Ứng dụng mẫu

Để bắt đầu, hãy làm theo quy trình làm việc Dùng thử Analytics cho Android. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng một ứng dụng mẫu đơn giản sử dụng Analytics.

Ngoài ra, hãy thử các ứng dụng mẫu sau trên GitHub: