Web Properties: get

Yetkilendirme gerektirir

Kullanıcının erişebildiği bir mülkü alır. Hemen deneyin veya bir örneğe göz atın.

Bu yöntem, standart parametrelere ek olarak parametreler tablosunda listelenen parametreleri destekler.

İstek

HTTP isteği

GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Web mülkünün alınacağı hesap kimliği.
webPropertyId string kimliğidir.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamlardan en az biriyle yetkilendirme gerekir (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit
https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly

İstek içeriği

Bu yöntemle bir istek gövdesi sağlamayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir management.webproperty kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/**
 * Example #1:
 * Requests a single property for the authorized user.
 */
try {
 Webproperty property = analytics.management.
   webproperties.get("12345", "UA-12345-1").execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println("There was a service error: "
   + e.getDetails().getCode() + " : "
   + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

// This request gets an existing property for the authorized user.
try {
 $property = $analytics->management_webproperties->get('123456',
   'UA-123456-1');

} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Web Property Developer Guide for details.


# This request gets an existing property.
try:
 property = analytics.management().webproperties().get(
   accountId='123456',
   webPropertyId='UA-123456-1').execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Web Property Developer Guide for details.
 */

/*
 * This request gets an existing property.
 */
function getProperty() {
 var request = gapi.client.analytics.management.webproperties.get({
  'accountId': '123456',
  'webPropertyId': 'UA-123456-1',
 });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}

Deneyin.

Canlı verilerde bu yöntemi çağırmak ve yanıtı görmek için aşağıdaki API Gezgini'ni kullanın. Alternatif olarak, bağımsız Gezgin'i deneyin.