Kontaktovat podporu

Tým podpory služby Ads Data Hub poskytuje tyto služby:

 • Propojení účtů:

  • Zodpovídání všeobecných otázek ohledně propojování účtů
  • Odstraňování problémů a chyb v procesu propojování
  • Připojování účtů ke službě Ads Data Hub v případech, kdy si připojení nemůžete provést sami
 • Pomoc s dotazy:

  • Zodpovídání všeobecných otázek týkajících se schémat
  • Odstraňování problémů a chyb s prováděním dotazů. Pokud potřebujete vyřešit běžné chybové zprávy, použijte nástroj pro odstraňování problémů.
  • Odstraňování problémů s nesouladem mezi daty v přehledech dat první strany
  • Odstraňování problémů s neočekávanými výsledky dotazů.

Pokud potřebujete odstranit některý z těchto problémů, kontaktujte podporu služby Ads Data Hub. (Přístup ke kontaktnímu formuláři mají jen přihlášení uživatelé služby Ads Data Hub.)

Vytvoření souboru dat pro odstraňování problémů s dotazy

Aby se mohl tým podpory služby Ads Data Hub vaším problémem s dotazy zabývat, musíte výstup dotazu zapsat do nového souboru dat pro odstraňování problémů. Týmu podpory pak k němu musíte poskytnout přístup k zobrazení dat BigQuery (roles/bigquery.dataViewer). Tým si pak bude moci výstup vašeho dotazu prohlížet, aniž byste mu museli udělovat přístup k jakýmkoli jiným datům ve svém projektu v Google Cloudu. Přístup můžete kdykoli odebrat.

 1. Ve svém projektu BigQuery vytvořte soubor dat nazvaný adh_support. Pokud chcete používat ovládání služeb VPC, musí se soubor dat nacházet v perimetru služby.
 2. Udělte svému servisnímu účtu BigQuery přístup editora dat (roles/bigquery.dataEditor) k projektu adh_support.
 3. Uživateli adh-support-team-noreply@google.com udělte přístup k zobrazení dat BigQuery (roles/bigquery.dataViewer) k projektu adh_support. Nepovinně můžete pro tento soubor dat nastavit výchozí dobu expirace, po jejímž uplynutí budou výsledky automaticky smazány.

Nepodporované oblasti

Tým podpory služby Ads Data Hub Support neposkytuje rady týkající se těchto oblastí:

 • Používání rozhraní Ads Data Hub API. Problémy s vytvářením komponenty Google IssueTracker služby Ads Data Hub. S problémy týkajícími se výsledků dotazů se nicméně můžete na tým podpory služby Ads Data Hub obrátit bez ohledu na to, zda byl dotaz spuštěn prostřednictvím uživatelského rozhraní nebo API.
 • Psaní zcela nových dotazů.
 • Optimalizace dotazů: ladění dotazů tak, aby vznikl konkrétní soubor dat nebo aby bylo dosaženo marginálního zlepšení výkonu.
 • Rozpory mezi přehledy o měření ve službě a přehledy poskytovanými dodavatelem měření služby Ads Data Hub.
  • Ohledně odstraňování problémů s takovými rozpory se obraťte přímo na dodavatele měření ve službě Ads Data Hub.
 • Problémy s přístupem k uživatelskému rozhraní Ads Data Hub.
  • Zkontrolujte, zda jste byli přidáni do účtu Ads Data Hub jako uživatelé.
  • Zkuste použít podporovaný prohlížeč. V současné době je oficiálně podporován pouze prohlížeč Chrome.
 • Žádosti o funkce
 • Záležitosti ohledně změn ve službě, které se netýkají odstraňování problémů
  • Pokud vás zajímá, jak se změny ve službě odrazí na tom, jak tuto službu využíváte, kontaktujte svého zástupce společnosti Google pro správu účtů.