نمونه جریان های IMA

از این جریان ها برای آزمایش پیاده سازی های IMA SDK DAI خود استفاده کنید. برای آزمایش‌های بیشتر، به آزمایش جریان‌های DAI مراجعه کنید.

نمونه های پخش زنده

جریان محتوا کلید دارایی فرمت جریان
بیگ باک بانی (زنده) c-rArva4ShKVIAkNfy6HUQ HLS
Big Buck Bunny (زنده) [ به کلید API نیاز دارد * ] XYrjlG09QTa8pxAo5Fzjww HLS
Tears of Steel (زنده) PSzZMzAkSXCmlJOWDmRj8Q خط تیره

* کلید فعال API تست IMA 8B1DA006064BD04C5CD474456AB8C9BDA790628E3184E95074EC65E308331EBC است. با نحوه ایجاد کلیدهای احراز هویت در Ad Manager آشنا شوید.

نمونه های جریان VOD

جریان محتوا شناسه CMS شناسه ویدیو فرمت جریان
اشک های فولادی 2548831 اشک های فولادی HLS
Tears of Steel برای تست قابلیت مشاهده 2556080 اشک های فولادی-امید HLS
اشک های فولادی 2559737 خط تیره خط تیره