Zobrazení historie změn v účtu

Historie změn obsahuje protokol změn v účtu Ads Data Hub. Každý záznam ve vašem přehledu historie změn zahrnuje:

  • Popis toho, co se změnilo.
  • Datum a čas, kdy ke změně došlo.
  • Přihlašovací jméno uživatele, který změnu uskutečnil.
  • Typ provedené změny.

Přehled lze segmentovat podle data a filtrovat podle typu změny.

Zobrazení přehledu historie změn

Když chcete zobrazit přehled historie změn v účtu:

  1. Přejděte na kartu Nastaveníuživatelském rozhraní Ads Data Hub.
  2. Otevřete nabídku Historie změn.
  3. Nyní vidíte svou historii změn.
    1. Můžete změnit časovou osu a filtrovat výsledky.