Limity wykorzystania

batchGet

W tej wersji interfejsu Google AMP URL API domyślnie obowiązuje limit dziesięciu zapytań na 100 sekund. Interfejs API jest obecnie bezpłatny (patrz Ceny).

W przypadku metody batchGet domyślny limit wynosi 50 adresów URL AMP przy każdym jej wywołaniu.

update-cache

W przypadku żądania update-cache wartość domyślna to dziesięć żądań na sekundę do danej nazwy hosta.