Şema

Gelişmiş Aktif Görüntüleme metrikleri şeması

viewability_metrics
enabled_count Aktif Görüntüleme etkinse 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Aktif Görüntüleme etkin durumdayken toplam gösterim sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
mrc_viewable_impressions MRC standardını temel alan görüntülenebilirlik metrikleri. Yani bir video reklamın kesintisiz 2 saniye oynatılarak ekranda %50 piksel olarak mı yoksa bir görüntülü reklamın kesintisiz 1 saniye boyunca ekranda %50 piksel olarak mı gösterildiği.

measurable_count MRC görüntülenebilirliği ölçülebiliyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. MRC görüntülenebilirliğinin ölçülebildiği durumlarda toplam gösterim sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
viewable_count Gösterim MRC standardını karşılıyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. MRC görüntülenebilirlik standardını karşılayan gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
time_on_screen MRC standardında belirtildiği şekilde, görüntülenebilir gösterimler için ekranda geçirilen toplam süreyi ölçer. Bu metrikteki ölçülebilir gösterim sayısı, MRC görüntülenebilirlik eşiğini karşılamayan gösterimler için sıfırdır.

measurable_count Ekranda görünme süresi ölçülebiliyor ve MRC görüntülenebilirlik standardı karşılanıyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Ekranda görünme süresinin ölçülebildiği ve MRC görüntülenebilirlik standardının karşılandığı durumlarda toplam gösterim sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
msec MRC görüntülenebilirlik standardını karşılayan gösterimler için milisaniye cinsinden görünür (en az %50'si ekranda) izlenme süresi.
mrc_cross_media_viewable_impressions (yalnızca video) Ekranda %100'ü 2 saniye boyunca oynatılan video reklamları ölçer.

measurable_count Ortamlar arası MRC görüntülenebilirliği ölçülebiliyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Ortamlar arası MRC görüntülenebilirliğinin ölçülebildiği durumlarda toplam gösterim sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
viewable_count Gösterim ortamlar arası MRC görüntülenebilirlik standardını karşılıyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Ortamlar arası MRC görüntülenebilirlik standardını karşılayan gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
groupm_viewable_impressions (yalnızca video) En az 15 saniye veya reklam süresinin %50'si (hangisi daha kısaysa) boyunca oynatıldığında ses düzeyi %0'ın üzerinde olan ve ekranda %100 piksel oynatılan video reklamları ölçer.

measurable_count GroupM görüntülenebilirliği ölçülebiliyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. GroupM görüntülenebilirliğinin ölçülebildiği durumlarda toplam gösterim sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
viewable_count Gösterim GroupM standardını karşılıyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. GroupM standardını karşılayan gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
groupm_trueview_viewable_impressions (yalnızca video) groupm_viewable_impressions özelliğine benzer ancak ölçülebilirlik için ek oynatma süresi koşulu vardır.

Gösterimlerin, GroupM TrueView olarak ölçülebilir kabul edilmesi için GroupM ölçülebilirliğine ek olarak 15 saniye veya sürenin %50'si olan GroupM eşiğine ulaşması gerekir.

measurable_count GroupM görüntülenebilirliği ölçülebiliyorsa ve gösterim GroupM oynatma eşiğine ulaşmışsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. GroupM görüntülenebilirliğinin ölçülebildiği durumlarda GroupM oynatma eşiğine ulaşmış gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
viewable_count Gösterim GroupM standardını karşılıyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. GroupM standardını karşılayan gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
active_view_plus_metrics (yalnızca video) Ortak bir ölçülebilir paydaya sahip çeşitli görüntülenebilirlik metriklerini (çeyrekler dahil) ölçer.

measurable_count Aktif Görüntüleme Plus metrikleri ölçülebiliyorsa 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Aktif Görüntüleme Plus metriklerinin ölçülebildiği toplam gösterim sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
audible_count Gösterim, oynatma sırasında herhangi bir noktada sesli ise (ses düzeyi %0'ın üzerinde) ise 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Sesli gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
audible_watchtime_msec Toplam sesli (ses düzeyi %0'ın üzerinde) izlenme süresi (milisaniye cinsinden).
viewable_10_sec_count Gösterim en az 10 saniye boyunca (kümülatif) en az %50 görüntü alanıyla ekranda göründüyse 1, aksi takdirde 0 değerini alır. 10 saniyelik görüntülenebilir gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
watchtime_msec Milisaniye cinsinden toplam izlenme süresi.

Not: Bu boyut, yalnızca Ads Data Hub Aktif Görüntüleme metriklerini ölçebildiğinde doldurulduğundan Google Ads'de bildirilen değerden farklı olabilir.

ad_duration_msec Milisaniye cinsinden toplam reklam süresi.
visible_watchtime_msec Saniye cinsinden toplam görülebilen (en az %50'si ekranda) izlenme süresi.
fully_visible_watchtime_msec Milisaniye cinsinden toplam tamamen görülebilen (%100'ü ekranda) izlenme süresi.
audible_and_visible_watchtime_msec Milisaniye cinsinden toplam sesli (ses düzeyi %0'ın üzerinde) ve görünür (en az %50'si ekranda) izlenme süresi.
audible_and_fully_visible_watchtime_msec Milisaniye cinsinden toplam sesli (ses düzeyi %0'ın üzerinde) ve tamamen görülebilen (%100'ü ekranda) izlenme süresi.
fullscreen_count Gösterim oynatma sırasında herhangi bir noktada tam ekran olarak görüntülendiyse 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Tam ekran görüntülenen gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.

Bu sayının yalnızca normal/tam ekran durumu arasında geçiş yapmayı sağlayan YT platformlarında yükseldiğini unutmayın. Her zaman tam ekranda olan YT Platformları (YouTube CTV Uygulamaları gibi) 0 olarak görünür.

background_count Gösterim oynatma sırasında herhangi bir noktada arka planda görüntülendiyse 1, aksi takdirde 0 değerini alır. Arka planda görüntülenen gösterimlerin toplam sayısını elde etmek için bu alanın toplamını alın.
{start, q1, q2, q3, q4}.reached Bu noktaya ulaşan gösterimlerin sayısı.
{start, q1, q2, q3, q4}.visible Bu noktada ekranda en az %50'si olan gösterimlerin sayısı.
{start, q1, q2, q3, q4}.audible Bu noktada sesli olan gösterimlerin sayısı (ses düzeyi %0'ın üzerinde).
{start, q1, q2, q3, q4}.audible_and_visible Bu noktada sesli (ses düzeyi %0'ın üzerinde) ve %50'si ekranda olan gösterimlerin sayısı.

Taşıma şeması

Aşağıdaki tabloda, kullanımdan kaldırılan Aktif Görüntüleme metrikleri ve bunların yerini alan metrikler eşleştirilmektedir.

Kullanımdan kaldırılan ve yeni Aktif Görüntüleme metrikleri
num_active_view_eligible_impression enabled_count
num_active_view_measurable_impression mrc_viewable_impressions.measurable_count
num_active_view_viewable_impression mrc_viewable_impressions.viewable_count
active_view.view_state Anlamı, Value alanına göre değişir

Value = 3 mrc_viewable_impressions.measurable_count
Value = 4 mrc_viewable_impressions.viewable_count
Value = 5 groupm_viewable_impressions.measurable_count