Özel Boyutlar ve Metrikler

Bu geliştirici kılavuzunda, özel boyutları ve metrikleri uygulamak için Android için Google Analytics SDK v4'ün nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Genel bakış

Buradan:

Özel boyutlar ve metrikler iki alandan oluşur:

Alan adı Tür Açıklama
Dizin Integer Özel boyut veya metriğin dizini. Bu dizin 1 tabanlıdır.
Değer String Özel boyut veya metriğin değeri. Bu durumda, metrik bir para birimi türüne yapılandırılmışsa, metrikler tam sayı veya sabit nokta ondalık değeri olarak ayrıştırılır.

Değerleri Ayarlama ve Gönderme

Özel boyut değeri ayarlamak ve göndermek için:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
  TrackerName.APP_TRACKER);
t.setScreenName("Home Screen");

// Send the custom dimension value with a screen view.
// Note that the value only needs to be sent once.
t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder()
  .setCustomDimension(1, "premiumUser")
  .build()
);

Özel boyut değerleri; ekran görüntülenme, etkinlik, e-ticaret işlemleri, kullanıcı zamanlamaları ve sosyal medya etkileşimleri gibi tüm Google Analytics isabet türleriyle gönderilebilir. Özel boyutun tanımlanan kapsamı, işleme sırasında hangi isabetlerin boyut değeriyle ilişkilendirildiğini belirler.

Özel metrik değeri ayarlamak ve göndermek için:

// Get tracker.
Tracker t = ((AnalyticsSampleApp) getActivity().getApplication()).getTracker(
  TrackerName.APP_TRACKER);
t.setScreenName("Home Screen");

// Send the custom dimension value with a screen view.
// Note that the value only needs to be sent once.
t.send(new HitBuilders.ScreenViewBuilder()
  .setCustomMetric(1, 5)
  .build()
);

getTracker yöntemiyle ilgili ayrıntılı bilgi için Gelişmiş Yapılandırma konusuna bakın.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu bölümde, özel boyutlar veya metrikler uygulanırken göz önünde bulundurulması gereken ek noktalar özetlenmektedir.

Özel Boyutlar için dikkat edilmesi gereken noktalar

Kullanıcı ve Oturum Düzeyi Kapsamlarına Sahip Değerler Geçmiş İsabetler için geçerlidir

 • Kullanıcı veya oturum düzeyinde kapsama sahip özel boyut değerleri, geçmiş isabetler de dahil olmak üzere mevcut oturumdaki tüm isabetlere uygulanır. Oturum veya kullanıcı düzeyinde kapsama sahip bir özel boyut değerinin geçerli oturumdaki geçmiş isabetlere uygulanmasını istemiyorsanız değeri bir isabete uygulamadan önce yeni bir oturum başlatın.
 • Örneğin, üyelik türünü kullanıcı düzeyinde özel boyut olarak kullanıyorsanız ve bir kullanıcı oturumun ortasında üyeliğini yükseltirse yeni özel boyut değerini ayarlamadan önce yeni bir oturum başlatmak isteyebilirsiniz. Böylece, yeni sürüme geçme işleminden önceki isabetler eski üyelik değeriyle, yeni isabetler ise yeni değerle ilişkilendirilir.

Özel Boyutlar ve Görünüm (Profil) Filtreleri

 • Kullanıcı veya oturum düzeyinde özel boyut değerleri, gönderildikleri isabet bir görünümden (profilden) filtre uygulansa bile mevcut ve/veya gelecekteki oturumlarda bulunan tüm isabetlere uygulanmaya devam eder.
 • Özel boyut değerine filtre uygulanırken, isabetler söz konusu özel boyut değerinin kapsamına göre filtrelenir. Verileriniz işlenirken filtrelerin ve özel boyut değerlerinin nasıl etkileşimde bulunduğu hakkında daha fazla bilgi edinin.

Özel Metrikler için dikkat edilmesi gereken noktalar

Özel Metrik Değerleri Raporlarda Toplanır

 • Özel metrik değerleri, Google Analytics'teki diğer önceden tanımlanmış metrikler gibi raporlarda toplanır. Bu nedenle, raporlarınızdaki metrik toplamını artırmak için 1 şeklinde bir özel metrik değeri belirlersiniz.

Özel Metrikler ve Görünüm (Profil) Filtreleri

Otomatik Ekran Ölçümüyle Değerleri Ayarlama

 • Otomatik ekran ölçümü aracılığıyla gönderilen ekran görüntülenme sayısına özel boyut değeri uygulamak için değeri, onStart() sırasında activityStart() çağrılmadan önce ayarlayın. onStart() yürütülürken değerin bilinmediği durumlarda bunun yerine manuel ekran ölçümünün önerildiğini unutmayın.

Kimliği tanımlayabilecek bilgileri (PII) değer olarak gönderme

 • Google Analytics Hizmet Şartları, kimliği tanımlayabilecek bilgilerin (PII) Google Analytics sunucularına gönderilmesini yasaklar. Daha fazla bilgi için lütfen Hizmet Şartları'nı inceleyin.