İstemci Kitaplıkları

Birçok popüler programlama dilinde sunulan Google API'leri İstemci Kitaplıkları, API'nın kullanımını kolaylaştırır.

Dile göre istemci kitaplıkları

Aşağıdaki tablolardaki ilk sütunda, her bir kitaplığın geliştirme aşaması (bazılarının erken aşamalarda olduğunu unutmayın) ve kitaplıkla ilgili dokümanların bağlantılarını gösterir. İkinci sütun, her kitaplık için mevcut örneklere bağlantı verir.

Belgeler Numuneler
Java için Google API istemci kitaplığı Java örnekleri
JavaScript için Google API İstemci Kitaplığı JavaScript örnekleri
.NET için Google API İstemci Kitaplığı .NET örnekleri
REST için Objective-C için Google API İstemci Kitaplığı Objective-C örnekleri
PHP () için Google API İstemci Kitaplığı PHP örnekleri
Python için Google API İstemci Kitaplığı Python örnekleri

Bu erken aşamadaki kitaplıklar da kullanılabilir:

Belgeler Numuneler
Dart için Google API'leri İstemci Kitaplıkları (beta) Dart örnekleri
Go için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Go örnekleri
Node.js için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Node.js örnekleri
Ruby için Google API İstemci Kitaplığı (alfa) Ruby örnekleri