SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

SDK C++ โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google รวม SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ iOS และ Android และมีให้บริการเฉพาะในแพลตฟอร์มดังกล่าวเท่านั้น

การใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google อยู่ในบังคับของข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์ Google Developers

หากต้องการติดตั้ง SDK นี้ โปรดดูเริ่มต้นใช้งาน