סקירה כללית

באמצעות YouTube Subscribe Button אפשר להוסיף לחצן Subscribe לכל דף. הלחצן מקשר לערוץ YouTube. לאחר הלחיצה על הלחצן, דף הערוץ של YouTube נפתח בחלון חדש כדי שהמשתמש יוכל לאשר את ההרשמה.

כדי להוסיף לחצן, האפליקציה שלך צריכה לטעון את קובץ ה-JavaScript הבא:

https://apis.google.com/js/platform.js

אחר כך אפשר להוסיף לחצן באמצעות רכיב, כמו <div>, שמגדיר את class לערך g-ytsubscribe ומשתמש במאפיינים אחרים כדי להתאים אישית את הלחצן. הקוד הבא מציג שילוב פשוט שמציג לחצן Subscribe לערוץ Google Developers.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script>
<div class="g-ytsubscribe" data-channel="GoogleDevelopers"></div>

אפשר גם להשתמש ב-Google+ JavaScript API כדי לעבד לחצן באופן דינמי.

אפשרויות הגדרה

הלחצנים שלמטה מציגים אפשרויות שונות של פריסה והגדרות ללחצני מינויים. לחצנים של ערוצים רגילים מוצגים עם או בלי ספירת מנויים.

ברירת המחדל של שפת הלחצן היא הגדרות השפה של המשתמש, או שהיא מוגדרת לפי מיקומו של משתמשים שאינם מחוברים.

ערוצים רגילים