Ứng dụng mẫu

Để bắt đầu, hãy làm theo quy trình Dùng thử Analytics dành cho Android. Quy trình này sẽ hướng dẫn bạn thông qua một ứng dụng mẫu đơn giản sử dụng Analytics.

Ngoài ra, hãy thử các ứng dụng mẫu sau trên GitHub: