REST Resource: accounts

Kaynak: Yayıncı Hesabı

Yayıncı hesabı, bu API'nin kullanımıyla ilgili bilgileri (ör. raporlar için kullanılan saat dilimi) içerir.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "publisherId": string,
  "reportingTimeZone": string,
  "currencyCode": string
}
Alanlar
name

string

Bu hesabın kaynak adı. Biçim şu şekildedir: accounts/{publisherId}.

publisherId

string

Bu yayıncı hesabının, API isteklerinde tanımlanabilmesini sağlayan benzersiz kimlik (örneğin, pub-1234567890).

reportingTimeZone

string

Bu hesap için oluşturulan raporlarda kullanılan saat dilimi. Değer, CLDR projesinde belirtildiği şekilde, örneğin "America/Los_Angeles" gibi bir saat dilimi kimliğidir.

currencyCode

string

Kazançla ilgili metriklerin para birimi kodu (ISO 4217'de tanımlanan 3 harfli koddur). Para birimi dönüştürme işlemi için günlük ortalama kur kullanılır.

Yöntemler

get

Belirtilen AdMob yayıncı hesabıyla ilgili bilgileri alır.

list

AdMob kullanıcı arayüzünden son oturum açılan AdMob yayıncı hesabını listeler.