Özel Boyutlar ve Metrikler

Bu geliştirici kılavuzunda, özel boyutları ve metrikleri uygulamak amacıyla Android için Google Analytics SDK v4'ün nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Genel bakış

Burada şunları yapabilirsiniz:

Özel boyutlar ve metrikler iki alandan oluşur:

Alan adı Tür Açıklama
Dizin Integer Özel boyut veya metriğin dizini. Bu dizin 1 tabanlıdır.
Değer String Özel boyut veya metriğin değeri. Metrikler söz konusu olduğunda, metrik bir para birimi türüne yapılandırılmışsa tam sayı veya sabit ondalık sayı olarak ayrıştırılır.

Değerleri Ayarlama ve Gönderme

Özel boyut değeri ayarlamak ve göndermek için:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
  TrackerName.APP_TRACKER);
t.setScreenName("Home Screen");

// Send the custom dimension value with a screen view.
// Note that the value only needs to be sent once.
t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder()
  .setCustomDimension(1, "premiumUser")
  .build()
);

Özel boyut değerleri; ekran görüntülemeleri, etkinlikler, e-ticaret işlemleri, kullanıcı zamanları ve sosyal etkileşimler dahil olmak üzere tüm Google Analytics isabet türleriyle gönderilebilir. Özel boyutun tanımlanan kapsamı, işleme sırasında hangi isabetlerin boyut değeriyle ilişkilendirildiğini belirler.

Özel metrik değeri belirlemek ve göndermek için:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
  TrackerName.APP_TRACKER);
t.setScreenName("Home Screen");

// Send the custom dimension value with a screen view.
// Note that the value only needs to be sent once.
t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder()
  .setCustomMetric(1, 5)
  .build()
);

getTracker yöntemi ile ilgili ayrıntılar için Gelişmiş Yapılandırma bölümüne bakın.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu bölümde, özel boyutları veya metrikleri uygularken göz önünde bulundurulması gereken ek hususlar açıklanmaktadır.

Özel Boyutlar konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar

Kullanıcı ve Oturum Düzeyi Kapsamlarına Sahip Değerler Geçmiş İsabetlere Geçerlidir

 • Kullanıcı veya oturum düzeyinde kapsama sahip özel boyut değerleri, geçmiş isabetler dahil olmak üzere mevcut oturumdaki tüm isabetlere uygulanır. Oturum veya kullanıcı düzeyinde kapsama sahip bir özel boyut değerinin geçerli oturumdaki geçmiş isabetlere uygulanmasını istemiyorsanız değeri bir isabete uygulamadan önce yeni bir oturum başlatın.
 • Örneğin, üyelik türünü kullanıcı düzeyinde özel boyut olarak kullanıyorsanız ve bir kullanıcı oturumun ortasında üyeliğini yükseltiyorsa yeni özel boyut değerini ayarlamadan önce yeni bir oturum başlatmak isteyebilirsiniz. Bu, yükseltmeden önceki isabetlerin eski üyelik değeriyle, yeni isabetlerin ise yeni değerle ilişkilendirilir.

Özel Boyutlar ve Görünüm (Profil) Filtreleri

 • Kullanıcı veya oturum düzeyinde özel boyut değerleri, birlikte gönderildikleri isabet bir görünümden (profilden) filtrelenmiş olsa bile mevcut ve/veya gelecek oturumlardaki tüm isabetlere uygulanmaya devam eder.
 • Özel boyut değerine göre filtre uygularken, isabetler söz konusu özel boyut değerinin kapsamına göre filtrelenir. Verileriniz işlendiğinde filtrelerin ve özel boyut değerlerinin nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel Metriklerle ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

Özel Metrik Değerleri Raporlarda Toplanır

 • Özel metrik değerleri, Google Analytics'teki diğer önceden tanımlanmış metrikler gibi raporlarda toplanır. Bunun sonucunda, raporlarınızda metriğin toplamını artırmak için 1 değerinde bir özel metrik değeri ayarlarsınız.

Özel Metrikler ve Görünüm (Profil) Filtreleri

Otomatik Ekran Ölçümü ile Değer Belirleme

 • Otomatik ekran ölçümü aracılığıyla gönderilen bir ekran görünümüne özel boyut değeri uygulamak için onStart() sırasında activityStart() çağrılmadan önceki değeri ayarlayın. onStart() yürütüldüğünde değerin bilinmediği durumlarda, bunun yerine manuel ekran ölçümü önerilir.

Kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) değer olarak göndermeyin

 • Google Analytics Hizmet Şartları, kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) Google Analytics sunucularına gönderilmesini yasaklamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Şartları'na başvurun.