Konfigurowanie Przycisku

Widoczne poniżej narzędzie pozwala skonfigurować przycisk subskrypcji umieszczony na stronie. Możesz ustawić opcje wyświetlania przycisku na stronie, wyświetlić jego podgląd i skopiować kod, który jest potrzebny do jego wstawienia.