Remarketing Audiences: insert

Yetkilendirme gerektirir

Yeni bir yeniden pazarlama kitlesi oluşturur. Örneğe göz atın

İstek

HTTP isteği

POST https://www.googleapis.com/analytics/v3/management/accounts/accountId/webproperties/webPropertyId/remarketingAudiences

Parametreler

Parametre adı Değer Açıklama
Yol parametreleri
accountId string Yeniden pazarlama kitlesinin oluşturulacağı hesap kimliği.
webPropertyId string Yeniden pazarlama kitlesinin oluşturulacağı web mülkü kimliği.

Yetkilendirme

Bu istek için aşağıdaki kapsamla yetkilendirme gerekiyor (kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında daha fazla bilgi edinin).

Kapsam
https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit

İstek içeriği

İstek gövdesinde bir Yeniden Pazarlama Kitleleri kaynağı sağlayın.

Yanıt

Başarılı olursa bu yöntem, yanıt gövdesinde bir Yeniden Pazarlama Kitleleri kaynağı döndürür.

Örnekler

Not: Bu yöntem için kullanıma sunulan kod örnekleri, desteklenen tüm programlama dillerini kapsamaz (Desteklenen dillerin listesi için istemci kitaplıkları sayfasını inceleyin).

Java

Java istemci kitaplığı'nı kullanmalıdır.

/*
 * This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
 */
LinkedForeignAccount linkedAdAccount = new LinkedForeignAccount();
linkedAdAccount.setType("ADWORDS_LINKS");
linkedAdAccount.setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
IncludeConditions includeConditions = new IncludeConditions();
includeConditions.setIsSmartList(false);
includeConditions.setMembershipDurationDays(30);
includeConditions.setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
includeConditions.setDaysToLookBack(30);

// Create the ExcludeConditions object.
ExcludeConditions excludeConditions = new ExcludeConditions();
excludeConditions.setExclusionDuration("PERMANENT");
excludeConditions.setSegment("sessions::condition::ga:city==London");

// Create the AudienceDefinition object.
StateBasedAudienceDefinition stateBasedAudienceDefinition = new StateBasedAudienceDefinition();
stateBasedAudienceDefinition.setIncludeConditions(includeConditions);
stateBasedAudienceDefinition.setExcludeConditions(excludeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
RemarketingAudience audience = new RemarketingAudience();
audience.setName("State Based Audience");
audience.setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
audience.setLinkedAdAccounts(Arrays.asList(linkedAdAccount));
audience.setAudienceType("STATE_BASED");
audience.setStateBasedAudienceDefinition(stateBasedAudienceDefinition);

try {
 analytics
   .management()
   .remarketingAudience()
   .insert(accountId, propertyId, audience)
   .execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println(
   "There was a service error: "
     + e.getDetails().getCode()
     + " : "
     + e.getDetails().getMessage());
}


/*
 * This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
 */

// Create the LinkedForeignAccount object.
LinkedForeignAccount linkedAdAccount = new LinkedForeignAccount();
linkedAdAccount.setType("ADWORDS_LINKS");
linkedAdAccount.setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
IncludeConditions includeConditions = new IncludeConditions();
includeConditions.setIsSmartList(false);
includeConditions.setMembershipDurationDays(30);
includeConditions.setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
includeConditions.setDaysToLookBack(7);

// Create the AudienceDefinition object.
AudienceDefinition simpleAudienceDefinition = new AudienceDefinition();
simpleAudienceDefinition.setIncludeConditions(includeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
RemarketingAudience audience = new RemarketingAudience();
audience.setName("Simple Audience");
audience.setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
audience.setLinkedAdAccounts(Arrays.asList(linkedAdAccount));
audience.setAudienceType("SIMPLE");
audience.setAudienceDefinition(simpleAudienceDefinition);

try {
 analytics
   .management()
   .remarketingAudience()
   .insert(accountId, propertyId, audience)
   .execute();
} catch (GoogleJsonResponseException e) {
 System.err.println(
   "There was a service error: "
     + e.getDetails().getCode()
     + " : "
     + e.getDetails().getMessage());
}

PHP

PHP istemci kitaplığını kullanır.

/*
 * This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
 */
Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount $linkedAdAccount = new Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount();
$linkedAdAccount->setType("ADWORDS_LINKS");
$linkedAdAccount->setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
Google_Service_Analytics_IncludeConditions $includeConditions = new Google_Service_Analytics_IncludeConditions();
$includeConditions->setIsSmartList(false);
$includeConditions->setMembershipDurationDays(30);
$includeConditions->setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
$includeConditions->setDaysToLookBack(30);

// Create the ExcludeConditions object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinitionExcludeConditions $excludeConditions = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinitionExcludeConditions();
$excludeConditions->setExclusionDuration("PERMANENT");
$excludeConditions->setSegment("sessions::condition::ga:city==London");

// Create the AudienceDefinition object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinition $stateBasedAudienceDefinition = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceStateBasedAudienceDefinition();
$stateBasedAudienceDefinition->setIncludeConditions($includeConditions);
$stateBasedAudienceDefinition->setExcludeConditions($excludeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudience $audience = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudience();
$audience->setName("State Based Audience");
$audience->setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
$audience->setLinkedAdAccounts(Arrays.asList($linkedAdAccount));
$audience->setAudienceType("STATE_BASED");
$audience->setStateBasedAudienceDefinition($stateBasedAudienceDefinition);

try {
 $analytics->management_remarketingAudience->insert($accountId, $propertyId, $audience);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}


/*
 * This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
 */

// Create the LinkedForeignAccount object.
Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount $linkedAdAccount = new Google_Service_Analytics_LinkedForeignAccount();
$linkedAdAccount->setType("ADWORDS_LINKS");
$linkedAdAccount->setLinkedAccountId(linkedAccountId);

// Create the IncludeConditions object.
Google_Service_Analytics_IncludeConditions $includeConditions = new Google_Service_Analytics_IncludeConditions();
$includeConditions->setIsSmartList(false);
$includeConditions->setMembershipDurationDays(30);
$includeConditions->setSegment("users::condition::ga:browser==Chrome");
$includeConditions->setDaysToLookBack(7);

// Create the AudienceDefinition object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceAudienceDefinition $simpleAudienceDefinition = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudienceAudienceDefinition();
$simpleAudienceDefinition->setIncludeConditions($includeConditions);

//Create the RemarketingAudience object.
Google_Service_Analytics_RemarketingAudience $audience = new Google_Service_Analytics_RemarketingAudience();
$audience->setName("Simple Audience");
$audience->setLinkedViews(Arrays.asList(viewId));
$audience->setLinkedAdAccounts(Arrays.asList($linkedAdAccount));
$audience->setAudienceType("SIMPLE");
$audience->setAudienceDefinition($simpleAudienceDefinition);

try {
 $analytics->management_remarketingAudience->insert($accountId, $propertyId, $audience);
} catch (apiServiceException $e) {
 print 'There was an Analytics API service error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();

} catch (apiException $e) {
 print 'There was a general API error '
   . $e->getCode() . ':' . $e->getMessage();
}

Python

Python istemci kitaplığını kullanır.

# Note: This code assumes you have an authorized Analytics service object.
# See the Remarketing Audiences Developer Guide for details.

# This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
try:
 response = analytics.management().remarketingAudience().insert(
   accountId=accountId,
   webPropertyId=propertyId,
   body={
    'name': 'State Based Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'STATE_BASED',
    'stateBasedAudienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'daysToLookBack': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome',
      'membershipDurationDays': 30,
      'isSmartList': False
     },
     'excludeConditions': {
      'exclusionDuration': 'PERMANENT',
      'segment': 'sessions::condition::ga:city==London'
     }
    }
   }
  ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

# This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
try:
 response = analytics.management().remarketingAudience().insert(
   accountId=accountId,
   webPropertyId=propertyId,
   body={
    'name': 'Simple Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'SIMPLE',
    'audienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'isSmartList': False,
      'daysToLookBack': 7,
      'membershipDurationDays': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome'
     }
    }
   }
  ).execute()

except TypeError, error:
 # Handle errors in constructing a query.
 print 'There was an error in constructing your query : %s' % error

except HttpError, error:
 # Handle API errors.
 print ('There was an API error : %s : %s' %
     (error.resp.status, error.resp.reason))

JavaScript

JavaScript istemci kitaplığını kullanır.

/**
 * Note: This code assumes you have an authorized Analytics client object.
 * See the Unsampled Reports Developer Guide for details.
 */

/**
 * This request creates a new STATE_BASED Remarketing Audience.
 */
function insertRemarketingAudience(accountId, propertyId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.insert(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
   'resource': {
    'name': 'State Based Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'STATE_BASED',
    'stateBasedAudienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'daysToLookBack': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome',
      'membershipDurationDays': 30,
      'isSmartList': False
     },
     'excludeConditions': {
      'exclusionDuration': 'PERMANENT',
      'segment': 'sessions::condition::ga:city==London'
     }
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { /* Handle the response. */ });
}


// This request creates a new SIMPLE Remarketing Audience.
function insertSIMPLEAudience(accountId, propertyId) {
 let request = gapi.client.analytics.management.remarketingAudience.insert(
  {
   'accountId': accountId,
   'webPropertyId': propertyId,
   'resource': {
    'name': 'Simple Audience',
    'linkedViews': [viewId],
    'linkedAdAccounts': [{
      'type': 'ADWORDS_LINKS',
      'linkedAccountId': linkedAccountId
    }],
    'audienceType': 'SIMPLE',
    'audienceDefinition': {
     'includeConditions': {
      'isSmartList': False,
      'daysToLookBack': 7,
      'membershipDurationDays': 30,
      'segment': 'users::condition::ga:browser==Chrome'
     }
    }
   }
  });
 request.execute(function (response) { // Handle the response. });
}