Method: accounts.get

Belirtilen AdMob yayıncı hesabıyla ilgili bilgileri alır.

HTTP isteği

GET https://admob.googleapis.com/v1/{name=accounts/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Alınacak yayıncı hesabının kaynak adı. Örnek: accounts/pub-9876543210987654

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, PublisherAccount öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/admob.report

Daha fazla bilgi için OAuth 2.0'a Genel Bakış başlıklı makaleye bakın.