Příklady

Míry viditelnosti MRC a GroupM

Tento příklad ukazuje, jak pomocí dotazů zjistit míry metrik, které mají odlišná pole měřitelnosti.

-- Write queries as a union of all 3 tables.

WITH
 CombinedEvents AS (
  SELECT
   viewability_metrics,
   campaign_id
  FROM adh.google_ads_impressions
  UNION ALL
  SELECT
   viewability_metrics,
   impression_data.campaign_id
  FROM adh.google_ads_active_views
  UNION ALL
  SELECT
   viewability_metrics,
   impression_data.campaign_id
  FROM adh.google_ads_creative_conversions
 ),
 Metrics AS (
  SELECT
   campaign_id,
   SUM(viewability_metrics.mrc_viewable_impressions.measurable_count)
    AS mrc_measurable_impressions,
   SUM(viewability_metrics.mrc_viewable_impressions.viewable_count)
    AS mrc_viewable_impressions,
   SUM(viewability_metrics.groupm_viewable_impressions.measurable_count)
    AS groupm_measurable_impressions,
   SUM(viewability_metrics.groupm_viewable_impressions.viewable_count)
    AS groupm_viewable_impressions
  FROM
   CombinedEvents
  GROUP BY
   campaign_id
 )
SELECT
 campaign_id,
 SAFE_DIVIDE(mrc_viewable_impressions, mrc_measurable_impressions)
  AS mrc_viewability_rate,
 SAFE_DIVIDE(groupm_viewable_impressions, groupm_measurable_impressions)
  AS groupm_viewability_rate
FROM
 Metrics

Kombinace metrik viditelnosti

Tento příklad ukazuje, jak spočítat počet zobrazení, při nichž se reklama v nějaký okamžik nacházela jak na celé obrazovce, tak na pozadí. Tuto metriku lze vypočítat pouze kombinací dvou existujících metrik.

-- Write queries as a union of all 3 tables.

WITH
 CombinedEvents AS (
  SELECT
   impression_id,
   campaign_id,
   viewability_metrics,
   TRUE AS is_impression
  FROM adh.google_ads_impressions
  UNION ALL
  SELECT
   impression_id,
   impression_data.campaign_id,
   viewability_metrics,
   FALSE AS is_impression
  FROM adh.google_ads_active_views
  UNION ALL
  SELECT
   impression_id,
   impression_data.campaign_id,
   viewability_metrics,
   FALSE AS is_impression
  FROM adh.google_ads_creative_conversions
 ),
 AnnotatedImpressions AS (
  SELECT
   campaign_id,
   LOGICAL_OR(is_impression) AS is_valid_impression,
   SUM(viewability_metrics.active_view_plus_metrics.measurable_count) > 0
    AS is_av_plus_measurable,
   SUM(viewability_metrics.active_view_plus_metrics.background_count) > 0
    AS was_backgrounded,
   SUM(viewability_metrics.active_view_plus_metrics.fullscreen_count) > 0
    AS was_fullscreened
  FROM
   CombinedEvents
  GROUP BY
   impression_id,
   campaign_id
  HAVING
   is_valid_impression
 )
SELECT
 campaign_id,
 COUNT(*) AS total_impressions,
 COUNTIF(is_av_plus_measurable) AS av_plus_measurable_impressions,
 COUNTIF(was_backgrounded AND was_fullscreened) AS fullscreen_and_backgrounded_impressions
FROM
 AnnotatedImpressions
GROUP BY
 campaign_id

Porovnání měřitelných a viditelných vhodných zobrazení pro různé kategorie formátů

Reklamy měřené jako videoreklamy

-- Write queries as a union of all 3 tables.

WITH
 VideoImpressions AS (
  SELECT impression_id
  FROM adh.google_ads_impressions
  WHERE format_category = 'VIDEO'
 ),
 CombinedEvents AS (
  SELECT
   impression_id,
   campaign_id,
   viewability_metrics,
   TRUE AS is_impression
  FROM adh.google_ads_impressions
  WHERE format_category = 'VIDEO'

  UNION ALL

  SELECT
   Im.impression_id,
   Av.impression_data.campaign_id,
   Av.viewability_metrics,
   FALSE AS is_impression
  FROM VideoImpressions AS Im
  INNER JOIN adh.google_ads_active_views AS Av
  USING (impression_id)

  UNION ALL

  SELECT
   Im.impression_id,
   Cc.impression_data.campaign_id,
   Cc.viewability_metrics,
   FALSE AS is_impression
  FROM VideoImpressions AS Im
  INNER JOIN adh.google_ads_creative_conversions AS Cc
  USING (impression_id)
 )
SELECT
 campaign_id,
 COUNTIF(is_impression) AS total_impressions,
 SUM(viewability_metrics.mrc_viewable_impressions.measurable_count)
  AS mrc_measurable_impressions,
 SUM(viewability_metrics.mrc_viewable_impressions.viewable_count)
  AS mrc_viewable_impressions
FROM
 CombinedEvents
GROUP BY
 campaign_id;

Reklamy měřené jako obsahové reklamy

-- Write queries as a union of all 3 tables.

WITH
 DisplayImpressions AS (
  SELECT impression_id
  FROM adh.google_ads_impressions
  WHERE format_category = 'DISPLAY'
 ),
 CombinedEvents AS (
  SELECT
   impression_id,
   campaign_id,
   viewability_metrics,
   TRUE AS is_impression
  FROM adh.google_ads_impressions
  WHERE format_category = 'DISPLAY'

  UNION ALL

  SELECT
   Im.impression_id,
   Av.impression_data.campaign_id,
   Av.viewability_metrics,
   FALSE AS is_impression
  FROM DisplayImpressions AS Im
  INNER JOIN adh.google_ads_active_views AS Av
  USING (impression_id)

  UNION ALL

  SELECT
   Im.impression_id,
   Cc.impression_data.campaign_id,
   Cc.viewability_metrics,
   FALSE AS is_impression
  FROM DisplayImpressions AS Im
  INNER JOIN adh.google_ads_creative_conversions AS Cc
  USING (impression_id)
 )
SELECT
 campaign_id,
 COUNTIF(is_impression) AS total_impressions,
 SUM(viewability_metrics.mrc_viewable_impressions.measurable_count)
  AS mrc_measurable_impressions,
 SUM(viewability_metrics.mrc_viewable_impressions.viewable_count)
  AS mrc_viewable_impressions
FROM
 CombinedEvents
GROUP BY
 campaign_id;

Výpočet běžně používaných metrik

Tento příklad ukazuje, jak vypočítat různé běžně používané metriky. Stáhnout zdrojový kód.