Schéma

Schéma pokročilých metrik Active View

viewability_metrics
enabled_count 1 v případě, že je řešení Active View zapnuté, jinak 0. Celkový počet zobrazení při zapnutém Active View spočítáte jako sumu tohoto pole.
mrc_viewable_impressions Metriky viditelnosti založené na standardu MRC. U videoreklamy to znamená, že musí být během přehrávání alespoň po 2 po sobě jdoucí sekundy na obrazovce viditelných 50 % pixelů videa. U obsahové reklamy musí být alespoň po 1 sekundu na obrazovce vidět 50 % jeho pixelů.

measurable_count 1 v případě, že se podařilo změřit viditelnost podle MRC, jinak 0. Celkový počet zobrazení, u nichž se podařilo změřit viditelnost podle MRC, spočítáte jako sumu tohoto pole.
viewable_count 1 v případě, že zobrazení vyhovělo standardu MRC, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která vyhověla standardu MRC, spočítáte jako sumu tohoto pole.
time_on_screen Měří celkový čas na obrazovce pro viditelná zobrazení určená podle standardu MRC. U zobrazení, která limitu viditelnosti MRC nevyhověla, je počet měřitelných položek v této metrice nulový.

measurable_count 1 v případě, že se podařilo změřit dobu na obrazovce a zobrazení vyhovělo standardu MRC, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která vyhověla standardu MRC a podařilo se u nich změřit dobu na obrazovce, spočítáte jako sumu tohoto pole.
msec Viditelná (alespoň 50 % je na obrazovce) celková doba sledování u zobrazení, která splnila standard viditelnosti MRC (v milisekundách).
mrc_cross_media_viewable_impressions (pouze video) Měří videoreklamy, které byly alespoň po 2 po sobě jdoucí sekundy celé na obrazovce.

measurable_count 1 v případě, že se podařilo změřit viditelnost napříč médii podle MRC, jinak 0. Celkový počet zobrazení, u nichž se podařilo změřit viditelnost napříč médii podle MRC spočítáte jako sumu tohoto pole.
viewable_count 1 v případě, že zobrazení vyhovělo standardu MRC pro měření viditelnosti napříč médii, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která vyhověla standardu MRC pro měření viditelnosti napříč médii, spočítáte jako sumu tohoto pole.
groupm_viewable_impressions (pouze video) Měří videoreklamy, které se přehrávaly se 100 % pixelů na obrazovce a nenulovou hlasitostí po dobu 15 sekund nebo 50 % délky reklamy podle toho, co je kratší.

measurable_count 1 v případě, že se podařilo změřit viditelnost podle pravidel GroupM, jinak 0. Celkový počet zobrazení, u nichž se podařilo změřit viditelnost podle pravidel GroupM, spočítáte jako sumu tohoto pole.
viewable_count 1 v případě, že zobrazení vyhovělo standardu GroupM, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která vyhověla standardu GroupM, spočítáte jako sumu tohoto pole.
groupm_trueview_viewable_impressions (pouze video) Podobné jako groupm_viewable_impressions, měřitelnost však vyžaduje splnění dalšího požadavku na dobu přehrávání.

Aby bylo zobrazení měřitelné jako GroupM TrueView, musí kromě měřitelnosti podle GroupM dosáhnout limitu stanoveného standardem GroupM, tedy 15 sekund nebo 50 % délky reklamy.

measurable_count 1 v případě, že se podařilo změřit viditelnost podle GroupM a zobrazení dosáhlo limitu pro přehrání podle GroupM, jinak 0. Celkový počet zobrazení, u nichž se podařilo změřit viditelnost podle GroupM a která dosáhla limitu pro přehrání podle GroupM, spočítáte jako sumu tohoto pole.
viewable_count 1 v případě, že zobrazení vyhovělo standardu GroupM, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která vyhověla standardu GroupM, spočítáte jako sumu tohoto pole.
active_view_plus_metrics (pouze video) Měří různé metriky viditelnosti (včetně kvartilů), které sdílejí společný standard měřitelnosti.

measurable_count 1 v případě, že se podařilo změřit metriky Active View Plus, jinak 0. Celkový počet zobrazení, u nichž se podařilo změřit metriky Active View Plus, spočítáte jako sumu tohoto pole.
audible_count 1 v případě, že bylo toto zobrazení slyšitelné (mělo někdy během přehrání hlasitost > 0 %), jinak 0. Celkový počet slyšitelných zobrazení spočítáte jako sumu tohoto pole.
audible_watchtime_msec Celková doba sledování, po kterou byla reklama slyšitelná (hlasitost > 0 %), v milisekundách.
viewable_10_sec_count 1 v případě, že bylo toto zobrazení celkově alespoň 10 sekund nejméně z 50 % na obrazovce, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která byla 10 sekund viditelná, spočítáte jako sumu tohoto pole.
watchtime_msec Celková doba sledování v milisekundách.

Poznámka: Tato hodnota se může lišit od hodnoty uvedené v Google Ads. Je totiž vyplněna pouze v případě, kdy je služba Ads Data Hub schopna změřit metriky Active View.

ad_duration_msec Celková doba trvání reklamy v milisekundách.
visible_watchtime_msec Celková doba sledování, po kterou byla reklama viditelná (alespoň z 50 % na obrazovce), v milisekundách.
fully_visible_watchtime_msec Celková doba sledování při plné viditelnosti (100 % na obrazovce) v milisekundách.
audible_and_visible_watchtime_msec Celková doba sledování, po kterou byla reklama slyšitelná (hlasitost > 0 %) a viditelná (alespoň z 50 % na obrazovce) v milisekundách.
audible_and_fully_visible_watchtime_msec Celková doba sledování, po kterou byla reklama slyšitelná (hlasitost > 0 %) a plně viditelná (100 % na obrazovce) v milisekundách.
fullscreen_count 1 v případě, že bylo zobrazení někdy během přehrávání zobrazeno na celé obrazovce, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která byla někdy během přehrávání na celé obrazovce, spočítáte jako sumu tohoto pole.

Toto počítadlo se přičítá pouze na platformách YouTube, které mají přepínač mezi normálním stavem a zobrazením na celé obrazovce. Platformy YouTube, které jsou na celé obrazovce vždy (například aplikace YouTube pro televize připojené k internetu), zde budou uvádět 0.

background_count 1 v případě, že bylo zobrazení někdy během přehrávání zobrazeno na pozadí, jinak 0. Celkový počet zobrazení, která byla někdy během přehrávání na pozadí, spočítáte jako sumu tohoto pole.
{start, q1, q2, q3, q4}.reached Počet zobrazení, která dosáhla tohoto bodu.
{start, q1, q2, q3, q4}.visible Počet zobrazení, která v tomto bodě byla alespoň z 50 % na obrazovce.
{start, q1, q2, q3, q4}.audible Počet zobrazení, která v tomto bodě byla slyšitelná (hlasitost > 0 %).
{start, q1, q2, q3, q4}.audible_and_visible Počet zobrazení, která v tomto bodě byla slyšitelná (hlasitost > 0 %) a alespoň z 50 % na obrazovce.

Schéma migrace

Níže uvedená tabulka mapuje zastaralé metriky Active View na metriky, které je nahrazují.

Zastaralé vs. nové metriky Active View
num_active_view_eligible_impression enabled_count
num_active_view_measurable_impression mrc_viewable_impressions.measurable_count
num_active_view_viewable_impression mrc_viewable_impressions.viewable_count
active_view.view_state Význam se liší podle Value

Value = 3 mrc_viewable_impressions.measurable_count
Value = 4 mrc_viewable_impressions.viewable_count
Value = 5 groupm_viewable_impressions.measurable_count