Google Mobile Ads SDK

Google Mobile Ads SDK برای اندروید از طریق سرویس‌های Google Play ارائه می‌شود.

Google Mobile Ads SDK از دستگاه‌هایی پشتیبانی می‌کند که Google Play ندارند، اما کتابخانه نمی‌تواند به‌طور خودکار خود را به‌صورتی که در دستگاه‌های دارای Google Play انجام می‌دهد، به‌روزرسانی کند. برای به‌روزرسانی چنین دستگاه‌هایی، باید SDK خدمات Google Play را در برنامه خود به‌صورت دستی به‌روزرسانی کنید.

استفاده شما از Google Mobile Ads SDK توسط شرایط خدمات سایت توسعه دهندگان Google کنترل می شود.

آخرین نسخه Google Mobile Ads SDK: 22.5.0 ( یادداشت های انتشار )
با نحوه وارد کردن SDK تبلیغات تلفن همراه Google به برنامه خود آشنا شوید

نمونه برنامه ها

ما تعدادی برنامه نمونه ارائه می کنیم که استفاده از Google Mobile Ads SDK را نشان می دهد. می توانید این برنامه های منبع باز را در این مخزن GitHub پیدا کنید: