Włączam reklamy testowe

Z tego przewodnika dowiesz się, jak otrzymywać reklamy testowe w integracji reklam. Na etapie tworzenia aplikacji należy używać reklam testowych, by móc je klikać bez pobierania opłat od reklamodawców Google. Jeśli klikniesz zbyt wiele reklam poza trybem testowym, Twoje konto może zostać oznaczone z powodu nieprawidłowej aktywności.

Reklamy testowe można pobrać na 2 sposoby:

 1. Użyj jednej z demonstralnych jednostek reklamowych Google.

 2. Użyj własnej jednostki reklamowej i włącz tryb testowy.

Pokazowe jednostki reklamowe

Najszybszym sposobem na włączenie testowania jest skorzystanie z udostępnionych przez Google demonstracyjnych jednostek reklamowych. Nie są one powiązane z Twoim kontem AdMob, więc ich użycie nie spowoduje wygenerowania nieprawidłowego ruchu.

Oto przykładowe jednostki reklamowe, które wskazują konkretne kreacje testowe dla poszczególnych formatów:

Android

Format reklamy Przykładowy identyfikator jednostki reklamowej
Banner ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
Reklama pełnoekranowa ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
Reklama z nagrodą ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

iOS

Format reklamy Przykładowy identyfikator jednostki reklamowej
Banner ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
Reklama pełnoekranowa ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
Reklama z nagrodą ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

Włącz urządzenia testowe (tryb testowy)

Jeśli chcesz przeprowadzić bardziej rygorystyczne testy z reklamami w stylu produkcyjnym, możesz teraz skonfigurować urządzenie jako urządzenie testowe i używać własnych identyfikatorów jednostek reklamowych utworzonych w interfejsie AdMob. Urządzenia testowe można dodawać w interfejsie AdMob lub programowo za pomocą pakietu SDK do reklam mobilnych Google.

Wykonaj te czynności, aby dodać swoje urządzenie jako urządzenie testowe.

Dodawanie urządzenia testowego w interfejsie AdMob

Prosty, niezautomatyzowany sposób dodawania urządzenia testowego i testowania nowych lub istniejących kompilacji aplikacji znajdziesz w interfejsie AdMob. Więcej informacji

Automatyczne dodawanie urządzenia testowego

Jeśli chcesz testować reklamy w aplikacji w trakcie jej tworzenia, wykonaj podane niżej czynności, aby automatycznie zarejestrować urządzenie testowe.

 1. Wczytaj aplikację zintegrowaną z reklamami i wyślij żądanie reklamy.

 2. Sprawdź, czy w konsoli jest podobny komunikat:

  Android

   I/Ads: Use RequestConfiguration.Builder.setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
   to get test ads on this device."
   

  iOS

   <Google> To get test ads on this device, set:
   GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers = @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
   

  Skopiuj identyfikator urządzenia testowego do schowka.

 3. Zmodyfikuj kod, aby ustawić identyfikator urządzenia testowego za pomocą SetRequestConfiguration:

   // Set a sample device ID of 2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b
   firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
    firebase::gma::GetRequestConfiguration();
   request_configuration.test_device_ids.push_back("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
   firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);
  
 4. Ponownie uruchom aplikację. Jeśli jest to reklama Google, u góry reklamy (baneru, reklamy pełnoekranowej lub reklamy z nagrodą) zobaczysz etykietę Tryb testowy:

Reklamy z etykietą Tryb testowy można bezpiecznie klikać. Żądania, wyświetlenia i kliknięcia reklam w trybie testowym nie są widoczne w raportach Twojego konta.

Testowanie za pomocą zapośredniczenia

Pokazowe jednostki reklamowe Google wyświetlają tylko reklamy Google. Aby przetestować konfigurację zapośredniczenia, musisz użyć metody włączania urządzeń testowych.

Zapośredniczone reklamy nie renderują etykiety Tryb testowy. Musisz upewnić się, że tryb testowy jest włączony w przypadku każdej sieci zapośredniczenia, aby żadna z tych sieci nie informowała Cię o nieprawidłowej aktywności na Twoim koncie. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po zapośredniczeniach w poszczególnych sieciach.

Jeśli nie masz pewności, czy adapter sieci reklamowej z zapośredniczeniem udostępnia tryb testowy, najlepiej unikać klikania reklam z tej sieci na etapie jej tworzenia. W przypadku dowolnego formatu reklamy możesz użyć metody ResponseInfo::mediation_adapter_class_name(), aby dowiedzieć się, która sieć reklamowa wyświetliła bieżącą reklamę.