Cộng đồng và thông tin cập nhật

Chào mừng bạn đến với cộng đồng nhà phát triển Google Analytics! Hãy sử dụng những tài nguyên này để tìm hiểu về tính năng và thông tin cập nhật mới, kết nối với các nhà phát triển khác cũng như để đặt và trả lời các câu hỏi về cách làm việc với các API Google Analytics.

Thông báo về API

Chúng tôi cập nhật các API Google Analytics theo định kỳ để cung cấp các tính năng mới và sửa chữa các khiếm khuyết được phát hiện trong các phiên bản trước.

Luôn cập nhật những thay đổi mới nhất bằng cách tham gia Analytics API Thông báo cho Google Group.

Bạn cũng có thể đăng ký bất kỳ nhật ký thay đổi nào của chúng tôi:

Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi

Stack Overflow là nơi tốt nhất để nhà phát triển đặt và trả lời câu hỏi về Google Analytics. Nhóm Google Analytics và Chuyên gia nhà phát triển thường xuyên theo dõi Stack Overflow để trả lời các câu hỏi và đề xuất giải pháp. Theo dõi các thẻ của chúng tôi: google-analyticsgoogle-analytics-api.

Báo cáo vấn đề

Công cụ theo dõi lỗi của Google Analytics là nơi bạn có thể báo cáo và theo dõi các vấn đề cũng như yêu cầu về tính năng cho các thành phần nhà phát triển của Google Analytics.

Xã hội

Theo dõi chúng tôi trên Twitter và đăng ký blog của Google Analytics để nhận các thông báo về sản phẩm, các phương pháp hay nhất, câu chuyện của nhà phát triển và nhiều nội dung khác.

Tham gia máy chủ Discord của Google Analytics 4.