Tài liệu này mô tả về một phiên bản cũ của SDK Android. Nếu bạn mới sử dụng Analytics, hãy sử dụng SDK mới nhất. Tìm hiểu thêm

Ứng dụng mẫu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Để bắt đầu, hãy làm theo quy trình làm việc Dùng thử Analytics cho Android. Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng một ứng dụng mẫu đơn giản sử dụng Analytics.

Ngoài ra, hãy thử các ứng dụng mẫu sau trên GitHub: