Việc sử dụng cookie Google Analytics trên trang web

Tài liệu này mô tả cách Google Analytics sử dụng cookie để đo lường lượt tương tác của người dùng trên trang web.

Tổng quan

Google Analytics là một công cụ đơn giản và dễ sử dụng, giúp chủ sở hữu trang web đo lường cách người dùng tương tác với nội dung trên trang web. Khi người dùng di chuyển giữa các trang web, Google Analytics sẽ cung cấp cho chủ sở hữu thẻ JavaScript (thư viện) của chủ sở hữu trang web để ghi lại thông tin về trang mà người dùng đã xem, ví dụ như URL của trang.

Thư viện JavaScript của Google Analytics sử dụng cookie HTTP để "ghi nhớ" những hoạt động mà người dùng đã thực hiện trên các trang trước đó / lượt tương tác với trang web.

Google Analytics hỗ trợ 3 thư viện JavaScript (thẻ) để đo lường mức sử dụng trang web: gtag.js, analytics.jsga.js. Các mục sau đây mô tả cách mỗi thư viện sử dụng cookie cho Universal AnalyticsGoogle Analytics 4 (nếu có).

Đối với Google Analytics 4, thư viện JavaScript gtag.js sử dụng cookie của bên thứ nhất để:

 • Phân biệt người dùng riêng biệt
 • Phân biệt các phiên cho người dùng

Khi sử dụng đoạn mã JavaScript được đề xuất, hãy đặt cookie ở cấp miền cao nhất có thể. Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là blog.example.co.uk, thì gtag.js sẽ đặt miền cookie thành .example.co.uk. Việc đặt cookie trên miền cấp cao nhất có thể cho phép quá trình đo lường diễn ra trên các miền con mà không cần thêm bất kỳ cấu hình nào.

gtag.js đặt các cookie sau:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
_ga 2 năm Dùng để phân biệt người dùng.
_ga_<container-id> 2 năm Dùng để duy trì trạng thái phiên.

Tuỳ chỉnh

Hãy đọc bài viết Cookie và hướng dẫn nhận dạng người dùng (GA4) gtag.js để tìm hiểu cách tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt mặc định này bằng gtag.js.

Bạn có thể sử dụng thư viện JavaScript analytics.js hoặc thư viện JavaScript gtag.js cho Universal Analytics. Trong cả hai trường hợp, thư viện đều sử dụng cookie của bên thứ nhất để:

 • Phân biệt người dùng riêng biệt
 • Điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu

Khi sử dụng đoạn mã JavaScript được đề xuất, hãy đặt cookie ở cấp miền cao nhất có thể. Ví dụ: nếu địa chỉ trang web của bạn là blog.example.co.uk, thì analytics.js và gtag.js sẽ đặt miền cookie thành .example.co.uk. Việc đặt cookie trên miền cấp cao nhất có thể cho phép quá trình đo lường diễn ra trên các miền con mà không cần thêm bất kỳ cấu hình nào.

gtag.js và analytics.js đã đặt các cookie sau:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
_ga 2 năm Dùng để phân biệt người dùng.
_gid 24 giờ Dùng để phân biệt người dùng.
_gat 1 phút Dùng để điều tiết tỷ lệ yêu cầu. Nếu Google Analytics được triển khai thông qua Trình quản lý thẻ của Google, thì cookie này sẽ được đặt tên là _dc_gtm_<property- id>.
AMP_TOKEN 30 giây đến 1 năm Chứa mã thông báo có thể dùng để truy xuất Mã ứng dụng khách qua dịch vụ Mã ứng dụng khách AMP. Các giá trị có thể khác cho biết lựa chọn không tham gia, yêu cầu đang tiến hành hoặc lỗi khi truy xuất Mã ứng dụng khách qua dịch vụ Mã ứng dụng khách AMP.
_gac_<property-id> 90 ngày Chứa thông tin liên quan đến chiến dịch cho người dùng. Nếu bạn đã liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads, thì các thẻ chuyển đổi trên trang web của Google Ads sẽ đọc cookie này trừ phi bạn chọn không sử dụng. Tìm hiểu thêm.

Tuỳ chỉnh

Hãy đọc bài viết về Cookie và hướng dẫn nhận dạng người dùng (Universal Analytics) cho gtag.js để tìm hiểu cách tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt mặc định này bằng gtag.js.

Hãy đọc Hướng dẫn cho nhà phát triển về Miền và cookie analytics.js để tìm hiểu tất cả các cách bạn có thể tuỳ chỉnh các chế độ cài đặt mặc định này bằng analytics.js.

Hãy đọc tài liệu Bảo mật và quyền riêng tư trong Universal Analytics để biết thêm thông tin về Universal Analytics và cookie.

Thư viện JavaScript ga.js sử dụng cookie của bên thứ nhất để:

 • Xác định miền cần đo lường
 • Phân biệt người dùng riêng biệt
 • Điều chỉnh tỷ lệ yêu cầu
 • Ghi nhớ số lượng và thời gian của các lượt truy cập trước đó
 • Ghi nhớ thông tin nguồn lưu lượng truy cập
 • Xác định điểm bắt đầu và kết thúc phiên
 • Ghi nhớ giá trị của biến tùy chỉnh cấp khách truy cập

Theo mặc định, thư viện này đặt cookie trên miền được chỉ định trong thuộc tính trình duyệt document.host và đặt đường dẫn cookie về cấp độ gốc (/). Thư viện này đặt các cookie sau:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
__utma 2 năm kể từ khi thiết lập/cập nhật Dùng để phân biệt người dùng và phiên hoạt động. Cookie được tạo khi thư viện JavaScript thực thi và hiện không có cookie __utma nào. Cookie này được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.
__utmt 10 phút Dùng để điều tiết tỷ lệ yêu cầu.
__utmb 30 phút kể từ khi đặt/cập nhật Được dùng để xác định phiên/lượt truy cập mới. Cookie được tạo khi thư viện JavaScript thực thi và hiện không có cookie __utmb nào. Cookie này được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.
__utmc Kết thúc phiên duyệt web Không được sử dụng trong ga.js. Đặt để có khả năng tương tác với urchin.js. Trước đây, cookie này hoạt động cùng với cookie __utmb để xác định xem người dùng có tham gia một phiên/lượt truy cập mới hay không.
__utmz 6 tháng kể từ khi đặt/cập nhật Lưu trữ nguồn lưu lượng truy cập hoặc chiến dịch giải thích cách người dùng truy cập vào trang web của bạn. Cookie được tạo khi thư viện JavaScript thực thi và được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.
__utmv 2 năm kể từ khi thiết lập/cập nhật Dùng để lưu trữ dữ liệu biến tùy chỉnh cấp khách truy cập. Cookie này được tạo khi nhà phát triển sử dụng phương thức _setCustomVar có biến tuỳ chỉnh cấp khách truy cập. Cookie này cũng được dùng cho phương thức _setVar không dùng nữa. Cookie này được cập nhật mỗi khi dữ liệu được gửi đến Google Analytics.

Tuỳ chỉnh

Bạn có thể sử dụng các phương thức sau để tuỳ chỉnh cách đặt cookie:

 • _setDomainName – Thiết lập miền mà tất cả cookie sẽ được đặt.
 • _setCookiePath – Thiết lập đường dẫn mà tất cả cookie sẽ được đặt.
 • _setVisitorCookieTimeout – Đặt thời hạn của cookie khách truy cập Google Analytics tính bằng mili giây.
 • _setSessionCookieTimeout – Đặt thời gian chờ mới của cookie của phiên tính bằng mili giây.
 • _setCampaignCookieTimeout – Đặt thời gian hết hạn cookie của chiến dịch tính bằng mili giây.
 • _storeGac – Truyền vào false để tắt cookie GAC. Mặc định là true

Hãy đọc hướng dẫn Theo dõi nhiều miền để tìm hiểu cách định cấu hình ga.js nhằm đo lường tương tác của người dùng trên các tên miền.

Trước đây, Google Analytics cung cấp một thư viện đo lường JavaScript có tên là urchin.js. Khi thư viện ga.js mới hơn ra mắt, các nhà phát triển nên chuyển sang thư viện mới. Đối với các trang web chưa hoàn tất quá trình di chuyển, urchin.js sẽ đặt cookie giống hệt như cookie được đặt trong ga.js. Hãy đọc phần về việc sử dụng cookie ga.js ở trên để biết thêm thông tin chi tiết.

Đối với những khách hàng đang sử dụng các tính năng dành cho Nhà quảng cáo hiển thị hình ảnh của Google Analytics, chẳng hạn như tái tiếp thị, cookie DoubleClick của bên thứ ba sẽ được dùng cùng với các cookie khác được mô tả trong tài liệu này chỉ cho các tính năng này. Để biết thêm thông tin về cookie này, hãy truy cập vào mục Câu hỏi thường gặp về quyền riêng tư trong quảng cáo của Google.

Đối với các trang web sử dụng thử nghiệm nội dung của Google Analytics, các cookie sau được dùng cho các tính năng này cùng với các cookie khác được mô tả trong tài liệu này:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
__utmx 18 tháng Dùng để xác định việc người dùng có được đưa vào thử nghiệm hay không.
__utmxx 18 tháng Dùng để xác định thời gian hết hạn thử nghiệm mà một người dùng đã được đưa vào.

Đối với các trang web sử dụng Tối ưu hóa, các cookie sau đây được dùng cùng với các cookie khác được mô tả trong tài liệu này:

Tên cookie Thời gian hết hạn mặc định Nội dung mô tả
_gaexp Phụ thuộc vào thời lượng thử nghiệm, nhưng thường là 90 ngày. Dùng để xác định việc người dùng có được đưa vào thử nghiệm hay không và thời điểm hết hạn thử nghiệm mà người dùng được đưa vào.
_opt_awcid 24 giờ Dùng cho những chiến dịch được liên kết với mã khách hàng Google Ads.
_opt_awmid 24 giờ Dùng cho những chiến dịch được liên kết với mã chiến dịch trên Google Ads.
_opt_awgid 24 giờ Dùng cho những chiến dịch được liên kết với Mã nhóm quảng cáo trên Google Ads
_opt_awkid 24 giờ Được sử dụng cho các chiến dịch được liên kết với Mã tiêu chí Google Ads
_opt_utmc 24 giờ Lưu trữ tham số truy vấn utm_campaign gần đây nhất.
_opt_expid 10 giây Cookie này được tạo khi chạy thử nghiệm chuyển hướng. Tệp này lưu trữ mã thử nghiệm, mã biến thể và đường liên kết giới thiệu đến trang đang được chuyển hướng.