Google Ads Links

Google Ads Bağlantıları koleksiyonu, bir Google Ads Bağlantısı kaynağı kümesidir. Bu kaynakların her biri, bir Google Ads hesabı ile web mülkü arasındaki bağlantıyı açıklar.

Bu kaynağa ilişkin yöntemlerin listesi için bu sayfanın sonuna bakın.

Kaynak temsilleri

Analytics varlığı Google Ads bağlantısı için JSON şablonu.

{
 "id": string,
 "kind": "analytics#entityAdWordsLink",
 "selfLink": string,
 "entity": {
  "webPropertyRef": {
   "id": string,
   "kind": "analytics#webPropertyRef",
   "href": string,
   "accountId": string,
   "internalWebPropertyId": string,
   "name": string
  }
 },
 "adWordsAccounts": [
  {
   "kind": "analytics#adWordsAccount",
   "customerId": string,
   "autoTaggingEnabled": boolean
  }
 ],
 "name": string,
 "profileIds": [
  string
 ]
}
Mülk adı Değer Açıklama Notlar
adWordsAccounts[] list Google Ads müşteri hesaplarının listesi. Bunlar MM hesabı olamaz. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir. Boş bırakılamaz. yazılabilir
adWordsAccounts[].autoTaggingEnabled boolean Doğru değerine ayarlandığında otomatik etiketleme Google Ads hesabında etkinleştirilirse doğru değerini döndürür. Ekleme işleminden sonra salt okunur.
adWordsAccounts[].customerId string Müşteri Kimliği. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir.
adWordsAccounts[].kind string Google Ads hesabının kaynak türü.
entity object Web mülkü bağlanıyor.
entity.webPropertyRef nested object
entity.webPropertyRef.accountId string Bu web mülkünün ait olduğu hesabın kimliği.
entity.webPropertyRef.href string Bu web mülkünün bağlantısı.
entity.webPropertyRef.id string UA-XXXXX-YY biçimindeki web mülkü kimliği.
entity.webPropertyRef.internalWebPropertyId string Bu web mülkü için dahili kimlik.
entity.webPropertyRef.kind string Analytics web mülkü referansı.
entity.webPropertyRef.name string Bu web mülkünün adı.
id string Varlık Google Ads bağlantı kimliği
kind string Varlık Google Ads bağlantısı için kaynak türü.
name string Bağlantının adı. Google Ads bağlantısı oluştururken bu alan gereklidir. yazılabilir
profileIds[] list Dize olarak gösterilen bağlı Görünümlerin (Profiller) kimlikleri.

Yöntemler

sil
Web mülkü-Google Ads bağlantısını siler.
al
Kullanıcının erişebildiği bir web mülkü-Google Ads bağlantısını döndürür.
ekle
webMülkü-Google Ads bağlantısı oluşturur.
list
Belirli bir web mülkü için webProperty-Google Ads bağlantılarını listeler.
yama
Mevcut bir webMülkü-Google Ads bağlantısını günceller. Bu yöntem yama semantiğini destekler.
güncelle
Mevcut bir webMülkü-Google Ads bağlantısını günceller.