סקירה כללית

באמצעות ה-YouTube Subscribe Button אפשר להוסיף לחצן Subscribe לכל דף. הלחצן מקשר לערוץ YouTube. עם הלחיצה על הלחצן, דף הערוץ של YouTube ייפתח בחלון חדש כדי שהמשתמש יוכל לאשר את ההרשמה.

כדי להוסיף לחצן, האפליקציה שלך צריכה לטעון את קובץ ה-JavaScript הזה:

https://apis.google.com/js/platform.js

לאחר מכן אפשר להוסיף לחצן על ידי שימוש ברכיב, כמו <div>, שמגדיר את ה-class כ-g-ytsubscribe ומשתמש במאפיינים אחרים לצורך התאמה אישית של הלחצן. הקוד הבא מציג שילוב פשוט שמציג לחצן Subscribe עבור ערוץ Google Developers.

<script src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script>
<div class="g-ytsubscribe" data-channel="GoogleDevelopers"></div>

ניתן גם להשתמש ב-Google+ JavaScript API כדי לעבד לחצן באופן דינמי.

אפשרויות תצורה

הלחצנים שלמטה מציגים אפשרויות שונות של פריסה ותצורה עבור לחצני הרשמה. לחצנים עבור ערוצים רגילים מוצגים עם ובלי ספירת מנויים.

שפת הלחצן מוגדרת כברירת מחדל להגדרות השפה של המשתמש, או שהיא מוגדרת על סמך המיקום של המשתמש שאינו מחובר.

ערוצים רגילים