Historia Wersji

22 listopada 2013 r.

Ta aktualizacja zawiera następujące zmiany:

  • Plik JavaScript, który należy załadować w celu dodania własnego przycisku, to teraz https://apis.google.com/js/platform.js. Dawny plik https://apis.google.com/js/plusone.js nadal może być używany, ale nowy działa wydajniej.

  • W sekcji atrybuty przycisku subskrypcji dodano wyjaśnienie, jak za pomocą atrybutu data-count wybrać, czy na przycisku Subscribe Button powinna się pojawiać liczba subskrybentów kanału, z którym przycisk jest powiązany. W sekcji opcje konfiguracji dodano przykładowe przyciski, na których liczba subskrybentów jest pokazana albo ukryta. To ustawienie jest też obsługiwane przez narzędzie do konfiguracji własnego przycisku.

  • Przycisk Subscribe Button uruchamia teraz zdarzenia, gdy użytkownik kliknie przycisk, aby zasubskrybować kanał lub zrezygnować z jego subskrypcji. W nowej sekcji Obsługa zdarzeń znajduje się wyjaśnienie, jak rozpoznać funkcję JavaScript, która nasłuchuje tych zdarzeń. W sekcji Atrybuty przycisku subskrypcji opisano też nowy atrybut data-onytevent, który służy do identyfikacji funkcji odbiornika.

    Narzędzie pozwalające skonfigurować własny przycisk pozwala teraz dodatkowo określić, że chcesz obsługiwać te zdarzenia. Po wybraniu tej opcji w kodzie przycisku umieszczana jest przykładowa funkcja JavaScript, którą możesz zmodyfikować.