ไลบรารีของไคลเอ็นต์และโค้ดตัวอย่าง

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Google Ad Manager นําเสนอฟังก์ชันและ Wrapper ของฟังก์ชันที่ช่วยให้คุณพัฒนาแอปพลิเคชันของไคลเอ็นต์ได้ง่ายขึ้น

ห้องสมุดลูกค้า การจัดจำหน่ายเพลง ตัวอย่างโค้ด เอกสารประกอบ
Java Maven, tar.gz เรียกดูโค้ดตัวอย่าง Java Docs
.NET NuGet, zip, tar.gz เรียกดูโค้ดตัวอย่าง เอกสาร .NET
PHP คอมโพสเซอร์, tar.gz เรียกดูโค้ดตัวอย่าง เอกสาร PHP
Python PyPI, tar.gz เรียกดูโค้ดตัวอย่าง เอกสาร Python
Ruby gem, Zip, tar.gz เรียกดูโค้ดตัวอย่าง เอกสาร Ruby