.analytics.data.ga.get({
  'ids': 'ga:' + profileId,
  'start-date': '7daysAgo',
  'end-date': 'today',
  'metrics': 'ga:sessions'
 })
 .then(function(response) {
  var formattedJson = JSON.stringify(response.result, null, 2);
  document.getElementById('query-output').value = formattedJson;
 })
 .then(null, function(err) {
   // Log any errors.
   console.log(err);
 });
}

 // Add an event listener to the 'auth-button'.
 document.getElementById('auth-button').addEventListener('click', authorize);
</script>

<script src="https://apis.google.com/js/client.js?onload=authorize"></script>

</body>
</html>

3. Adım: Örneği çalıştırın

Analytics API'yi etkinleştirdikten ve örnek kaynak kodunu ayarladıktan sonra örnek çalıştırılmaya hazır olur.

 1. HelloAnalytics.html öğesini web sunucunuzda yayınlayın ve tarayıcınızda sayfayı yükleyin.
 2. Yetkilendir düğmesini tıklayın ve Google Analytics'e erişim yetkisi verin.

Bu adımları tamamladığınızda örnek, yetkili kullanıcının ilk Google Analytics görünümünün (profilinin) adını ve son yedi gündeki oturum sayısını verir.

Yetkili Analytics hizmet nesnesiyle artık Management API referans belgelerinde bulunan tüm kod örneklerini çalıştırabilirsiniz. Örneğin, kodu accountSummaries.list yöntemini kullanacak şekilde değiştirmeyi deneyebilirsiniz.