Accelerated Mobile Pages (AMP) URL API

Pobiera listę adresów URL AMP (i odpowiednich adresów URL AMP Cache) dla danej listy publicznych adresów URL.

Usługa: acceleratedmobilepageurl.googleapis.com

Wszystkie identyfikatory URI wymienione poniżej odnoszą się do elementu https://acceleratedmobilepageurl.googleapis.com

Ta usługa dostarcza następujący dokument opisujący interfejs API:

Kolekcja: v1.ampUrls

Metody
batchGet POST /v1/ampUrls:batchGet
Zwraca adresy URL AMP i odpowiednie adresy URL z AMP Cache.