Nhận trợ giúp

Nếu không thể tìm thấy thông tin mình cần trong tài liệu hoặc gặp một vấn đề cụ thể cần được giải quyết, trang này sẽ giúp bạn tìm được nơi phù hợp nhất để trả lời các câu hỏi của mình.

Đặt câu hỏi

  • Stack Overflow: google-analytics-api
  • Diễn đàn dành cho nhà phát triển: analytics.js Developer Forum

    Lưu ý: Nhóm này bị đóng đối với các chủ đề và câu trả lời mới; bạn vẫn có thể tìm kiếm những câu trả lời trước đó.

Tài nguyên cho người không phải nhà phát triển

Nếu bạn muốn mở rộng và tuỳ chỉnh Google Analytics nhưng không có tài nguyên phát triển, hãy truy cập Đối tác Google Marketing Platform để tìm hiểu về các đối tác mở rộng và tích hợp với Google Marketing Platform.

Để biết thông tin chung về các tính năng của Google Analytics, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Analytics.